Aktualākais Valsts izglītības satura centra vietnē

prev next
lv_1talr.jpg lv_1.jpg lv_2.jpg lv_3.jpg lv_4.jpg lv_5.jpg


ce_2016_17.jpg

Valsts pārbaudes darbi 2016./2017.mācību gadā

VISC ir apkopojis aktuālo informāciju par valsts pārbaudes darbiem 2016./2017.mācību gadā. 

dzsv_konk4.jpg

Izsludināts konkurss par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru koncerta koncepciju

Aicinām radošus un ieinteresētus cilvēkus piedalīties konkursā un izteikt savu redzējumu pūtēju orķestru koncertam. Konkursa nolikums publicēts VISC vietnē. 

parb_vietas.jpg

Valsts valodas prasmes pārbaudes

Lai pieteiktos valsts valodas prasmes pārbaudēm, lūdzam iepazīties ar pārbaužu grafiku un reģistrēšanās kārtību. 

ce_pilot.jpg

Centralizēto eksāmenu pilotprojekts 2016./2017.mācību gadā

2016./2017.mācību gadā ir paredzēts eksāmenu fizikā, ķīmijā un dabaszinībās otrais pilotprojekts. Visi pilotprojekta eksāmeni notiks vienlaicīgi 2017.gada 12.aprīlī. 

20150714_aktual.jpg

Aktuālais 2016./2017.mācību gadā

Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis informāciju par būtiskākajām aktualitātēm 2016./2017.mācību gadā. 

20150602_datprogr.jpg

Ir pieejami mācību programmu paraugu projekti datorikas apguvei pamatskolā

Ir noslēgusies datorikas mācību programmu paraugu izstrāde un skolu pieteikšanās datorikas mācību programmu aprobācijai. Mācību programmas paraugi datorikas apguvei pamatskolā ir ievietoti VISC vietnē. 

autortiesiba.jpg

Par autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu mācību procesā

VISC publicē zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Bitāns" sagatavotu skaidrojumu par autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu mācību procesā, kā arī atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem. 

20140226.jpg

Vērtībizglītība 1.–6.klašu skolēniem

Mācību un metodiskā līdzekļa komplekts sastāv no interaktīva mācību līdzekļa skolēniem „Vērtībizglītība ētikas, sociālo zinību un klases stundām” un metodiskā līdzekļa skolotājiem „Vērtībizglītība ētikas, sociālo zinību un klases stundām 1.-6. klasē”. 

20131126.jpg

"Veselības izglītība" vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā

Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis elektronisku metodisko materiālu pedagogiem ""Veselības izglītība" vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā".
Metodiskais materiāls un prezentācijas 

20130715_peldesana.jpg

Tiešsaistes materiāls "Vesels un drošs – ikdiena tev apkārt"

VISC ir izstrādājis jaunu interaktīvu materiālu – 10 tiešsaistes atvērumus jeb spēles, kas paredzēti 4 līdz 11 gadus veciem bērniem izpratnes veicināšanai par veselībai un drošībai atbildīgu rīcību ikdienas situācijās.