Aktualākais Valsts izglītības satura centra vietnē

prev next
lv_1.jpg lv_2.jpg lv_3.jpg lv_4.jpg lv_5.jpg


parb_vietas.jpg

22.07.2015. A.Lazareva.
Valsts valodas prasmes pārbaudes

Lai pieteiktos valsts valodas prasmes pārbaudēm, lūdzam iepazīties ar pārbaužu grafiku un reģistrēšanās kārtību. 

20150714_aktual.jpg

14.07.2015. D.Āboltiņa.
Aktuālais 2015./2016.mācību gadā

Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis informāciju par būtiskākajām aktualitātēm 2015./2016.mācību gadā. 

20150602_datprogr.jpg

02.06.2015. V.Vēzis.
Ir pieejami mācību programmu paraugu projekti datorikas apguvei pamatskolā

Ir noslēgusies datorikas mācību programmu paraugu izstrāde un skolu pieteikšanās datorikas mācību programmu aprobācijai. Mācību programmas paraugi datorikas apguvei pamatskolā ir ievietoti VISC mājaslapā.
>> Lasīt vairāk 

20140711_aktual.jpg

11.09.2014.
Materiāli skolēniem un pedagogiem par Latvijas prezidentūru ES Padomē

Jau nākamā gada sākumā Latvija pārņems Eiropas Savienības Padomes prezidējošās valsts lomu. Skolēnu un pedagogu informētībai sagatavoti materiāli par prezidentūras būtību un prioritātēm:
1. Informatīvais ielikums skolēna dienasgrāmatai.
2. Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā piedāvājums skolām 2014./2015.m.g.
3. Ieteicamās tēmas izglītības procesā 

autortiesiba.jpg

18.03.2014. I.Švarca.
Par autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu mācību procesā

VISC publicē zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Bitāns" sagatavotu skaidrojumu par autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu mācību procesā, kā arī atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem. 

ceksam.jpg

13.03.2014. G.Vasilevskis.
Centralizēto eksāmenu rezultāti saistībā ar mācībvalodas jautājumiem

Ņemot vērā sabiedrībā pastāvošos atšķirīgos viedokļus par vidējo izglītību tikai valsts valodā un tās sniegto kvalitāti, VISC ir sagatavojis materiālu ar pamatotiem rezultātiem un statistikas datiem. 

20140226.jpg

26.02.2014. S.Austruma.
Vērtībizglītība 1.–6.klašu skolēniem

Mācību un metodiskā līdzekļa komplekts sastāv no interaktīva mācību līdzekļa skolēniem „Vērtībizglītība ētikas, sociālo zinību un klases stundām” un metodiskā līdzekļa skolotājiem „Vērtībizglītība ētikas, sociālo zinību un klases stundām 1.-6. klasē”.
>> Interaktīvs mācību līdzeklis skolēniem
>> Metodiskais līdzeklis skolotājiem 

20131126.jpg

26.11.2013. I.Upeniece.
"Veselības izglītība" vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā

Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis elektronisku metodisko materiālu pedagogiem ""Veselības izglītība" vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā".
Metodiskais materiāls un prezentācijas 

20130715_peldesana.jpg

15.07.2013. I.Upeniece.
Tiešsaistes materiāls "Vesels un drošs – ikdiena tev apkārt"

VISC ir izstrādājis jaunu interaktīvu materiālu – 10 tiešsaistes atvērumus jeb spēles, kas paredzēti 4 līdz 11 gadus veciem bērniem izpratnes veicināšanai par veselībai un drošībai atbildīgu rīcību ikdienas situācijās.