Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Notikumu kalendārs

Oktobris, 2017.

Datums Vieta Pasākums Atbildīgais
2.-5.oktobris Rīga ES Erasmus+ K3 projekta “TTT4WBL” mācību seminārs Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv 
3.oktobris Rīga Radošās darbnīcas “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, epasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
3.oktobris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Informatīvais seminārs novadu/pilsētu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas koordinatoriem Areta Raudzepa, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: areta.raudzepa@visc.gov.lv
4.-6.oktobris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Bērnu nometņu vadītāju kursi - 72 stundu programma “Bērnu nometņu organizēšanas un vadīšanas metodika” Inta Kraskeviča, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813; e-pasts: nometnes@visc.gov.lv
5.oktobris Dabas izglītības centrā "Ziemeļvidzeme" Salacgrīva, Rīgas iela 16, LV-4033 Seminārs skolotājiem, projekta "Ieraugi, atklāj, saglabā" dalībniekiem Inese Liepiņa, VISC vecākā referente, tālr. 67350814, e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv
5.oktobris Izstāžu komplekss "Rāmava", Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekava Praktiskās darbības semināra cikls profesionālās izglītības iestāžu lauksaimniecības nozares pedagogiem un prakšu vadītājiem (3.daļa) "Jaunākās lauksaimniecības tehnikas, augkopības tehnoloģiju un lopkopības piedāvājums" Kristīne Bulka, VISC ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" Profesionālās pilnveides struktūrvienības vadītāja, tālr.: 29828035, e-pasts: kristine.bulka@853.visc.gov.lv
5.-6.oktobris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award jauno vadītāju apmācības Katrīna Sprudzāne, VISC vecākā referente, tālr.: 67350959, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
6.oktobris Rīga ES Erasmus+ K3 projekta “TTT4WBL” partneru sanāksme Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv 
10.oktobris Priekuļu vidusskola, Cēsu prospekts 46, Priekuļi Radošās darbnīcas “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, epasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
10.oktobris Rīgas Tehniskā koledža, Braslas iela 16, Rīga  Tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju seminārs repertuāra apguvei Zanda Mūrniece, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv
10.oktobris, plkst. 10.30 VISC, Strūgu iela 4, Rīga Informatīvais seminārs novadu/pilsētu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas koordinatoriem Areta Raudzepa, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: areta.raudzepa@visc.gov.lv
11.-13.oktobris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Bērnu nometņu vadītāju kursi - 72 stundu programma “Bērnu nometņu organizēšanas un vadīšanas metodika” Inta Kraskeviča, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813; e-pasts: nometnes@visc.gov.lv
12.oktobris Saldus bērnu un jaunatnes centrs, Lielā iela 3b, Saldus Radošās darbnīcas “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, epasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
13.oktobris Talsu Bērnu un jauniešu centrs, Brīvības iela 17a, Talsi Radošās darbnīcas “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, epasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
14.-21.oktobris ES valstis Projekta mērķa grupas „Stažēšanās uzņēmumos un kompetenču centros citās ES valstīs lauksaimniecības nozarē” Dace Ozoliņa, VISC ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" Mentoringa un efektīvas pārvaldības struktūrvienības vadītāja, tālr.: 28377898, e-pasts: dace.ozolina@853.visc.gov.lv
14.oktobris Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas un izglītības tehnoloģiju centrs (MITC), Anniņmuižas bulvāris 26a, Rīga Seminārs “BETA” (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Kozlovska, VISC ESF projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" Koordinatore zinātniski pētnieciskās darbības jautājumos, tālr.:67350966, e-pasts: agnese.kozlovska@832.visc.gov.lv
16.oktobris Valmieras Viestura vidusskola, Viestura aleja 3 un Valmieras teātris, Lāčplēša 4, Valmiera Seminārs skolu teātru režisoriem, kas gatavojas Latvijas valsts 100gadei veltītajai bērnu un jauniešu teātru izrāžu parādei Dace Jurka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv 
16.oktobris Viesnīcā “ASTOR RIGA Hotel & Conference”, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 10, Rīgā Profesionālās izglītības iestāžu administrācijas pārstāvju profesionālās kompetences pilnveides seminārs „Labās prakses piemēri izglītības iestādes Cilvēkresursu attīstības plāna izstrādei” Dace Ozoliņa, VISC ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" Mentoringa un efektīvas pārvaldības struktūrvienības vadītāja, tālr.: 28377898, e-pasts: dace.ozolina@853.visc.gov.lv
16.-17.oktobris Jelgava, ZRKAC, Svētes iela 33, Jelgavā ES Erasmus+ projekta “4CHANGE” partneru sanāksme Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv 
17.oktobris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, epasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
18.oktobris Rīga ES Erasmus+ projekta “EFFeCt” noslēguma konference  Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv 
19.oktobris Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava Radošās darbnīcas “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, epasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
19.-20.oktobris Gotza, Vācija ES Erasmus+ projekta “ECVET Enterprise” partneru sanāksme Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv 
19.-22.oktobris Rīgas jauniešu centrs "Kaņieris", Kaņiera iela 15, Rīga Apmācības “Treniņš treneriem” - Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award apmācību vadītāju apmācības Katrīna Sprudzāne, VISC vecākā referente, tālr.: 67350959, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
20.oktobris Valsts SIA PIKC “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Nīcgales iela 26, Rīga Radošās darbnīcas “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, epasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
20.oktobris Ventspils Jaunrades nams, Maiznieku iela 11, Ventspils Ventspils Jaunmrades nama Kausa izcīņa robotikā Jānis Rage-Raģis, VISC vecākais referents, tālr.: 67350963, e-pasts: janis.rage-ragis@visc.gov.lv 
20.oktobris Starptautiskā izstāžu zāle BT1, Ķīpsala, Ķīpsalas iela 8, Rīga Praktiskās darbības semināra cikls profesionālās izglītības iestāžu enerģētikas, inženierkomunikāciju un būvniecības nozares pedagogiem un prakšu vadītājiem (1.daļa) Kristīne Bulka, VISC ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" Profesionālās pilnveides struktūrvienības vadītāja, tālr.: 29828035, e-pasts: kristine.bulka@853.visc.gov.lv
21.oktobris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Folkloras skolotāju, bērnu jauniešu folkloras kopu vadītāju informatīvais seminārs Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
23.oktobris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Informatīvs seminārs Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award Latvijā vadītājiem Katrīna Sprudzāne, VISC vecākā referente, tālr.: 67350959, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
23.-24.oktobris PIKC "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums" Liepājas iela 31, Kuldīga Praktiskās darbības semināra cikls profesionālās izglītības iestāžu tūrisma nozares pedagogiem un prakšu vadītājiem (2.daļa) Kristīne Bulka, VISC ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" Profesionālās pilnveides struktūrvienības vadītāja, tālr.: 29828035, e-pasts: kristine.bulka@853.visc.gov.lv
23.-27.oktobris A.Daņiļeviča Deju skola "Dzirnas", Lāčplēša iela 106, k-1, Rīga Mūsdienu deju skolotāju 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi „Jaunākās metodes mūsdienu deju mācību programmu veidošanā” Diāna Gavare, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: diana.gavare@visc.gov.lv
23.-27.oktobris A.Daņiļeviča Deju skola "Dzirnas", Lāčplēša iela 106, k-1, Rīga Tautas deju skolotāju 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi „Jaunākās metodes bērnu deju mācību programmu veidošanā, tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanā” Zanda Mūrniece, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv
24.-25.oktobris Rīgas 6.vidusskola, Aleksandra Čaka iela 102, Rīga Profesionālās kompetences pilnveides kursi izglītības iestāžu pūtēju orķestru diriģentiem Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 67350811, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
25.-28.oktobris Burtnieku novada multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs, Jaunatnes iela 15, Burtnieki Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award piedzīvojumu ceļojumu uzraugu un novērtētāju apmācības Katrīna Sprudzāne, VISC vecākā referente, tālr.: 67350959, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
25.oktobris Viesnīca "Wolmar", Tērbatas iela 16A, Valmiera Praktiskās darbības semināra cikls profesionālās izglītības iestāžu ēdināšanas un pārtikas produktu ražotāju nozares pedagogiem un prakšu vadītājiem (4.daļa) Kristīne Bulka, VISC ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" Profesionālās pilnveides struktūrvienības vadītāja, tālr.: 29828035, e-pasts: kristine.bulka@853.visc.gov.lv
25.oktobris "Benkons" MMC Latvijas filiāles viesnīcas telpās "Viesnīca Roma", Kaļķu ielā 28., Rīgā Profesionālās izglītības iestāžu konventa pārstāvju profesionālās kompetences pilnveides seminārs „Pārmaiņu vadība” Dace Ozoliņa, VISC ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" Mentoringa un efektīvas pārvaldības struktūrvienības vadītāja, tālr.: 28377898, e-pasts: dace.ozolina@853.visc.gov.lv
25.-26.oktobris Jelgavas Amatu vidusskola, Akadēmijas iela 25, Jelgava Praktiskās darbības semināra cikls profesionālās izglītības iestāžu skaistumkopšanas nozares pedagogiem un prakšu vadītājiem (5.daļa) Kristīne Bulka, VISC ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" Profesionālās pilnveides struktūrvienības vadītāja, tālr.: 29828035, e-pasts: kristine.bulka@853.visc.gov.lv
26.oktobris Kuldīgas iela 55, Ventspils Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
26.oktobris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Informatīvs seminārs izglītības pārvalžu un pašvaldību izglītības speciālistiem par valsts pārbaudījumiem vispārējā vidējā izglītībā. Lauris Grīvans, VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāja vietnieks, tālr.67814472, lauris.grivans@visc.gov.lv
28.oktobris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
3.oktobra nedēļa **Vieta tiks precizēta Projekta mērķa grupas „Stažēšanās uzņēmumos un kompetenču centros citās ES valstīs tekstilapstrādes nozarē” Dace Ozoliņa, VISC ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" Mentoringa un efektīvas pārvaldības struktūrvienības vadītāja, tālr.: 28377898, e-pasts: dace.ozolina@853.visc.gov.lv
3.oktobra nedēļa **Vieta tiks precizēta Projekta mērķa grupas „Stažēšanās uzņēmumos un kompetenču centros Latvijā ceļu būves nozarē” Dace Ozoliņa, VISC ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" Mentoringa un efektīvas pārvaldības struktūrvienības vadītāja, tālr.: 28377898, e-pasts: dace.ozolina@853.visc.gov.lv