Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Notikumu kalendārs

Augusts, 2017.

Datums, laiks Vieta Pasākums Atbildīgais
1.augusts Čaka iela 40, Rīga
Teātra iela 8, Daugavpils
Svētes iela 33, Jelgava
Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
2.-8.augusts Belgrada, Serbija 14. starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002)
Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350815, e-pasts: agnese.mila@visc.gov.lv
2.augusts  Jaunā iela 44, Jēkabpils  Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
3.augusts Stacijas iela 44, Ludza
Kuldīgas iela 55, Ventspils
Celtnieku iela 21, Liepāja
Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
4.augusts Celtnieku iela 21, Liepāja
Teātra iela 8, Daugavpils
Skolas laukums 2, Seda
Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
5.augusts  Celtnieku iela 21, Liepāja
Teātra iela 8, Daugavpils
Skolas laukums 2, Seda
Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
6.augusts VISC, Strūgu iela 4, Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
7.augusts Brīvības iela 7, Dobele Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
7.-12.augusts Fortalēza, Brazīlija  Starptautiskā zinātnes izstāde MILSET 2017 (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Mudīte Kalniņa, Aktivitāšu koordinatore zinātniski pētnieciskajā darbībā, tālr.: 67350815, e-pasts: mudite.kalnina@visc.gov.lv
7.augusts  Brīvības iela 47, Balvi
Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne
Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
14.-17.augusts VISC, Strūgu iela 4, Rīga Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu kursi “Improvizācijas teātra pamatnostādnes. Teātra sports.” Dace Jurka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv 
19.augusts Teātra iela 8, Daugavpils  Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
22.-24.augusts Līvānu Bērnu jauniešu centrs, Rīgas iela 110, Līvāni Latgales un Vidzemes folkloras skolotāju, bērnu jauniešu folkloras kopu vadītāju Vasaras skola 2017 Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
22.augusts VISC, Strūgu iela 4, Rīga Pedagogu profesionālās  kompetences pilnveides kursu “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” koordinatoru seminārs Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, epasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
22.augusts Viesnīca "Astor RIGA Hotel & Conference", Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 10, Rīga Profesionālās kompetences pilnveides seminārs "Pieaugušo izglītības īstenošana profesionālās izglītības iestādēs" profesionālās izglītības iestāžu direktoriem Dace Ozoliņa, VISC ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" Mentoringa un efektīvas pārvaldības struktūrvienības vadītāja, tālr.: 28377898, e-pasts: dace.ozolina@853.visc.gov.lv
23.augusts Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne  Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
30.-31.augusts Brisele, Beļģija ES Erasmus+ projekta SEM@Schools.eu noslēguma konference un partneru tikšanās Aina Špaca, VISC vecākā referente, tālr.: 67350961, e-pasts: aina.spaca@visc.gov.lv 
* ** Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award Latvijā treneru apmācības Katrīna Sprudzāne, VISC vecākā referente, tālr.: 67350959, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv