Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Notikumi

Jūnijs, 2018.

Datums Vieta Pasākums Atbildīgais
1.jūnijs Cēsis, Cēsu pils parka estrāde X Latvijas zēnu koru salidojums “Puikas var!” Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv
1.-3.jūnijs Maskava, Latvijas vēstniecība Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
2.jūnijs Jelgava Bērnu tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda" Zanda Mūrniece, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv
4.-6.jūnijs VISC, Strūgu iela 4, Rīga Bērnu nometņu vadītāju kursi (36 stundas) Inta Kraskeviča, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: nometnes@visc.gov.lv 
5.jūnijs Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
05., 06., 12., 13., 14., 19., 20.jūnijs plkst. 9.00 Merķeļa 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja , tālr.: 67212227, ilga.prudnikova@visc.gov.lv
6.-8.jūnijs PIKC Daugavpils tehnikums, Strādnieku iela 16, Daugavpils   ES Erasmus+ K3 projekta “TTT4WBL” seminārs “Pedagoģijas ABC darba vidē balstītu mācību īstenošanai” Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv
7.jūnijs VISC, Strūgu iela 4, Rīga
Folkloras skolotāju un bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju konference Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
7.-12.jūnijs Aizkraukles kultūras nams, Spīdolas iela 2 Bērnu nometņu vadītāju kursi (36 un 72 stundas) Inta Kraskeviča, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: nometnes@visc.gov.lv 
8.jūnijs Jelgava Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
9.jūnijs Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
12.jūnijs VISC, Strūgu iela 4, Rīga Pilsētu/ novadu tautas deju kolektīvu virsvadītāju sanāksme Zanda Mūrniece, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv
12.-14.jūnijs Vaiņodes lidlauks Latvijas skolēnu raķešu kosmiskā modelisma sacensības Jānis Rage-Raģis, VISC vecākais referents, tālr.67350963, e-pasts: janis.rage-ragis@visc.gov.lv
12.-13.jūnijs Rēzekne Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
14.jūnijs Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
15.jūnijs Ogre Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
18.jūnijs Daugavpils Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
18.jūnijs plkst. 13.00 Merķeļa 11, Rīga Pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītāju profesionālās kompetences pilnveides grupu darba seminārs Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja , tālr.: 67212227, ilga.prudnikova@visc.gov.lv
19.-20.jūnijs Viļa Plūdoņa Kuldīgas Ģimnāzija, Piltenes iela 25 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides mācības robotikas jomā (1.-6.klase) (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Beāte Livdanska, e-pasts: beate.livdanska@visc.gov.lv
19.-20.jūnijs Jēkabpils Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
20.-21.jūnijs Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
22.-24.jūnijs Tartu, Igaunija XVIII Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki "Gaudeamus" Antra Strikaite, IIADN vadītājs vietniece, tālr.: 67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv 
27.-28.jūnijs Kuldīgas Tūrisma un tehnoloģiju tehnikums, Liepājas iela 31 ES Erasmus+ K2 projekta “ECVET Enterprise” noslēguma konference  Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv
27.-28.jūnijs Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
27.jūnijs - 1.jūlijs Tartu, Igaunija 4.Baltijas Vasaras akadēmija “Droša un iekļaujoša skola visiem" Aina Špaca, VISC vecākā referente, tālr.: 67350961, e-pasts: aina.spaca@visc.gov.lv
30.jūnijs Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv