Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Notikumu kalendārs

Jūnijs, 2017.

Datums, laiks Vieta Pasākums Atbildīgais
1.jūnijs Izglītības iestādēs Mācībvalodas (krievu, poļu) eksāmens 9.klasēm, rakstu un mutvārdu daļa Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa, e-pasts: eksameni@visc.gov.lv
1.-2.jūnijs Bauska V Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāls "Toņi un pustoņi" Areta Raudzepa, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: areta.raudzepa@visc.gov.lv 
2.jūnijs Izglītības iestādēs Mācībvalodas (krievu, poļu) eksāmens 9.klasēm, mutvārdu daļa; Ekonomikas  eksāmens vidusskolām Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa, e-pasts: eksameni@visc.gov.lv
2. jūnijs Rīga, Elizabetes iela 51 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
3. jūnijs Kuldīga  Bērnu tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda" Neformālās izglītības departaments, tālr.: 67228987
3. jūnijs Daugavpils, Teātra iela 8 Valsts valodas prasmes pārbaude Baiba Mūrniece- Buļeva, Vecākā referente, tālr.: 67814478, e-pasts: baiba.murniece@visc.gov.lv
5.jūnijs Izglītības iestādēs Fizikas centralizētais eksāmens 12.klasēm Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa, e-pasts: eksameni@visc.gov.lv
6.jūnijs Izglītības iestādēs Vēstures eksāmens 9.klasēm Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa, e-pasts: eksameni@visc.gov.lv
6.jūnijs, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
7.jūnijs Izglītības iestādēs Mācībvalodas (krievu) eksāmens 12.klasēm Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa, e-pasts: eksameni@visc.gov.lv
7.jūnijs VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā Folkloras skolotāju ikgadējā konference Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
7.jūnijs Rīga, Pērses iela 9/11 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
8.jūnijs Izglītības iestādēs Svešvalodas centralizētais eksāmens 12.klasēm, papildtermiņā Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa, e-pasts: eksameni@visc.gov.lv
8.jūnijs, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
8.jūnijs plkst.10.00 Rīgas Juglas vidusskola Kvēles iela 64, Rīga Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi (3.nodarbība) “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
9.jūnijs Izglītības iestādēs Latviešu valodas  centralizētais eksāmens 12.klasēm, papildtermiņā Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa, e-pasts: eksameni@visc.gov.lv
9.jūnijs plkst.10.00 Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums Nīcgales iela 26, Rīga Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi (3.nodarbība) “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
12.jūnijs Izglītības iestādēs Matemātikas centralizētais eksāmens 12.klasēm, papildtermiņā; Valsts valodas centralizētais eksāmens 9.klasēm, papildtermiņā Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa, e-pasts: eksameni@visc.gov.lv
12.-17.jūnijs Amerikas Savienotās Valstis, Osvego (NY) GENIUS olimpiāde 2017 (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Mudīte Kalniņa, Aktivitāšu koordinatore zinātniski pētnieciskajā darbībā, tālr.: 67350815, e-pasts: mudite.kalnina@visc.gov.lv
13.jūnijs Izglītības iestādēs Vēstures centralizētais eksāmens 12.klasēm, papildtermiņā Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa, e-pasts: eksameni@visc.gov.lv
13.-15.jūnijs Vaiņod e Latvijas skolēnu raķešu kosmiskā modelisma sacensības Jānis Rage-Raģis, VISC vecākais referents, tālr.: 67350963, e-pasts: janis.rage-ragis@visc.gov.lv
14.jūnijs Izglītības iestādēs Bioloģijas centralizētais eksāmens 12.klasēm, papildtermiņā; Mācībvalodas (latviešu, krievu, poļu) eksāmens 9.klasēm, papildtermiņā Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa, e-pasts: eksameni@visc.gov.lv
14.jūnijs, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
15.jūnijs Izglītības iestādēs Ķīmijas centralizētais eksāmens 12.klasēm, papildtermiņā;  Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa, e-pasts: eksameni@visc.gov.lv
15.jūnijs, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
16.jūnijs Izglītības iestādēs Fizikas centralizētais eksāmens 12.klasēm, papildtermiņā; Svešvalodas eksāmens 9.klasēm, papildtermiņā Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa, e-pasts: eksameni@visc.gov.lv
16.jūnijs Kara muzejs, Smilšu 20, Rīga Ilonas Brūveres publiskā lekcija “Skolēnu uzvedība: kā to izprast un mainīt.” Mudīte Reigase, Speciālās izglītības nodaļas vadītāja, tālr.: 67212240, e-pasts: mudite.reigase@visc.gov.lv
16.jūnijs plkst.10.00 Daugavpils Valsts ģimnāzija Cietokšņa iela 33, Daugavpils Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi (3.nodarbība) “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
17.jūnijs Daugavpils, Teātra iela 8 Valsts valodas prasmes pārbaude Baiba Mūrniece- Buļeva, Vecākā referente, tālr.: 67814478, e-pasts: baiba.murniece@visc.gov.lv
17.jūnijs VISC, Strūgu iela 4, Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Baiba Mūrniece- Buļeva, Vecākā referente, tālr.: 67814478, e-pasts: baiba.murniece@visc.gov.lv
19.jūnijs Izglītības iestādēs 2. vai 3. svešvalodas centralizētais eksāmens 12.klasēm, papildtermiņā Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa, e-pasts: eksameni@visc.gov.lv
19.-21.jūnijs Rīga Erasmus+ projekta “Effect” mācību seminārs Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv
20.jūnijs Izglītības iestādēs Informātikas eksāmens vidusskolām, papildtermiņā; Matemātikas eksāmens 9.klasēm, papildtermiņā Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa, e-pasts: eksameni@visc.gov.lv
20.jūnijs, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
20.jūnijs Daugavpils, Dobeles iela 30 Valsts valodas prasmes pārbaude Baiba Mūrniece- Buļeva, Vecākā referente, tālr.: 67814478, e-pasts: baiba.murniece@visc.gov.lv
20.jūnijs Rīga, Čaka iela 40-8 Valsts valodas prasmes pārbaude Baiba Mūrniece- Buļeva, Vecākā referente, tālr.: 67814478, e-pasts: baiba.murniece@visc.gov.lv
21.jūnijs Izglītības iestādēs Ģeogrāfijas eksāmens vidusskolām, papildtermiņā Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa, e-pasts: eksameni@visc.gov.lv
21.jūnijs, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
21.jūnijs Brisele EK Erasmus+ programmas 3.pamatdarbības “Atbalsts politikas reformām” projektu sanāksme Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv
22.jūnijs Izglītības iestādēs Ekonomikas eksāmens vidusskolām, papildtermiņā; Vēstures eksāmens 9.klasēm, papildtermiņā Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa, e-pasts: eksameni@visc.gov.lv
26.jūnijs Izglītības iestādēs Mācībvalodas (krievu) eksāmens 12.klasēm papildtermiņā Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa, e-pasts: eksameni@visc.gov.lv
26.jūnijs plkst.10.00 Priekuļu vidusskola Cēsu prospekts 46, Priekuļi Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi (3.nodarbība) “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
26.-30.jūnijs Klaipēda, Lietuva Baltijas Ģeogrāfijas olimpiāde (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350815, e-pasts: agnese.mila@visc.gov.lv
27.jūnijs plkst.10.00 Liepājas Raiņa 6.vidusskola, Ganību iela 106, Liepāja Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi (3.nodarbība) “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
27. jūnijs Ventspils, Kuldīgas iela 55 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
28. jūnijs Liepāja, Celtnieku iela 21 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
28. jūnijs Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95a Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
28.jūnijs plkst.10.00 Rīgas Juglas vidusskola Kvēles iela 64, Rīga Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi (3.nodarbība) “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
29.jūnijs, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
29.jūnijs Izglītības iestādēs Centralizēto eksāmenu sertifikātu izsniegšana Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa, e-pasts: eksameni@visc.gov.lv
29. jūnijs VISC, Strūgu iela 4, Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
30.jūnijs, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
*Tiks precizēts *Tiks precizēts Vides interešu izglītības projekta „Ieraugi, atklāj, saglabā” gada noslēgums Inese Liepiņa, VISC vecākā referente, tālr.: 67350814, e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv