Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Notikumu kalendārs

Decembris, 2017.

Datums Vieta Pasākums Atbildīgais
1.-2.decembris Rīga ES Erasmus+ projekta TTT4WBL mācību seminārs prakšu vadītājiem profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmumos  Aina Špaca, VISC vecākā referente, tālr.: 67350961, e-pasts: aina.spaca@visc.gov.lv 
1.decembris VEF Kultūras pils,  Ropažu iela 2, Rīga 11. Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award Latvijā apbalvojumu pasniegšanas ceremonija Katrīna Sprudzāne, VISC vecākā referente, tālr.: 67350959, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
1.decembris Novados, pilsētās, novadu apvienībās Angļu valodas olimpiādes otrais posms (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350815, e-pasts: agnese.mila@visc.gov.lv
2.decembris Rīgas Latviešu biedrības nams, Merķeļa iela 13, Rīga Stāstnieku konkursa "Teci, teci, valodiņa 2017" fināls Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
2.decembris Celtnieku iela 21, Liepāja Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
2.decembris Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrs, Jelgavas iela 1, Rīga Praktiskās ievirzes seminārs “Beta” (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Kozlovska, VISC ESF projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" Koordinatore zinātniski pētnieciskās darbības jautājumos, tālr.:67350966, e-pasts: agnese.kozlovska@832.visc.gov.lv
3.decembris Celtnieku iela 21, Liepāja Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
4.decembris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Profesionālās kompetences pilnveides seminārs interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem “Sintētisko materiālu izmatošanas iespējas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās interešu izglītībā” Areta Raudzepa, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: areta.raudzepa@visc.gov.lv
5.-6.decembris Varšava, Polija ES Erasmus+ projekta TRACK-VET pirmā partneru sanāksme Aina Špaca, VISC vecākā referente, tālr.: 67350961, e-pasts: aina.spaca@visc.gov.lv 
5.decembris Raiņa iela 25, Krāslava Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
5.decembris Mičurina iela 3A, Dagda Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
5.decembris Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv 
6.-8., 13.-15.decembris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Bērnu nometu vadītāju sagatavošanas kursi  (72 stundas) Inta Kraskeviča, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813; e-pasts: nometnes@visc.gov.lv
6.decembris Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
6.decembris Valmieras Mākslas vidusskola, Purva iela 12, Valmiera Profesionālās kompetences pilnveides seminārs interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem “Sintētisko materiālu izmatošanas iespējas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās interešu izglītībā” Areta Raudzepa, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: areta.raudzepa@visc.gov.lv
6.decembris Rīgas Juglas vidusskola, Kvēles iela 64, Rīga Radošās darbnīcas “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, epasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
6.decembris Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv 
7.decembris Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skola, Kronvalda bulvāris 8, Rīga Profesionālās kompetences pilnveides seminārs – X Latvijas zēnu koru salidojuma modelēšanas koncerts zēnu koru diriģentiem R.Platpere Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv
7.decembris Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
7.decembris Rīgas Tehniskā koledža, Braslas ielā 16, Rīga Elektronikas novirziena interešu izglītības pulciņu skolotāju seminārs “Elektronikas dienas 2017” ietvaros Jānis Rage-Raģis, VISC vecākais referents, tālr.: 67350963, e-pasts: janis.rage-ragis@visc.gov.lv 
7.decembris PIKC "Rīgas Tehniskā koledža" Braslas iela 16, Rīga Praktiskās darbības semināra cikls profesionālās izglītības iestāžu elektronikas nozares pedagogiem un prakšu vadītājiem (1.daļa) Kristīne Bulka, VISC ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" Profesionālās pilnveides struktūrvienības vadītāja, tālr.: 29828035, e-pasts: kristine.bulka@853.visc.gov.lv
12.decembris Bruknas iela 5, Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
13.decembris Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv 
14.decembris Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv 
15.decembris Merķeļa iela 11, Rīga Seminārs/diskusija speciālajām izglītības iestādēm – attīstības centriem Mudīte Reigase, Speciālās izglītības nodeļas vadītāja, tālr.: 67212240, e-pasts: mudite.reigase@visc.gov.lv 
16.decembris Visvalža iela 9, Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
17.decembris Visvalža iela 9, Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
19.decembris Kuldīgas iela 55, Ventspils Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
20.decembris Celtnieku iela 21, Liepāja Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
21.decembris Pils iela 21, Alūksne Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
27.decembris Visvalža iela 9, Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
29.decembris 1. Maija iela 5, Ludza Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv