Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Notikumu kalendārs

Aprīlis, 2017.

Datums, laiks Vieta Pasākums Atbildīgais
1.aprīlis, plkst.10.00 Rīgas Latviešu biedrības nams Stāstnieku konkursa "Anekdošu virpulis 2017" fināls Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
1.aprīlis, plkst.12.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija  Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla-konkursa "No baroka līdz rokam" fināls Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 67350811, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
4.aprīlis, plkst.11.00 Preiļu Valsts ģimnāzija  Skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss Latgalē Dace Jurka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
4. aprīlis, plkst. 9.00 Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera Seminārs “Individuāla pieeja katram skolēnam vispārējās izglītības iestādēs” reģionālajiem pārstāvjiem (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Dace Vilka, speciāliste profesionālās pilnveides jautājumos, tālr.: 67350815, e-pasts: dace.vilka@832.visc.gov.lv
4.-5.aprīlis Brisele, Beļģija Eiropas Savienības sadarbības tīklu pārstāvju sanāksme Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv
5.aprīlis, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
5.aprīlis Tirzas pamatskola, Tirza ES Erasmus+ programmas projekta “EFFeCT - European Methodological Framework for Facilitating Collaborative Learning for Teachers” sanāksme Aina Špaca, VISC vecākā referente, tālr.: 67350961, e-pasts: aina.spaca@visc.gov.lv
5.aprīlis, plkst.12.00 Tukuma pilsētas Kultūras nams Mūsdienu deju radošā konkursa 2.kārta Zemgalē Zigrīda Teivāne, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: zigrida.teivane@visc.gov.lv 
5.aprīlis, plkst.11.00 Saldus Bērnu un jaunatnes centrs Viduskursas, Austrumkursas un Ziemeļkurzemes folkloras kopu tradicionālās dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas konkursu pusfināli Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
5.aprīlis, plkst.10.00 Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95a Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
6.aprīlis, plkst.11.00 Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola Skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss Latgalē Dace Jurka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
6.-7.aprīlis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte, Zeļļu iela 8, Rīga Fizikas valsts olimpiādes trešais posms un laureātu apbalvošana (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350815, e-pasts: agnese.mila@visc.gov.lv
7.aprīlis,   plkst.10.00 Rīgas Anniņmuižas vidusskola, Kleistu iela 14 Krievu valodas (dzimtās) un literatūras skolotāju MA vadītāju seminārs Ļubova Jakovele, VISC vecākā referente, tālr.: 67814463, e-pasts: lubova.jakovele@visc.gov.lv
7.aprīlis Lielbritānijas vēstniecība, Rīga Programmas Award komandas gatavošanās Rīgas maratonam  Līvija Uskale, projekta vadītāja (programma AWARD), tālr.: 67350964, e-pasts: livija.uskale@visc.gov.lv
7.aprīlis, plkst.14.00 BJC "Rīgas Skolēnu pils" Skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss Rīgā Dace Jurka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
7.- 8.aprīlis Riebiņi, Riebiņu vidusskola Kursi bērnu nometņu vadītājiem ar pieredzi “Bērnu nometņu vadīšanas un organizēšanas kompetenču pilnveide”  Inta Kraskeviča, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813; e-pasts: nometnes@visc.gov.lv
8.aprīlis, plkst.10.00 VISC, Strūgu iela 4, Rīga Folkloras skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursu nodarbība Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
9.aprīlis, plkst.11.00 BJC "Rīgas Skolēnu pils" Rīgas folkloras kopu muzikantu konkursa fināls Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
10.aprīlis, plkst.11.00 Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte, Aspazijas bulvāris 5, Rīga Vēstures valsts olimpiādes trešais posms 9.klasēm (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350815, e-pasts: agnese.mila@visc.gov.lv
10.-12.aprīlis Rīga, Strūgu iela 4, 6.kab. RELANG seminārs ar ārzemju ekspertiem sadarbībā ar projektu "Kompetenču pieeja mācību saturā" Rita Kursīte, VISC projekta vecākā eksperte, tālr.: 26472268; Ļubova Jakovele, VISC vecākā referente, tālr.: 67814463, e-pasts: lubova.jakovele@visc.gov.lv
11. aprīlis, plkst. 9.00 Jelgava Seminārs “Individuāla pieeja katram skolēnam vispārējās izglītības iestādēs” reģionālajiem pārstāvjiem (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Dace Vilka, speciāliste profesionālās pilnveides jautājumos, tālr.: 67350815, e-pasts: dace.vilka@832.visc.gov.lv
11.aprīlis, plkst.14.00 Kultūras pils “Ziemeļblāzma”, Ziemeļblāzmas iela 36, Rīga Mūsdienu deju radošā konkursa 2.kārta Rīgā Zigrīda Teivāne, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: zigrida.teivane@visc.gov.lv 
11.aprīlis, plkst.11.00 Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola, Jelgavas novads Skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem Dace Jurka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
11.-12.aprīlis Latvijas Universitātes Dabaszinātņu māja, Jelgavas iela 1, Rīga Ģeogrāfijas valsts olimpiādes trešais posms un laureātu apbalvošana (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350815, e-pasts: agnese.mila@visc.gov.lv
11.aprīlis VISC, Vaļņu iela 2, Rīga Baltkrievijas izglītības pārstāvju vizīte Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv
12.aprīlis Izglītības iestādēs Pilotprojekta eksāmeni Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa, e-pasts: eksameni@visc.gov.lv
12.aprīlis, plkst.10.00 Jelgava, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss un tērpu kolekciju skate-konkurss „Latvijas novadu toņi un pustoņi” Zemgalē Areta Raudzepa, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: areta.raudzepa@visc.gov.lv
12.aprīlis, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
13.aprīlis, plkst.10.00 Vilces Tautas nams Zemgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
13.aprīlis, plkst.12.00 Liepājas Bērnu un jauniešu centrs Lejaskurzemes folkloras kopu muzikantu, dejotāju un dziedātāju konkurss Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
18.aprīlis, plkst.11.00 Kuldīgas Kultūras centrs un Alternatīvās sākumskolas filiāle Padurē Ziemeļkurzemes un Viduskursas novadu bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
18. aprīlis, plkst. 9.00 Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja Tālākizglītības mācības “Individuāla pieeja katram skolēnam vispārējās izglītības iestādēs” reģionālajiem pārstāvjiem (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Dace Vilka, speciāliste profesionālās pilnveides jautājumos, tālr.: 67350815, e-pasts: dace.vilka@832.visc.gov.lv
19.aprīlis, plkst.10.00 Rīgas Dabaszinību skola, Ernestīnes iela 8A, Rīga Pašvaldību vides interešu izglītības koordinatoru pieredzes apmaiņas seminārs Inese Liepiņa, VISC vecākā referente, tālr.: 67350814, e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv
19.aprīlis Ērgļu vidusskola, Ērgļi ES Erasmus+ programmas projekta “EFFeCT - European Methodological Framework for Facilitating Collaborative Learning for Teachers” sanāksme Aina Špaca, VISC vecākā referente, tālr.: 67350961, e-pasts: aina.spaca@visc.gov.lv
19.aprīlis, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
19.aprīlis Ogres tehnikums, Ogre ES Erasmus+ programmas projekta “NewWBL: New Models in Work-Based Learning” sanāksme Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv
19.,20.,21.,26.,27.,28. aprīlis VISC, Strūgu iela 4, Rīga Kursi bērnu nometņu vadītājiem bez pieredzes "Bērnu nometņu vadīšanas un organizēšanas metodika" (72 stundas) Inta Kraskeviča, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813; e-pasts: nometnes@visc.gov.lv
19. aprīlis, plkst.11.00 Ventspils, Kuldīgas iela 55 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
20.aprīlis LDDK, Baznīcas iela 25-3, Rīga ES Erasmus+ programmas projekta “NewWBL: New Models in Work-Based Learning” sanāksme Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv
20. aprīlis, plkst.9.00 Liepāja, Celtnieku iela 21 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
20.aprīlis, plkst.12.00 Daugavpils, Daugavpils latviešu kultūras centrs III Latvijas skolu jaukto koru salidojuma "Kalniem pāri" koru konkurss Latgalē  Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv
20.aprīlis, plkst.14.00 Kultūras pils “Ziemeļblāzma”, Ziemeļblāzmas iela 36, Rīga Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „ Latvijas novadu toņi un pustoņi” Rīgā un Rīgas un Pierīgas novadu tērpu kolekciju skate-konkurss “Latvijas novadu toņi un pustoņi” Areta Raudzepa, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: areta.raudzepa@visc.gov.lv
21.-23.aprīlis LU, RTU, LKA, LMA, RSU  Latvijas 41.izglītojamo zinātniskā konference (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Mudīte Kalniņa, Aktivitāšu koordinatore zinātniski pētnieciskajā darbībā, tālr.: 67350815, e-pasts: mudite.kalnina@visc.gov.lv
21.aprīlis, plkst.15.00 Ventspils Teātra nams "Jūras vārti" Mūsdienu deju radošā konkursa 2.kārta Kurzemē Zigrīda Teivāne, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: zigrida.teivane@visc.gov.lv 
21.aprīlis, plkst.10.00 Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs, Upeslejas, Stopiņu novads Seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
21.-22.aprīlis  Valmieras Viestura vidusskola Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls "...un es iešu un iešu!" Dace Jurka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
22.aprīlis, plkst.10.00 Rīga Tradicionālās dziedāšanas konkursa "Dziesmu dziedu, kāda bija 2017", tradicionālās muzicēšanas konkursa "Klaberjakte 2017", tradicionālās dejošanas konkursa "Vedam danci 2017" noslēguma pasākums Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
22.aprīlis, plkst.12.00 Bērnu un jauniešu centrs "Altona", Rīga Vokālās mūzikas konkursa "Balsis 2017" fināla konkurss Antra Strikaite, VISC IIADN vadītājas vietniece, tālr.: 67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
22.aprīlis, plkst.9.00 Daugavpils, Teātra iela 8 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
23.aprīlis, plkst.9.00 Rīga, Strūgu iela 4 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
24.aprīlis, plkst.13.00 Rīga, Rīgas 6.vidusskola III Latvijas skolu jaukto koru salidojuma "Kalniem pāri" koru konkurss Rīgā Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv
24.aprīlis, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.:67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
24.-25.aprīlis VISC, Vaļņu iela 2, Rīga Baltijas Vasaras skolas sagatavošanas sanāksme Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv
25.aprīlis, plkst.13.30 Mazsalacas novada Kultūras centrs Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss un tērpu kolekciju skate-konkurss „Latvijas novadu toņi un pustoņi” Vidzemē Areta Raudzepa, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: areta.raudzepa@visc.gov.lv
25.aprīlis, plkst.11.00 (Cēsis) plkst.14.00 (Kuldīga) VISC, Strūgu iela 4, Rīga Seminārs tautas deju festivāla “Latvju bērnu danci veda’” koordinatoriem Arta Slica, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810; e-pasts: arta.slica@visc.gov.lv
25. aprīlis plkst. 9.00 Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101a, 205.auditorija Seminārs “Individuāla pieeja katram skolēnam vispārējās izglītības iestādēs” reģionālajiem pārstāvjiem (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Dace Vilka, speciāliste profesionālās pilnveides jautājumos, tālr.: 67350815, e-pasts: dace.vilka@832.visc.gov.lv
25.-29.aprīlis Bergena, Norvēģija Baltijas informātikas olimpiāde (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350815, e-pasts: agnese.mila@visc.gov.lv
26.aprīlis, plkst.9.00 Merķeļa iela 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja, tālr.: 67212227, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
26.aprīlis, plkst.11.00 Talsi, Talsu Valsts ģimnāzija III Latvijas skolu jaukto koru salidojuma "Kalniem pāri" koru konkurss Kurzemē Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv
26.apr VISC, Strūgu iela 4, Rīga Atlases konkurss Latvijas izglītojamo līdzdalībai starptautiskos zinātnes pasākumos (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Mudīte Kalniņa, Aktivitāšu koordinatore zinātniski pētnieciskajā darbībā, tālr.: 67350815, e-pasts: mudite.kalnina@visc.gov.lv
27.aprīlis, plkst.9.30  Ludzas novada Nirzas pamatskola Ziemeļlatgales bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
27.aprīlis, plkst.11.00 Cēsis, Cēsu Valsts ģimnāzija III Latvijas skolu jaukto koru salidojuma "Kalniem pāri" koru konkurss Vidzemē Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv
27.aprīlis, plkst.14.00 Kuldīgas Mākslas nams Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss un tērpu kolekciju skate-konkurss „Latvijas novadu toņi un pustoņi” Kurzemē Areta Raudzepa, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: areta.raudzepa@visc.gov.lv
27.aprīlis Jelgavas Amatu vidusskola Profesionālās izglītības iestāžu radošais pasākums “Radi, rādi, raidi! 2017” Zemgalē Evija Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
27.aprīlis, plkst.9.30 Ludzas novada Nirzas pamatskola Ziemeļlatgales bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
28.aprīlis, plkst.11.00 Jelgava, Jelgavas 4.vidusskola III Latvijas skolu jaukto koru salidojuma "Kalniem pāri" koru konkurss Zemgalē Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv
28.aprīlis, plkst.13.00 Preiļi Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss un tērpu kolekciju skate-konkurss „Latvijas novadu toņi un pustoņi” Latgalē Areta Raudzepa, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: areta.raudzepa@visc.gov.lv
28.aprīlis, plkst.11.00 Līvānu novada Kultūras centrs Dienvidlatgales bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums Māra Mellēna, VISC projektu koordinatore, tālr.: 26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
28.aprīlis-1.maijs Lielvārdes pamatskola, Avotu iela 2, Lielvārde Programmas Award piedzīvojumu ceļojumu apmācību nometne jauniešiem  Katrīna Sprudzāne, VISC vecākā referente, tālr.: 67350964, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
28.-29.aprīlis Bauskas Bērnu un jauniešu centrs Baltijas valstu interešu izglītības iestāžu komandu sacensības trases automodelismā Jānis Rage-Raģis , VISC vecākais referents, tālr.: 67350963, e-pasts: janis.rage-ragis@visc.gov.lv
29.aprīlis, plkst. 9.00 VISC, Strūgu iela 4, Rīga Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
29.aprīlis, plkst.10.00 Rīgas 6.vidusskola VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojuma finālkonkurss Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 67350811, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv