Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Notikumi

Februāris, 2018.

Datums Vieta Pasākums Atbildīgais
1.februāris Novados, pilsētās Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiāde 8. - 9. klasei un 10. - 12. klasei otrais posms (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350964, e-pasts: agnese.mila@832.visc.gov.lv
2.februāris Novados, pilsētās Matemātikas olimpiādes 9. - 12. klasei otrais posms (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350964, e-pasts: agnese.mila@832.visc.gov.lv
2.februāris Ventspils Jaunrades nams, Maiznieku ielā 11 Latvijas un ārvalstu skolēnu atklātais konkurss- praktikums radioelektronikā Jānis Rage-Raģis, VISC vecākais referents, tālr.67350963, e-pasts: janis.rage-ragis@visc.gov.lv
2.februāris Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas skolēnu pils”, Rīgā, K. Barona ielā 99 Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensība skolu jaunatnei “Lakstīgala 2018” Zemgales novadu un Rīgas dalībniekiem  Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv
2.februāris Limbažu Kultūras nams, Rīgas iela 9 Izglītības un kultūras iestāžu 7.-9.klašu tautas deju kolektīvu pasākums “Lecam pa jaunam, lecam pa vecam” Zanda Mūrniece, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv
3.februāris Rīgas Motormuzejs  S.Eizenšteina iela 4, Rīga Latvijas skolēnu trases automodeļu sacensības iesācējiem "Motormuzeja kauss" Jānis Rage-Raģis, VISC vecākais referents, tālr.67350963, e-pasts: janis.rage-ragis@visc.gov.lv
3.-4.februāris Austrālija, Sidneja Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
6.februāris Novados, pilsētās Ķīmijas olimpiādes otrais posms tiešsaistē; novados (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350964, e-pasts: agnese.mila@832.visc.gov.lv
06.,07., 14.,15., 21., 27., 28.februāris plkst.9.00 Merķeļa 11, Rīga Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja , tālr.: 67212227, ilga.prudnikova@visc.gov.lv
6. - 21.februāris Rīgas dome, Rātslaukums 1 46.Starptautiskās bērnu mākslas izstādes- konkursa "Lidice 2018" Latvijas kārtas laureātu  darbu izstāde  „Ūdens”  Areta Raudzepa, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: areta.raudzepa@visc.gov.lv
8.februāris Novados, pilsētās Krievu valodas (svešvalodas) olimpiādes 10. - 12.klasei otrais posms (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350964, e-pasts: agnese.mila@832.visc.gov.lv
9.februāris Ogres Kultūras centrs, Brīvības iela 15, Ogre  Jaunrades deju konkurss “Mēs un deja”. Izstādes par Baltijas valstu (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) skolu jaunatnes Deju svētku tradīciju un vēsturi atklāšana plkst.12.00 Zanda Mūrniece, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv
9.februāris Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a, Rīga Angļu valodas olimpiādes 10. - 12. klasei trešais posms (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350964, e-pasts: agnese.mila@832.visc.gov.lv
13.februāris Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu festivāls-konkurss “No baroka līdz rokam”  Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 67350811, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
13.februāris Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95 A Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
14.februāris Daugavpils, Teātra iela 8 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
14. - 16.februāris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Bērnu nometņu vadītāju kursi (36 stundas) Inta Kraskeviča, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: nometnes@visc.gov.lv 
15.februāris Liepāja Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu festivāls-konkurss “No baroka līdz rokam”  Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 67350811, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
16.februāris Jūrmala, Sporta nams “Taurenītis”, Kļavu ielā 29/ 31 Izglītības un kultūras iestāžu 5.-9. klašu tautas deju kolektīvu pasākums "Lecam pa jaunam, lecam pa vecam" Zanda Mūrniece, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv
16.februāris Novados, pilsētās Matemātikas olimpiādes 5. - 8.klasei otrais posms (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350964, e-pasts: agnese.mila@832.visc.gov.lv
17.februāris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Folkloras skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursi (3.nodarbība) Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
17.februāris Rīga, Visvalža iela 9 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
20.februāris LU Vēstures un filozofijas fakultāte, Aspazijas bulvāris 5, Rīga Vēstures olimpiādes 12. klasei trešais posms (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350964, e-pasts: agnese.mila@832.visc.gov.lv
21.februāris VEF Kultūras pils, Rīga,  Ropažu ielā 2 46.Starptautiskās bērnu mākslas izstādes-konkursa „Lidice 2018” Latvijas kārtas apbalvošanas pasākums Areta Raudzepa, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: areta.raudzepa@visc.gov.lv
21.februāris VISC, Strūgu ielā 4, Rīga Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi vides interešu izglītības pedagogiem (1.nodarbība) Inese Liepiņa, VISC vecākā referente, tālr. 67350814, epasts inese.liepina@visc.gov.lv
21.februāris Novados, pilsētās Ģeogrāfijas olimpiādes otrais posms tiešsaistē (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350964, e-pasts: agnese.mila@832.visc.gov.lv
21.februāris Valmieras Kultūras centrs Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu festivāls-konkurss “No baroka līdz rokam”  Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 67350811, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
22.februāris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Seminārs pašvaldību interešu izglītības speciālistiem un interešu izglītības iestāžu direktoriem Astra Aukšmuksta, IIADN vadītāja, tālr.: 67350957, e-pasts: astra.auksmuksta@visc.gov.lv 
22.februāris Burtnieku novada Ēveles kultūrs nams Tālās Gaujmalas novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums, dziedātāju un muzikantu konkursu pusfināli Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
22.februāris Ventspils, Kuldīgas iela 55 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
23.februāris Liepāja, Celtnieku iela 21 Valsts valodas prasmes pārbaude Anta Lazareva, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, tālr.: 67814478, e-pasts: anta.lazareva@visc.gov.lv
23.februāris Rēzeknes sākumskola Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu festivāls-konkurss “No baroka līdz rokam”  Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 67350811, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
23.februāris Nīca, Nīcas vidusskola Lejaskurzemes novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
23.februāris Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, Āgenskalna iela 21, Rīga Vācu valodas valsts olimpiādes  II kārta (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350964, e-pasts: agnese.mila@832.visc.gov.lv
24.februāris Siguldas sporta centrs, Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda Latvijas skolēnu ROBOTIKAS sacensības „Siguldas kauss 2018” Jānis Rage-Raģis, VISC vecākais referents, tālr.67350963, e-pasts: janis.rage-ragis@visc.gov.lv
24.februāris Cesvaines vidusskola Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu festivāls-konkurss “No baroka līdz rokam”  Egils Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 67350811, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
24.februāris Limbažu 3.vidusskola Vidzemes piejūras novada sarīkojums Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
24.februāris Liepāja, Koncertzāle “Lielais dzintars” 18.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku “Gaudeamus 2018” koru kopmēģinājums un koncerts plkst.16.00 Antra Strikaite, VISC IIADN vadītājas vietniece, tālr.: 67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv 
25.februāris Rīgas Skolēnu pils Dziedātāju konkursa "Dziesmu dziedu kāda bija" Rīgas un Piedaugavas novadu pusfināli Māra Mellēna, folkloras projektu koordinatore, tālr.26522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv 
26.februāris Pilsētās, novados Vācu valodas valsts olimpiādes 8.klasēm otrais posms  (ESF projekts Nr.8.3.2.1./16/I/002) Agnese Mīļā, Aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā, tālr.: 67350964, e-pasts: agnese.mila@832.visc.gov.lv
27.februāris Bauskas bērnu un jauniešu centrs Skolēnu skatuves runas konkurss Zemgalē Dace Jurka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
27. - 28.februāris Tartu, Igaunija ES Erasmus+ projekta TTT4WBL partneru sanāksme  Inta Baranovska, VISC projektu vadītāja, tālr.: 67350961, e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv
27. - 28.februāris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Programmas Award jauno vadītāju apmācības Katrīna Sprudzāne, VISC vecākā eksperte, tālr.: 67350959, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv