Dejas
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Dejas

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
23.03-20.04.2018.
(2.kārta)
Vēsturiskajos novados Mūsdienu deju radošais konkurss Nolikums [PDF].
Rezultāti [PDF]
Vecākā referente Diāna Gavare, tālr.67350810, e-pasts diana.gavare@visc.gov.lv
02.02.2018., 16.02.2018. Limbaži, Jūrmala Izglītības un kultūras iestāžu 5.-9. un 7.-9. klašu tautas deju kolektīvu pasākums "Lecam pa jaunam, lecam pa vecam" Nolikums [PDF] Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.67350810, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv
09.02.2018. (2.k.) Ogres kultūras centrs Jaunrades deju konkurss "Mēs un deja" Nolikums [PDF].
Rezultāti [PDF]
Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.67350810, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Bērnu tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda" Nolikums [PDF], [DOC] Vecākā referente Zanda Mūrniece, tālr.67350810, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv

16.05.2018. Z.Mūrniece.
Tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda"

20180516.jpgDziesmu un deju svētki tradicionāli ir gan darba procesa noslēgums, gan virsotne, kas aptver visus tautas mākslas žanrus. Taču ceļā uz nākamajiem Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem nepieciešami starpposmi, kas nodrošina tradīcijas attīstību jaunā kvalitātē un dod katram dejotājam iespēju piedalīties kopdejošanā.  

No nelieliem koncertiem 1990.gadā Rīgā, Mazajā Ģildē, ar 22 kolektīvu 600 dejotāju piedalīšanos festivāls izaudzis par vērienīgu pasākumu, kurš katru gadu notiek kādā no pilsētām un tajos piedalās vairāki tūkstoši bērnu. Šajā gadā – jau divdesmitajam tautas deju festivālam “Latvju bērni danci veda” Daugavpilī 26.maijā gatavojas 4614 dejotāji no 225 deju kolektīviem, bet festivālam Jelgavā 2.jūnijā savu dalību pieteikuši 118 deju kolektīvu 4077 dejotāji. Festivālā tiks pārstāvēti dejotāji no Aizputes, Alojas, Alsungas, Auces, Babītes, Baldones, Balvu, Bauskas, Blīdenes, Cēsu, Dagdas, Daugavpils, Dobeles, Grobiņas, Gulbenes, Ikšķiles, Jaunjelgavas, Jaunpiebalgas, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Kandavas, Kārsavas, Krāslavas, Kuldīgas, Ķeguma, Liepājas, Limbažu, Līvānu, Lubānas, Ludzas, Madonas, Mārupes, Ogres, Pāvilostas, Preiļu, Priekuļu, Raunas, Rēzeknes, Riebiņu, Rīgas, Ropažu, Rugāju, Salas, Salaspils, Saldus, Siguldas, Smiltenes, Talsu, Tērvetes, Valmieras, Vecpiebalgas, Ventspils, Viesītes, Viļānu un Zilupes pilsētām un novadiem. Šā gada festivālā piedalīsies arī viesu deju kolektīvs no Igaunijas – Muraste skolas dejotāji.

Festivālā ikvienam dejotājam iespēja dejot sava novada vai kolektīva iemīļotās dejas pilsētu ielās un skvēros. Jelgavā - Pils salā, Raiņa parkā un laukumā pie pilsētas Kultūras nama dejotāji izdejos savas iemīļotās koncertprogrammas. Bet lielkoncertā Daugavpils Ledus hallē un Zemgales Olimpiskajā centrā pilsētas un novadi izdejos īpaši šim festivālam veidotas oriģinālprogrammas, apvienojot desmitiem kolektīvu vienotā kopdejā. Šīs programmas sniedz gan garīgu piepildījumu, gan priekšstatu par deju kolektīvu māksliniecisko izaugsmi un iestudējumu kvalitāti.

Dalībnieku vērtīgs ieguvums ir iepazīšanās ar festivāla pilsētas un tās apkārtnes kultūrvēsturisko vidi un tradīcijām. Jelgavā festivāla dalībnieki vienosies kopīgā svētku gājienā. Gājiena dalībnieki noliks ziedus pie Latvijas Valsts prezidenta J.Čakstes pieminekļa un no pilsētas centrālās daļas dosies uz svētku norises vietu – Zemgales Olimpisko centru.

Festivālu organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Daugavpils un Jelgavas pilsētu pašvaldībām. Festivāla pilsētas mērķtiecīgi gatavojas festivālam un ar prieku gaida ciemos festivāla dalībniekus, atverot savas sirdis bērniem un jauniešiem no visas Latvijas.

>> Programma festivālam Daugavpilī

Sadaļas arhīvs