Dejas
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Dejas

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Mūsdienu deju radošais konkurss Nolikums [PDF], [DOC],
Rezultāti [PDF]
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas projektu vadītāja Zigrīda Teivāne, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts: zigrida.teivane@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Izglītības un kultūras iestāžu 5.-9. un 7.-9. klašu tautas deju kolektīvu pasākums "Lecam pa jaunam, lecam pa vecam" Nolikums (ar grozījumiem 13.01.2017.) [PDF], [DOC] Vecākā referente Arta Slica, tālr.67350810; fakss 67226535; e-pasts: arta.slica@visc.gov.lv
10.02.2017. (2.k.) Ogres kultūras centrs Jaundeju konkurss "Mēs un deja" Nolikums [PDF],
Rezultāti [PDF]
Vecākā referente Arta Slica, tālr.67350810; fakss 67226535; e-pasts: arta.slica@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda" Nolikums (ar grozījumiem 13.01.2017.) [PDF], [DOC] Vecākā referente Arta Slica, tālr.67350810; fakss 67226535; e-pasts: arta.slica@visc.gov.lv

07.04.2017. A.Strikaite.
Sanāksme tautas deju festivāla koordinatoriem

Sanāksme tautas deju festivāla “Latvju bērni danci veda” pilsētu/novadu koordinatoriem, ielu koncertu kolektīvu vadītājiem par gatavošanos festivālam notiks 2017. gada 25. aprīlī Strūgu ielā 4, Rīgā:
- plkst. 11.00 festivāla Cēsīs dalībniekiem;
- plkst. 14.00 festivāla Kuldīgā dalībniekiem.

Sadaļas arhīvs