Dejas
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Dejas

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
03.03.-21.04.2017. (2.k.) Sk. nolikumā Mūsdienu deju radošais konkurss Nolikums [PDF]
Rezultāti [PDF]
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas projektu vadītāja Zigrīda Teivāne, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts: zigrida.teivane@visc.gov.lv
17.02.-24.03.2017. Sk. nolikumā Izglītības un kultūras iestāžu 5.-9. un 7.-9. klašu tautas deju kolektīvu pasākums "Lecam pa jaunam, lecam pa vecam" Nolikums [PDF] Vecākā referente Arta Slica, tālr.67350810; fakss 67226535; e-pasts: arta.slica@visc.gov.lv
10.02.2017. (2.k.) Ogres kultūras centrs Jaundeju konkurss "Mēs un deja" Nolikums [PDF],
Rezultāti [PDF]
Vecākā referente Arta Slica, tālr.67350810; fakss 67226535; e-pasts: arta.slica@visc.gov.lv
27.05. un 03.07.2017. Sk. nolikumā Tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda" Nolikums [PDF] Vecākā referente Arta Slica, tālr.67350810; fakss 67226535; e-pasts: arta.slica@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs