dziesmusv.jpg
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir radošs un prieka pilns pasākums visai Latvijai. Tas ir laiks, kurā bērni un jaunieši dzied, dejo, muzicē, radot svētkus ikvienam cilvēkam.
Sākumlapa > Interešu izglītība > Dziesmu svētki > Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Aktuālā informācija

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kuri notiek reizi piecos gados. Bērni un jaunieši ir tie, kas apliecina, ka senās latviešu dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas un godā turētas. Ar dziesmu un deju svētkiem saistītā bērnu un jauniešu mākslinieciskā jaunrade noris kultūrizglītības pulciņos un kolektīvos – koros, deju kolektīvos, pūtēju orķestros, mazajos mūzikas kolektīvos, tautas mūzikas ansambļos, vizuālās un lietišķās mākslas, kā arī teātra mākslas kolektīvos un bērnu un jauniešu folkloras kopās.

Dziesmu un deju svētku tradīciju, simbolismu un unikalitāti Latvijā, Igaunijā un Lietuvā Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija 2003. gada 7. novembrī pasludināja par Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir šī mantojuma sastāvdaļa jau 50 gadus, jo svētku vēsture aizsākās 1960. gadā, kad pirmo reizi Rīgā pulcējās 8539 dziedātāji no 178 skolām un 1200 dejotāji. Tradīcija vērsusies plašumā, jo X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētkos, kuri notika 2010. gada jūlijā, piedalījās 30 975 dalībnieki no 1305 kolektīviem.

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kuri notika 2015. gada 6.-12. jūlijā Rīgā, piedalījās ap 38 000 bērnu un jauniešu no visas Latvijas. Sagatavošanās process un arī Svētku norises atspoguļotas mājaslapā dziedundejo.lv, kuras arhīvā (skatīt sākuma lapas pašā apakšā) iespējams apskatīt arī IX un X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mājaslapu saturu.

Sk. nolikumā Sk. nolikumā XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kokļu mūzikas koncerta koncepcija Nolikums [PDF] VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mūsdienu deju lieluzveduma koncepcija Nolikums [PDF] VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv

21.06.2017. A.Strikaite.
Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu par 2020.gada XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kokļu mūzikas koncerta koncepciju

Konkursa nolikums publicēts VISC mājaslapā (www.visc.gov.lv).
Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona. Aicinām radošus cilvēkus izteikt savu redzējumu, kāds varētu būt nākamo Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kokļu mūzikas koncerts.
Darbi līdz 2017.gada 29.septembrim jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs 28.septembris): VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV-1003, ar norādi – konkursam "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Kokļu mūzikas koncerta koncepcija”.

12.06.2017. A.Strikaite.
Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mūsdienu deju lieluzveduma koncepciju

Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā, VISC izsludina konkursu "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mūsdienu deju lieluzveduma koncepcija". Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona. Darbi līdz 2017.gada 29.septembrim jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs 28.septembris): VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV-1003, ar norādi – konkursam "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mūsdienu deju lieluzveduma koncepcija”.
Aicinām ieinteresētus un radošus cilvēkus piedalīties konkursā un izteikt savu redzējumu mūsdienu deju lieluzvedumam.

09.05.2017. A.Strikaite.
Noslēdzies XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru koncerta koncepcijas konkurss

Ir noslēdzies Valsts izglītības satura centra organizētais atklātais konkurss par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 2020.gadā pūtēju orķestru koncerta koncepciju.
Konkursam tika pieteikts 1 (viens) konkursa darbs, kuru izvērtēja komisija: Anna Jansone (vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, režisore), Haralds Bārzdiņš (Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru virsdiriģents, Rīgas 6. vidusskolas pūtēju un simfoniskā orķestra, jauniešu pūtēju orķestra "Auseklītis" diriģents), Agris Celms (Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru virsdiriģents, Jelgavas 4.vidusskolas pūtēju orķestra “Rota” diriģents), Inga Krišāne (XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslinieciskās koncepcijas autore, režisore, Siguldas pašvaldības iestādes "Siguldas novada kultūras pārvalde" vadītājas vietniece).
Izvērtējot konkursam iesniegto darbu "Skaņu rota Latvijai", vērtēšanas komisija to atzina par atbilstošu un tālāk attīstāmu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru koncertā.
Saskaņā ar konkursa nolikumu darba autoru konstatēja, atverot slēgto aploksni ar pieteikuma anketu. Darba autore – Ilze Līviņa.

31.03.2017. A.Strikaite.
Noslēdzies XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta Mežaparka Lielajā estrādē koncepcijas konkurss

Ir noslēdzies Valsts izglītības satura centra organizētais atklātais konkurss par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku, kuri notiks 2020.gadā, koru koncerta Mežaparka Lielajā estrādē koncepciju.
Konkursā tika pieteikti četri konkursa darbi, kurus vērtēja žūrija: Anna Jansone (žūrijas komisijas priekšsēdētāja, režisore), Iveta Ārgale (režisore, projektu koordinatore), Jānis Baltiņš (diriģents, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kordiriģēšanas katedras docents), Gints Ceplenieks (diriģents, Profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" Rīgas Doma kora skolas vadītājs), Mārtiņš Klišāns (Rīgas Doma zēnu kora mākslinieciskais vadītājs un diriģents, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kordiriģēšanas katedras docents), Dita Pfeifere (mākslas maģistre), Ilga Šķendere (mūzikas pedagoģe, diriģente, Cēsu novada mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja), Edgars Vītols (Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas jauktā kora diriģents, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedras vadītājs).
Izvērtējot iesniegtos darbus, neviena no koncepcijām neieguva balsu vairākumu, tādējādi vērtēšanas komisija nolēma neatbalstīt konkursam iesniegtos darbus. Saskaņā ar konkursa nolikumu “XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta Mežaparka Lielajā estrādē koncepcija” vērtēšanas komisija ierosināja izsludināt atkārtotu konkursu vai izskatīt iespēju pasūtīt autordarbu konkrētai personai, kura var arī nebūt konkursa dalībnieks.

31.03.2017. A.Strikaite.
Noslēdzies XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta koncepcijas konkurss

Turpinot gatavošanos nākamajiem XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā, noslēdzies Valsts izglītības satura centra (VISC) organizētais atklātais konkurss “XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta koncepcija”.
Konkursā tika pieteikti astoņi konkursa darbi, kurus vērtēja VISC izveidota vērtēšanas komisija: Anna Jansone (žūrijas komisijas priekšsēdētāja, režisore), Agris Daņiļevičs (horeogrāfs, deju skolas "Dzirnas" mākslinieciskais vadītājs), Renāte Linde (Rīgas A. Pumpura pamatskolas direktore, deju kolektīva "Pumpurēni" vadītāja), Ilze Mažāne (horeogrāfe, Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Tehniskā koledža” tautas deju kolektīva “Mazais ritenītis” mākslinieciskā vadītāja), Inga Pulmane (Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības koncertorganizācijas „Ave Sol”  bērnu deju kolektīva "Teiksmiņa" mākslinieciskā vadītāja), Ingrida Saulīte (Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Goda virsvadītāja), Juris Vaivods (XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta "Līdz varavīksnei tikt" muzikālais vadītājs, Dailes teātra muzikālais vadītājs).
Par atbilstošāko tautas deju lielkoncerta koncepciju, kas jāattīsta tālāk un jāpilnveido atbilstoši pielietojumam dziesmu un deju svētkos, tika atzīts konkursa darbs „Saule vija zelta rotu”. Saskaņā ar konkursa nolikumu darba autoru konstatēja, atverot slēgto aploksni ar pieteikuma anketu. Darba autore – Indra Ozoliņa.

13.03.2017. A.Strikaite.
Noslēdzies XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku logo zīmes konkurss

Turpinot gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, noslēdzies VISC organizētais atklātais konkurss par svētku logo zīmi. Konkursam kopumā tika iesniegti 123 darbi. Par interesantāko idejas risinājumu un atbilstošāko logo zīmes motīvu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. gadā tika atzīts autores Solvitas Vāceres darbs.
Iesniegtos logo konkursa darbus vērtēja komisija: Anna Jansone, vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, režisore, Elīna Elere, „Grafikas darbnīcas” māksliniece, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku logo autore, Elizabete Gaile, Rīgas Stradiņa universitātes studente, Inga Krišāne, XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncepcijas autore, režisore, Inese Mailīte, māksliniece, Ivars Mailītis, mākslinieks, scenogrāfs, Iveta Pāvula, mārketinga projektu vadītāja, Baiba Vaivare, tekstilmāksliniece.
VISC pateicas visiem konkursa dalībniekiem par aktivitāti un dalību konkursā, par interesantiem un radošiem konkursa darbu priekšlikumiem.

Sadaļas arhīvs