dziesmusv.jpg
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir radošs un prieka pilns pasākums visai Latvijai. Tas ir laiks, kurā bērni un jaunieši dzied, dejo, muzicē, radot svētkus ikvienam cilvēkam.
Sākumlapa > Interešu izglītība > Dziesmu svētki > Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Aktuālā informācija

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kuri notiek reizi piecos gados. Bērni un jaunieši ir tie, kas apliecina, ka senās latviešu dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas un godā turētas. Ar dziesmu un deju svētkiem saistītā bērnu un jauniešu mākslinieciskā jaunrade noris kultūrizglītības pulciņos un kolektīvos – koros, deju kolektīvos, pūtēju orķestros, mazajos mūzikas kolektīvos, tautas mūzikas ansambļos, vizuālās un lietišķās mākslas, kā arī teātra mākslas kolektīvos un bērnu un jauniešu folkloras kopās.

Dziesmu un deju svētku tradīciju, simbolismu un unikalitāti Latvijā, Igaunijā un Lietuvā Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija 2003. gada 7. novembrī pasludināja par Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir šī mantojuma sastāvdaļa jau 50 gadus, jo svētku vēsture aizsākās 1960. gadā, kad pirmo reizi Rīgā pulcējās 8539 dziedātāji no 178 skolām un 1200 dejotāji. Tradīcija vērsusies plašumā, jo X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētkos, kuri notika 2010. gada jūlijā, piedalījās 30 975 dalībnieki no 1305 kolektīviem.

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kuri notika 2015. gada 6.-12. jūlijā Rīgā, piedalījās ap 38 000 bērnu un jauniešu no visas Latvijas. Sagatavošanās process un arī Svētku norises atspoguļotas mājaslapā dziedundejo.lv, kuras arhīvā (skatīt sākuma lapas pašā apakšā) iespējams apskatīt arī IX un X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mājaslapu saturu.

16.02.2018. A.Strikaite.
Noslēdzies atkārtotais XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Kokļu mūzikas koncerta koncepcijas konkurss

Atkārtotajam Kokļu mūzikas koncerta koncepcijas konkursam tika iesniegti divi konkursa darbi, kurus izvērtēja komisija: Anna Jansone (režisore, vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja), Dita Pfeifere (mākslas maģistre, orķestra „Rīga” projektu vadītāja, Latvijas Kultūras centru asociācijas projektu koordinatore), Valda Bagāta (Babītes Mūzikas skolas kokles spēles pedagoģe, koklētāju ansambļa „Balti” vadītāja, Pierīgas reģiona koklētāju ansambļu virsdiriģente).
Par atbilstošāko un tālāk attīstāmu un pilnveidojamu Kokļu mūzikas koncerta koncepciju XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem tika atzīts konkursa darbs “Rotā saule sidrabiņu”.
Saskaņā ar konkursa nolikumu darba autoru konstatēja, atverot slēgto aploksni ar pieteikuma anketu. Darba autore – Elizabete Tauriņa.

12.10.2017. A.Strikaite.
Noslēdzies XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncepciju konkurss Mūsdienu deju lieluzvedumam

Mūsdienu deju lieluzveduma koncepcijas konkursam tika iesniegti divi konkursa darbi, kurus izvērtēja komisija: Anna Jansone (režisore, vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja), Gunta Bāliņa (horeogrāfe, Latvijas Kultūras akadēmijas profesore), Dita Pfeifere (mākslas maģistre, orķestra „Rīga” projektu vadītāja, Latvijas Kultūras centru asociācijas projektu koordinatore).
Par atbilstošāko Mūsdienu deju lieluzveduma koncepciju, kas jāattīsta tālāk un jāpilnveido atbilstoši pielietojumam XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, tika atzīts konkursa darbs „Augstāk par zemi”. Saskaņā ar konkursa nolikumu darba autoru konstatēja, atverot slēgto aploksni ar pieteikuma anketu. Darba autore – Annika Andersone.

Sadaļas arhīvs