dziesmusv.jpg
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir radošs un prieka pilns pasākums visai Latvijai. Tas ir laiks, kurā bērni un jaunieši dzied, dejo, muzicē, radot svētkus ikvienam cilvēkam.
Sākumlapa > Interešu izglītība > Dziesmu svētki > Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Aktuālā informācija

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kuri notiek reizi piecos gados. Bērni un jaunieši ir tie, kas apliecina, ka senās latviešu dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas un godā turētas. Ar dziesmu un deju svētkiem saistītā bērnu un jauniešu mākslinieciskā jaunrade noris kultūrizglītības pulciņos un kolektīvos – koros, deju kolektīvos, pūtēju orķestros, mazajos mūzikas kolektīvos, tautas mūzikas ansambļos, vizuālās un lietišķās mākslas, kā arī teātra mākslas kolektīvos un bērnu un jauniešu folkloras kopās.

Dziesmu un deju svētku tradīciju, simbolismu un unikalitāti Latvijā, Igaunijā un Lietuvā Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija 2003. gada 7. novembrī pasludināja par Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir šī mantojuma sastāvdaļa jau 50 gadus, jo svētku vēsture aizsākās 1960. gadā, kad pirmo reizi Rīgā pulcējās 8539 dziedātāji no 178 skolām un 1200 dejotāji. Tradīcija vērsusies plašumā, jo X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētkos, kuri notika 2010. gada jūlijā, piedalījās 30 975 dalībnieki no 1305 kolektīviem.

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kuri notika 2015. gada 6.-12. jūlijā Rīgā, piedalījās ap 38 000 bērnu un jauniešu no visas Latvijas. Sagatavošanās process un arī Svētku norises atspoguļotas mājaslapā dziedundejo.lv, kuras arhīvā (skatīt sākuma lapas pašā apakšā) iespējams apskatīt arī IX un X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mājaslapu saturu.

Sk. nolikumā Sk. nolikumā XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kokļu mūzikas koncerta koncepcija Nolikums [PDF] VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mūsdienu deju lieluzveduma koncepcija Nolikums [PDF] VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv

12.10.2017. A.Strikaite.
Noslēdzies XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncepciju konkurss Kokļu mūzikas koncertam

Kokļu mūzikas koncerta koncepcijas konkursam tika iesniegti divi konkursa darbi, kurus izvērtēja komisija: Anna Jansone (režisore, vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja), Dita Pfeifere (mākslas maģistre, orķestra „Rīga” projektu vadītāja, Latvijas Kultūras centru asociācijas projektu koordinatore), Andra Rebiņa (Juglas mūzikas skolas kokles spēles pedagoģe, Rīgas Skolēnu pils koklētāju ansambļa „Austriņa” skolotāja).
Izskatot konkursam iesniegtos darbus, vērtēšanas komisija secināja, ka viens konkursa darbs neatbilst nolikumam, bet otrs netika atbalstīts.
Vērtēšanas komisija ierosināja izsludināt atkārtotu Kokļu mūzikas koncerta koncepcijas konkursu.

12.10.2017. A.Strikaite.
Noslēdzies XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncepciju konkurss Mūsdienu deju lieluzvedumam

Mūsdienu deju lieluzveduma koncepcijas konkursam tika iesniegti divi konkursa darbi, kurus izvērtēja komisija: Anna Jansone (režisore, vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja), Gunta Bāliņa (horeogrāfe, Latvijas Kultūras akadēmijas profesore), Dita Pfeifere (mākslas maģistre, orķestra „Rīga” projektu vadītāja, Latvijas Kultūras centru asociācijas projektu koordinatore).
Par atbilstošāko Mūsdienu deju lieluzveduma koncepciju, kas jāattīsta tālāk un jāpilnveido atbilstoši pielietojumam XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, tika atzīts konkursa darbs „Augstāk par zemi”. Saskaņā ar konkursa nolikumu darba autoru konstatēja, atverot slēgto aploksni ar pieteikuma anketu. Darba autors – Annika Andersone.

21.06.2017. A.Strikaite.
Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu par 2020.gada XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kokļu mūzikas koncerta koncepciju

Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona. Aicinām radošus cilvēkus izteikt savu redzējumu, kāds varētu būt nākamo Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kokļu mūzikas koncerts.
Darbi līdz 2017.gada 29.septembrim jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs 28.septembris): VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV-1003, ar norādi – konkursam "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Kokļu mūzikas koncerta koncepcija”.
>> Konkursa nolikums

12.06.2017. A.Strikaite.
Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mūsdienu deju lieluzveduma koncepciju

Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā, VISC izsludina konkursu "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mūsdienu deju lieluzveduma koncepcija". Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona. Darbi līdz 2017.gada 29.septembrim jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs 28.septembris): VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV-1003, ar norādi – konkursam "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mūsdienu deju lieluzveduma koncepcija”.
Aicinām ieinteresētus un radošus cilvēkus piedalīties konkursā un izteikt savu redzējumu mūsdienu deju lieluzvedumam.
>> Konkursa nolikums

09.05.2017. A.Strikaite.
Noslēdzies XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru koncerta koncepcijas konkurss

Ir noslēdzies Valsts izglītības satura centra organizētais atklātais konkurss par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 2020.gadā pūtēju orķestru koncerta koncepciju.
Konkursam tika pieteikts 1 (viens) konkursa darbs, kuru izvērtēja komisija: Anna Jansone (vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, režisore), Haralds Bārzdiņš (Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru virsdiriģents, Rīgas 6. vidusskolas pūtēju un simfoniskā orķestra, jauniešu pūtēju orķestra "Auseklītis" diriģents), Agris Celms (Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru virsdiriģents, Jelgavas 4.vidusskolas pūtēju orķestra “Rota” diriģents), Inga Krišāne (XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslinieciskās koncepcijas autore, režisore, Siguldas pašvaldības iestādes "Siguldas novada kultūras pārvalde" vadītājas vietniece).
Izvērtējot konkursam iesniegto darbu "Skaņu rota Latvijai", vērtēšanas komisija to atzina par atbilstošu un tālāk attīstāmu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru koncertā.
Saskaņā ar konkursa nolikumu darba autoru konstatēja, atverot slēgto aploksni ar pieteikuma anketu. Darba autore – Ilze Līviņa.

Sadaļas arhīvs