Mūzika
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Mūzika

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2017" Nolikums [PDF]. Rezultāti [PDF] Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts antra.strikaite@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Latvijas skolu jaukto koru salidojums "Kalniem pāri"

Nolikums (ar grozījumiem 13.01.2017.) [PDF]
Rezultāti [PDF]

Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, mob.29477531, fakss 67226535, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
02.02.-10.02.2017. (2.posms) Vēsturiskie novadi Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības "Lakstīgala 2017" Nolikums [PDF]. Rezultāti [PDF] Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, mob.29477531, fakss 67226535, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojums Nolikums [PDF]. Rezultāti [PDF] Vecākais referents Egils Šķetris, tālr. 67350811, fakss 67226535, e-pasts egils.sketris@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss "No baroka līdz rokam" Nolikums [PDF]. Rezultāti [PDF]

Vecākais referents Egils Šķetris, tālr. 67350811, fakss 67226535, e-pasts egils.sketris@visc.gov.lv

03.05.2017. A.Strikaite.
V Mākslas un mūzikas festivāls "Latvijas toņi un pustoņi" Bauskā

Saskaņā ar vokālā mūzikas konkursa “Balsis 2017” nolikumu (apstiprināts ar Valsts izglītības satura centra 2016.gada 19.septembra rīkojumu Nr.4.1-07/122) – “Fināla konkursa dalībniekiem pēc žūrijas komisijas vērtējuma tiks dota iespēja piedalīties V Mākslas un mūzikas festivālā „Latvijas toņi un pustoņi” Bauskā, 2017.gada 1. - 2.jūnijā. Festivālam izvirzītais vokālais ansamblis sagatavo 15–20 minūšu garu koncerta programmu.”
Vērtēšanas komisija dalībai V Mākslas un mūzikas festivālā „Latvijas toņi un pustoņi”, kas notiks 2017.gada 1. - 2.jūnijā Bauskā, ieteica sekojošus vokālos ansambļus:

 1. Balvu Mūzikas skolas vokālais ansamblis,
 2. Kolberģa tautas nama vokālais duets,
 3. Rīgas Latviešu biedrības bērnu vokālā ansambļa „Knīpas un knauķi” grupa „Bezdelīgas”,
 4. Rīgas Latviešu biedrības bērnu vokālā ansambļa „Knīpas un knauķi” grupa „Cīrulīši”,
 5. Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra „Mazā ģilde” bērnu un jauniešu vokālais ansamblis „Kolibri”,
 6. Rīgas 6.vidusskolas 10.-12.klašu jauktais vokālais ansamblis „Lai top”,
 7. Limbažu bērnu un jauniešu centra vokālais ansamblis “Pogas”,
 8. Līvānu bērnu un jauniešu centra vokālā studija „Spurgaliņas”,
 9. Valmieras Pārgaujas sākumskolas vokālais ansamblis “Lai skan!”,
 10. Rīgas Mākslinieciskās jaunrades centra „Praktiskā estētikas skola” vokālais ansamblis „Sonorus”,
 11. Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra 8.-12.klašu meiteņu vokālais kvartets.

Sadaļas arhīvs