cedu01.jpg
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Interešu izglītības pedagogu profesionālā pilnveide

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

31.10.2017. R.Platpere. Precizēts 07.11.2017.
Profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi skolu koru un vokālo ansambļu vadītājiem

VISC 2017.gada 29.un 30.novembrī Strūgu ielā 4, Rīgā, rīko zēnu koru un vokālo ansambļu vadītāju 16 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus “Skolēnu radošās darbības attīstības organizatorisko formu daudzveidība koru un ansambļu nodarbībās“.
– Kursu programmas tematika:
– Kompetencēs balstīta mācību pieeja kora nodarbībās.
– Karla Orfa instrumentārija pielietošana kolektīvajā muzicēšanā.
– Radošās pašizpausmes attīstība ar ritmikas līdzekļiem.
– Muzikālā kolektīva vadītāja sadarbība nodarbībās ar dažāda vecuma bērniem.
– Logopēdiskie, elpošanas un sejas muskuļu vingrinājumi balss un artikulācijas aparāta attīstībā.
Plānotais maksimālais kursu dalībnieku skaits 35 (aptuvenā samaksa EUR 20.00).
Aizpildītu pieteikuma anketu lūdzam līdz 8.novembrim nosūtīt Antrai Strikaitei (e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv, kontakttālrunis – 67350811)
Grupa noformēta un pieteikšanās slēgta!

30.10.2017. K.Sprudzāne.
Notiks Award jauno vadītāju apmācības

2017.gada 21.-22.novembrī notiks VISC un Starptautiskās programmas Award zelta biedrības organizētās Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award jauno vadītāju apmācības.
Mērķauditorija: izglītības iestāžu darbinieki, jauniešu centru darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, pilngadīgie nevalstisko organizāciju pārstāvji un personas, kas saņēmušas bronzas, sudraba vai zelta Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu. 
Par piedalīšanos apmācībās tiks izsniegts starptautiskais Award vadītāja sertifikāts un VISC apliecība par pedagogu profesionālās pilnveides programmas „Jauniešu pašizaugsmes un profesionālo un sociālo prasmju pilnveidošanas sekmēšana” (16 stundas) apgūšanu.
Norises vieta: Valsts izglītības satura centrs (Strūgu iela 4, Rīga)
Darba valoda: latviešu
Pieteikšanās: līdz 13.novembrim, sazinoties ar VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecāko eksperti Katrīnu Sprudzāni, katrina.sprudzane@visc.gov.lv
Grupas lielums: 8 – 16 personas

25.10.2017. A.Raudzepa. Precizēts 30.10.2017.
Profesionālās kompetences pilnveides seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem

Gatavojoties vides objektu un mākslas darbu izstādei – konkursam “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”, Valsts izglītības satura centrs rīko vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu profesionālās pilnveides praktiskās darbības semināru „Sintētisko materiālu izmatošanas iespējas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās interešu izglītībā”.

Semināra tēmas:

  • Metodiskie ieteikumi vides objektu un ārējā vidē eksponējamu mākslas darbu veidošanā.
  • Sintētiskie materiāli, to izmatošanas iespējas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās:
    • PVH un poliprofilēna materiāli, to pielietošanas iespējas;
    • līmplēves, to veidi (gaismas filtri, atstarojošas, akumulējošas, matējumu imitējošas, hologrāfiskās u.c. plēves), pielietošanas iespējas un darbs ar tām.

Seminārs notiks 2017.gada 15.novembrī plkst. 10.30 – 15.30 Strūgu ielā 4, Rīgā, 1.telpā.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00.
Semināru vadīs māksliniece-dizainere Aiva Bumbure.
Dalības maksa EUR 9,24 (apmaksa ar pārskaitījumu).
Semināra dalībnieki saņems VISC apliecību par semināra programmas apguvi.
Semināram pieteikties līdz 2017.gada 8.novembrim. Vietu skaits ierobežots!
Pieteikšanās slēgta.

02.11.2012. K.Bulka.
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma "Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats"

Domājot par ārpusstundu pasākumu nozīmi mācību un audzināšanas procesā un to īstenošanas kvalitāti izglītības iestādēs, VISC ir sagatavojis pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu „Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats” (A programma) 12 stundu apjomā. Programma saskaņota Izglītības un zinātnes ministrijā 2012.gada 24.aprīlī (lēmuma nr.160) un adresēta izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un teātra un skatuves runas interešu izglītības pulciņu pedagogiem.
Piedāvājam pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm iespēju pedagogiem apgūt divu dienu (12 stundu) kursu programmu savā novadā vai pilsētā. Ieteicamais grupas dalībnieku skaits – 25 pedagogi.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs