Profizgl. projekti
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.
Sākumlapa > Interešu izglītība > Profesionālās izglītības kultūrizglītības projekti

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu kultūrizglītības projekti

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
26.04.-18.05.2018. (2.posms) Kultūrvēsturiskajos novados (2.posms) Profesionālās izglītības iestāžu radošais pasākums "Radi, rādi, raidi! 2018"

Nolikums [PDF].
Rezultāti [PDF]

Vecākā referente Evija Pelša, tālr. 67350813, 29828035, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs