Teātra māksla
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Teātra māksla

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums
u.c. informācija
Atbildīgais
20.-21.04.2018.
(2.posms)
Valmiera Izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru izrāžu parāde – XI Starptautiskais bērnu un jauniešu teātru festivāls "...un es iešu un iešu!" Latvijas valsts 100gadei Nolikums [PDF] Vecākā referente Dace Jurka, tālr.67350810; 29179179; fakss 67226535; e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
27.02.-12.04.2018.
(2.kārta)
Reģionos Skolēnu skatuves runas konkurss Nolikums [PDF]
Rezultāti [PDF]

Vecākā referente Dace Jurka, tālr.67350810; 29179179; fakss 67226535; e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv

18.05.2018. A.Aukšmuksta.
Noticis 19.Latvijas skolu teātru turnīrs "Teātra sports 2018"

Biedrība “Teātris un izglītība” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, pašvaldībām, izglītības un kultūras iestādēm 2017./2018.mācību gadā organizēja 19.Latvijas skolu teātru turnīru „Teātra sports 2018”, kura fināls notika 13.-14.aprīlī Iecavā. Pirms tam turnīri notika 1.un 2.kārtā novados/pilsētās un reģionos, bet uz trešo kārtu – finālturnīru – tika izvirzītas labākās Teātra sports komandas visās klašu grupās.
>> Finālturnīra rezultāti

Sadaļas arhīvs