Vizuālā māksla
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Vizuālā māksla

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Vides objektu un mākslas darbu izstāde-konkurss "Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās" Nolikums [PDF], [ZIP].
Konkursa rezultāti (precizēti 25.04.2018.) [PDF].
Izstādei izvirzīto darbu saraksts (precizēts 25.04.2018.) [PDF].
Izstādes afiša [PDF]
Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā 46.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss "Lidice 2018" Nolikums [PDF], [DOC].
46.Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam Lidice 2018 izvirzīto darbu saraksts [PDF]
Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv

2018_vides_obj_afisa_izstade_thumb.jpg14.05.2018. A.Raudzepa.
Mākslas pulciņu audzēkņu darbu izstāde "Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās" Mazmežotnes muižas parkā

VISC sadarbībā ar izglītības iestāžu mākslas pulciņu audzēkņiem un pedagogiem 2017./2018.mācību gadā īstenoja vides objektu un ārējā vidē eksponētu mākslas darbu konkursu “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”, kurš noslēgsies ar skolēnu darbu izstādi Mazmežotnes muižā, Rundāles novadā.

Izstādes atklāšana un konkursa laureātu apbalvošana 2018.gada 17.maijā plkst.15.00, bet darbi apskatāmi visu vasaru – līdz 12.septembrim.

Konkursa mērķis: veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, iniciatīvu izteikt sevi ar vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem, rosināt interesi par Latvijas dabas daudzveidību un atklāt tās skaistumu mākslas darbos.

No 410 konkursam iesūtītajiem darbu pieteikumiem izstādē būs apskatāmi 126 paši radošākie skolēnu darbi. Lai gan VISC šādu vides objektu konkursu organizēja pirmo reizi, mākslas pulciņu ieinteresētība un atsaucība bija liela. Paldies visiem par šī gada veikumu!

07.03.2018. A.Raudzepa. Papildināts 19.04.2018. Precizēts 15.03.2018.
Uzsākta gatavošanās vides objektu un mākslas darbu izstādei-konkursam "Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās"

VISC šajā mācību gadā organizē vides objektu un mākslas darbu izstādi – konkursu "Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās". Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par Latvijas dabu, tās daudzveidību un saglabāšanu, kā arī rosināt veidot vides objektus un ārējā vidē eksponējamus mākslas darbus.
Konkurss noslēgsies ar laureātu darbu ekspozīciju, kas tiks izvietota un atklāta 2018. gada 17.maijā Mazmežotnes muižas parkā un būs apskatāma visu vasaru. Noslēguma izstādei darbi tiks izraudzīti konkursa 2.kārtā pēc konkursa dalībnieku iesūtītajām darbu fotogrāfijām.
Daudzviet Latvijā gatavošanās konkursam jau uzsākta, veidojot izstādes un eksponējot objektus ārējā vidē.
Izstādes novados:

  • Limbažu novada izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu vides objektu un mākslas darbu izstāde “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās” apskatāma Limbažu bērnu un jauniešu centrā no 2018.gada 27.februāra līdz 28.martam.
  • Jelgavā konkursa darbi apskatāmi Jelgavas 1. internātpamatskolā –attīstības centrā no 2018. gada 5. līdz 12.aprīlim.
  • Ogrē konkursa dalībnieku darbi apskatāmi Ogres Mākslas skolas izstāžu zālē no 12. līdz 23.martam (afiša).
  • Siguldas un Garkalnes novadu konkursa dalībnieku darbi apskatāmi Raiņa parkā Siguldā (pretī Pakalpojumu centram) Šūpoļu festivāla ietvaros no 30.marta līdz 2.aprīlim plkst. 19.00.
  • Krāslavā konkursam veidotie darbi apskatāmi no 16. līdz 20.aprīlim dažādās pilsētas vietās - Raiņa ielā, pie Krāslavas Bērnu un jauniešu centra un Krāslavas Valsts ģimnāzijas, kā arī Krāslavas peldbaseina teritorijā. Izstāde notiek Krāslavas 95 gadu jubilejas svinību ietvaros
  • Talsu novada bērni un jaunieši vides objektu izstādi veltījuši Zemes dienai. Izstāde apskatāma no 17.aprīļa Talsu novada Administratīvā centra parkā (afiša).

Sadaļas arhīvs