Vizuālā māksla
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Vizuālā māksla

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Vides objektu un mākslas darbu izstāde-konkurss "Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās" Nolikums [PDF], [ZIP] Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā 46.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss "Lidice 2018" Nolikums [PDF], [DOC].
46.Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam Lidice 2018 izvirzīto darbu saraksts [PDF]
Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv

06.02.2018. A.Raudzepa.
Noslēgusies 46.Starptautiskā bērnu māksla konkursa "Lidice 2018" Latvijas kārta

UNESCO 2018.-2028.gadu pasludinājusi par Starptautisko desmitgadi “Ūdens ilgtspējīgai attīstībai”, tāpēc 46.Starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa „Lidice 2018” tēma ir “Ūdens”.
Konkursa Latvijas kārtā darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izveidota žūrija: žūrijas komisijas priekšsēdētāja- māksliniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Grafikas kolekcijas glabātāja Valda Knāviņa; žūrijas komisijas locekļi: Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuāli plastiskās mākslas metodiķe Dagnija Ramane un vizuālās mākslas metodiķe Viva Dzene, Rīgas Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” studijas „Mozaīka” vadītāja, Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice” Čehijā žūrijas komisijas locekle Ilze Rimicāne.
Konkursam tika iesūtīti 1256 darbi no 54 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 178 darbi.
Laureātu darbu izstāde apskatāma no 2018.gada 6.februāra līdz 21.februārim Rīgas domē, Rātslaukumā 1.
Laureātu apbalvošana notiks 2018.gada 21.februārī plkst.14.00 VEF Kultūras pilī, Ropažu ielā 2, Rīgā.
Sveicam laureātus un viņu pedagogus!
Papildu informācija: Darbi, kuri netika izvirzīti konkursam Čehijā, jāizņem līdz 2018.gada 2.martam Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona ielā 99, iepriekš saskaņojot ar RIIMC metodiķi Dagniju Ramani pa tālr. 29460028.
Par norādītajā laikā neizņemtajiem darbiem konkursa organizatori atbildību neuzņemas.
>> Izstādes afiša

22.01.2018. A.Raudzepa.
Mainīti Starptautiskā bērnu mākslas konkursa "Lidice 2018" Latvijas kārtas laureātu apbalvošanas pasākuma norises datums un vieta

Pasākums notiks 2018.gada 21.februārī plkst. 14.00 VEF Kultūras pilī Rīgā, Ropažu ielā 2..

Sadaļas arhīvs