profizgl03.jpg
Profesionālā izglītība ir pamats ilgtspējīga darba spēka un ekonomikas izaugsmei. Tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstoša profesionālās izglītības satura nodrošināšanas un novērtēšanas sistēma - spēja elastīgi un ātri reaģēt uz izmaiņām darba tirgū.

Aktuālā informācija

Profesionālā izglītība

22.06.2017. R.Gintaute-Marihina.
Darba vidē balstītu mācību organizēšanas un īstenošanas vadlīnijas

Lai sniegtu vienotus pamatprincipus un metodisku atbalstu darba vidē balstītu mācību organizēšanai un īstenošanai Izglītības un zinātnes ministrija 09.06.2017. apstiprinājusi Darba vidē balstītu mācību organizēšanas un īstenošanas vadlīnijas.
>> Vadlīnijas un pielikumi [ZIP]

30.03.2017. R.Gintaute-Marihina.
Izstrādāts apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu profesionālās izglītības programmas paraugs

Izglītības un zinātnes ministrija 2017. gada 21. martā ir saskaņojusi Iekšlietu ministra apstiprināto profesionālās pilnveides izglītības programmas paraugu "Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma" 84 kontaktstundu apjomā.
Programmas paraugs pieejams kā aktuālais informatīvais materiāls, jo programmas paraugs vēl nav spēkā!
>> Lasīt vairāk
>> Programmas paraugs
>> Vairāk informācijas Iekšlietu ministrijas vietnē

Sadaļas arhīvs