visc_partneri.jpg
Valsts izglītības satura centrs sadarbojas ar daudzām institūcijām un organizācijām Latvijā un ārvalstīs, kā arī sniedz informatīvo atbalstu par partneru aktualitātēm.
Sākumlapa > VISC > Sadarbība un līdzdalība > Partneru aktualitātes

Sadarbības partneru aktualitātes

16.03.2018. A.Aukšmuksta.
Dabaszinātņu skolotāju radošo ideju konkurss "Zinātne uz skatuves"

Valsts izglītības satura centrs aicina piedalīties Dabaszinātņu skolotāju radošo ideju konkursā “Zinātne uz skatuves”.
Konkursu Latvijā rīko Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.
>> Konkursa nolikums zrkac.lv vietnē
>> Pieteikuma veidlapa [DOC] zrkac.lv vietnē
>> Apraksts par festivāla norisi 2017.gadā

15.03.2018. L.Valdmane.
Latvijas skolas saņem VITAMĪNU ES

2018. gada martā ikviena Latvijas izglītības iestāde saņem VITAMĪNS ES –  mācību un metodisko materiālu kopu par Eiropas tematiku ikdienas darbam dažādu mācību jomu ietvaros.
VITAMĪNS ES mērķis ir sekmēt mūsdienīgu mācību procesu, pilnveidojot skolēnu zināšanas un izpratni par Eiropas Savienību un Latviju, stiprināt skolēnu pilsoniskuma un līdzdalības apziņu un prasmes.
Materiāli veidoti, ļaujot bērniem iepazīt un runāt par sev tuviem un interesantiem tematiem – katrs pats, daba, vide, valoda, dzīve sabiedrībā, Latvija un citas ES dalībvalstis.
VITAMĪNS ES materiāli ir integrējami dažādos macību priekšmetos, iesaistot bērnus aktīvā izziņas un mācību procesā, aktivizējot iepriekšējās zināšanas un veidojot kopsakarības, attīstot kritisko domāšanu un argumentēšanas prasmes, kā arī uzskatāmi atspoguļojot, ka saruna par Eiropu nenozīmē sarunu tikai par politiku, bet ietver ikvienu dzīves šķautni un katrs var atrast sev tuvāko un interesantāko ceļu, iepazīstot Eiropu. 
VITAMĪNS ES ietver materiālus (Eiropas alfabēts, mērlenta “Augu Latvijā un Eiropā”, Eiropas domino, Bingo, spēļu kārtis u.c.), metodiskos ieteikumus darbam, kā arī katra izglītības iestāde saņem Eiropas Savienības karogu.
VITAMĪNS ES tiek piegādāts katrai izglītības iestādei individuāli un piegāde noslēgsies 30. martā. 
>> Lasīt vairāk http://esmaja.lv/vitamins_es

13.03.2018. S.Margeviča.
Skolēni aicināti "pielaikot" dažādas finanšu jomas profesijas

20180313.jpgVisa mācību gada garumā 11. klases skolēniem pieejamas Swedbank praktiskās mācībstundas "Dzīvei gatavs". Programma oriģinālā veidā ļauj skolēniem iejusties vairāku finanšu profesiju lomās, atbildot uz tik bieži dzirdēto jautājumu "Kāds sakars skolai ar reālo dzīvi?", kā arī attīsta tādas 21. gadsimta kompetences kā finanšu pratība, sadarbības un komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu, prasmi lietot iegūtās zināšanas citā kontekstā u.c.
Pagājušā mācību gadā skolu programmas “Dzīvei gatavs” lektori apceļojuši lielāko daļu Latvijas vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu un kopā aizvadījuši vairāk nekā 1 000 mācību stundas. Tās augstu novērtējuši gan paši skolēni, gan arī skolotāji, atzīstot, ka stundas spēj motivēt mācībām un palīdz saskatīt zināšanu pielietojumu reālajā dzīvē.
Swedbank aicina izmantot bankas ekspertu pieredzi savu skolēnu labā piecos dažādos priekšmetos – matemātikā, ekonomikā, angļu valodā, informātikā, kā arī klases stundās, kur bankas darbinieka stāstījums un praktiskais uzdevums sniedz priekšstatu par kādu finanšu jomas profesiju, sasaistot to ar  11. klases mācību vielu.
Plašāka informācija par “Dzīvei gatavs” piedāvājumu un stundu plāniem atrodama https://www.dziveigatavs.lv/
Pieteikties iespējams bez maksas, aizpildot anketu https://www.dziveigatavs.lv/pieteikties

22.02.2018. G.Pērle.
Jaunās latviešu kultūras datubāzes

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts piedāvā literatūras vortālu www.literatura.lv un Latviešu folkloras krātuves digitālo arhīvu www.garamantas.lv, kas izmantojami mācību satura un procesa bagātināšanai. Kopš 2018. gada janvāra Latvijas un latviešu literatūras vortālā www.literatura.lv blakus nozīmīgai datubāzei atrodama informācija par aktualitātēm mūsdienu latviešu rakstniecībā. Šeit gan skolotāji, gan skolēni savā ikdienas darbā un mācību procesā var ērti iegūt informāciju par literātu dzīves gaitām, apbalvojumiem, dalību organizācijās, daiļdarbiem un to tulkojumiem, kā arī sekot līdzi aktualitātēm.
>> Lasīt vairāk

01.02.2018. I.Kadiķe.
Valsts simtgadē skolu jaunieši pēta Latvijas kultūras mantojumu, piedāvā radošus un mūsdienīgus komunikācijas risinājumus

Ar panākumiem 26.janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās Kultūras kanona konkursa skolu jaunatnei “Latvijas Kultūras kanons Latvijas Simtgadei” (turpmāk – konkurss) fināls. Konkursu organizēja Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālā bibliotēku, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Latvijas Nacionālo kultūras centru, Valsts Izglītības satura centru, Latvijas valsts simtgades Jauniešu rīcības komiteju Svētku rota un konkursa atbalstītājiem. Šajā mācību gadā ikgadējā Kultūras kanona konkursa moto bija Kultūras kanona stāsti, ziņas un vēstis Latvijas cilvēkiem nākamajā simtgadē. Konkursa iecerei bija jāsasaucas ar tā rezultātu, kas realizēsies jaunas Kultūras kanona mājaslapas izveidē ar Latvijas simtgadei veltītu multimediālu saturu.
>> Lasīt vairāk

23.01.2018. L.Zeile.
Zemkopības ministrija rīko konkursu skolēniem "Mūsu mazais pārgājiens 2018"

Zemkopības ministrija (ZM)sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži” un Latvijas Kokrūpniecības federāciju rīko konkursu skolēniem "Mūsu mazais pārgājiens 2018".
Konkursā aicināti piedalīties Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki.
Konkursa uzdevums ir
– veikt literatūras un informācijas avotuizpēti par koka pārtapšanu enerģijā;
– doties izpētes pārgājienā vai ekskursijā;
– sagatavot radošu izpētes darbu – pārgājiena vai ekskursijas aprakstu brīvā stāstījumā, esejas vai citā literārā formā par interesantiem novērojumiem un atklājumiem, papildinot aprakstu ar literatūras un informācijas avotu izpētē iegūto informāciju, kā arī ar stāstnieku liecībām un vizuālo informāciju (zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c.).
Konkursa izpētes darbu iesniegšanas termiņš laika posmā no 2018. gada 22. janvāra līdz 2018. gada 16. aprīlim.
>> Konkursa nolikums Zemkopības ministrijas vietnē

08.01.2018. L.Zeile.
Aicina vidusskolēnus pieteikties Latvijas valsts meži 2018. gada stipendijām

Lai vairotu izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā, AS "Latvijas valsts meži" (LVM) sadarbībā ar biedrību “Zaļās mājas”, AS "Latvijas Finieris" un Valsts izglītības satura centru aicina vidusskolēnus piedalīties stipendiju konkursā “LVM Bioekonomikas skola”. Trīs kārtās jaunieši iepazīs, pētīs dabā un risinās jautājumus, kuri skar inovatīvo bioekonomikas jomu. Stipendiju fonds 2018. gadā - 1700 eiro!
>> Vairāk informācijas un nolikums

16.06.2017.
Turpinās pieteikšanās vērienīgai stipendiju programmai — vairāk nekā 400 000 eiro atbalsts spožākajiem absolventiem

Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, Finanšu ministrija un VAS “Latvijas Loto” ir atklājusi unikālu projektu — lielo Simtgades loteriju, kas ir līdz šim nozīmīgākais nacionālās momentloterijas projekts un ietver vērienīgu stipendiju atbalsta programmu spožākajiem vidējās izglītības iestāžu absolventiem. Kopumā divu gadu laikā plānots novirzīt vairāk nekā 400 000 eiro no Simtgades loterijas ieņēmumiem tālejošam labdarības mērķim.
>> Lasīt vairāk www.fm.gov.lv

Sadaļas arhīvs