effect_projekts.jpg
EFFeCT:
Eiropas metodiskā ietvarstruktūra pedagogu kopīgās mācīšanās prasmju pilnveidošanai
Erasmus+ stratēģiskās partnerības programmaerasmus_plus.jpgProjekts EFFeCT

EFFeCT - European Methodological Framework for Facilitating Collaborative Learning for Teachers
No: 562204-EPP-1-2015-1-HU-EPPKA3-PI-FORWARD

Informācija par projektu
Vadošais partneris: Tempus Valsts aģentūra (Ungārija)
Īstenošanas laiks: 2015. gada 1.novembris – 2018. gada 30.aprīlis
Kopējais projekta finansējums: 666 540 EUR

Projekta mērķis

Projekta uzdevumi

Projekta partneri

Projekta kontaktpersona
Inta Baranovska
Tālr: 67350961
E-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv

19.10.2017. A.Špaca.
Notika konference "Sadarbības efekts"

effect_20171018_konf.jp18.oktobrī, Rīgas Valsts tehnikumā notika Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta "EFFeCT - European Methodological Framework for Facilitating Collaborative Learning for Teachers" konference "Sadarbības efekts". Tā pulcēja pedagogus, politikas veidotājus un izglītības ekspertus no visas Latvijas, lai plenārsēdē, diskusijās un projekta dalībskolu piedāvātajās darbnīcās gūtu izpratni un dalītos praktiskā pieredzē par skolotāju mācīšanos sadarbojoties

29.09.2017. A.Špaca. Precizēts 10.10.2017.
Notiks konference "Sadarbības efekts"

2017.gada 18.oktobrī, Rīgas Valsts tehnikumā, notiks Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta "EFFeCT - European Methodological Framework for Facilitating Collaborative Learning for Teachers" konference "Sadarbības efekts".
Ko saprotam ar jēdzieniem sadarbība un skolotāju mācīšanās sadarbojoties (teacher collaborative learning)? Vai pedagogi to izmanto savā darbā? Vai skolās šī pedagogu profesionālās pilnveides forma ir ikdienas prakse jeb tomēr izņēmums? Kādi ir mācīšanās sadarbībā galvenie ieguvumi un izaicinājumi? Par šiem un citiem jautājumiem ar konferences dalībniekiem sarunāsies un pieredzē dalīsies  izglītības eksperti, politikas veidotāji,  EFFeCT projekta skolu komandas  no Ērgļiem, Brocēniem, Jelgavas, Tirzas, kā arī  projekta partneri no Somijas, Ungārijas, un Īrijas. 
Pieteikšanās konferencei ir noslēgusies.
Papildu informācija:  aina.spaca@visc.gov.lv  vai pa tālruni: 67350961, 29338667.
>> Konferences programma