esf_832_projekts.jpg
Eiropas Sociālā fonda projekts.
Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai.
Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002
SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Sākumlapa > VISC > Sadarbība un līdzdalība > Projekti > Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībaiesf_2014_2020.jpgNacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 31.10.2016. – 31.12.2020.
Projekta kopējais finansējums: 3 287 350 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 2 794 247 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 493 103 EUR
Projekta aktivitātes Facebook button_facebook_small.jpg
Projekta kontaktpersona
Liene Voroņenko
Tālr: 67350815
E-pasts: liene.voronenko@832.visc.gov.lv

Projekta mērķis:

Veicināt vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo individuālo kompetenču un talantu attīstību, nodrošinot nacionāla un starptautiska mēroga atbalsta pasākumu kopumu.

Galvenās darbības:

  1. Izglītojamo pētnieciskās darbības attīstība, nodrošinot atbalstu izglītojamo pētniecisko kompetenču pilnveidei, dalībai reģionāla, nacionāla un starptautiska līmeņa zinātniski pētniecisko darbu konkursos, kā arī praktiskas ievirzes pasākumos zināšanu padziļināšanai un talantu pilnveidošanai;
  2. Izglītojamo spēju un talantu pilnveide, atbalstot viņu dalību nacionāla un starptautiska līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēs un pilnveidojot olimpiāžu norisi;
  3. Atbalsts pedagogiem individuālās pieejas ieviešanā, nodrošinot nepieciešamo metodiku darbam ar talantīgiem izglītojamiem un profesionālās pilnveides iespējas

Plānotie rezultāti:

Projekta rezultātā plānots, ka vismaz 400 pedagogi 200 vispārējās izglītības iestādēs būs saņēmuši atbalstu un darbā izmantos individuālu pieeju izglītojamo kompetenču un talantu attīstībai. Projekta īstenošanas laikā vismaz 9000 talantīgu izglītojamo būs saņēmuši individuālu atbalstu savu kompetenču un talantu pilnveidei, un dalībai reģionāla, nacionāla un starptautiska līmeņa pasākumos.

Sadarbības partneri:

Daugavpils Universitāte;
Vidzemes Augstskola;
Latvijas Universitāte;
Liepājas Universitāte;
Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

 
Projekta aktualitātes

Valsts olimpiāžu norises laiki, organizēšanas kārtība, uzaicināto dalībnieku saraksti un rezultāti pieejami VISC vietnes sadaļā "Mācību priekšmetu olimpiādes"

24.04.2017. M.Butlere Bērziņa.
Latvijas 41.skolēnu zinātniskās konferences rezultāti

Šogad skolēnu pētniecisko darbu konkursā Rīgā no 21.līdz 23.aprīlim pulcējās 556 skolēni no 129 vispārējās izglītības iestādēm. 23 sekciju žūrijas komisijas kopā vērtēja 460 pētniecisko darbu autoru prezentācijas. Valsts izglītības satura centrs saka lielu paldies visiem darbu autoriem par uzdrīkstēšanos, skolotājiem, pētniecisko darbu vadītājiem, skolēnu vecākiem un citiem atbalstītājiem par skolēnu motivēšanu pētniecībai un atbalstu pētniecisko darbu izstrādes posmā.
>> Lasīt vairāk

19.04.2017. D.Vilka.
Labākie valsts skolēni prezentēs savus zinātniski pētnieciskos darbus Latvijas 41. izglītojamo zinātniskajā konferencē

9.-12.klašu skolēni, kuri veikuši pētījumu kādā no 23 zinātnes nozarēm kā: astronomija, ekonomika, filosofija, inženierzinātnes, tieslietas un citas, 21.-23.aprīlī, Rīgā tiksies Latvijas 41. izglītojamo zinātniskajā konferencē. Konferences atklāšana notiks Latvijas Universitātes Lielajā aulā 22.aprīlī plkst.10.00. Dalībniekus uzrunās izglītības un zinātnes ministrs K. Šadurskis un LU rektors I. Muižnieks. Pēc konferences dalībnieki prezentēs savus pētnieciskos darbus zinātniskajās sekcijās Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā, Rīgas Tehniskajā universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē.
>> Lasīt vairāk

11.04.2017. M.Kalniņa.
Par Latvijas 41.izglītojamo zinātniskās konferences norisi

Marta mēnesī Latvijā tika organizētas piecas reģionālās izglītojamo zinātniskās konferences, kurās tika prezentēts 1041 pētnieciskais darbs un autori pārstāvēja 192 vispārējās izglītības iestādes.
Latvijas 41.izglītojamo zinātniskajai konferencei, kura notiks Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā, Rīgas Tehniskajā universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē no 2017.gada 21. līdz 23.aprīlim, 23 sekcijās ir pieteikti 460 pētnieciskie darbi, kurus ir izstrādājuši 556 izglītojamie.
Visu valsts konferencei pieteikto darbu autori ir aicināti prezentēt savus pētījumus.
>> Konferences programma

30.03.2017. L.Voroņenko.
Aicina brīvprātīgos - studentus pieteikties atbalsta nodrošinājumā

VISC aicina studentus pieteikties brīvprātīgā darba veikšanai Latvijas 41.izglītojamo zinātniskajā konferencē no 2017.gada 21.līdz 23.aprīlim Rīgā. Brīvprātīgo darba pienākumos ietilpst valsts konferences - dalībnieku organizēšana un informatīvais atbalsts transporta un norises jautājumos, kā arī organizatoriskais atbalsts pasākumu norises vietās Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā, Rīgas Tehniskajā Universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē.
Lūdzam pieteikumus sūtīt līdz š.g. 14.aprīlim uz e-pastu info@832.visc.gov.lv, norādot vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, e-pasta adresi, tālruņa numuru.

15.03.2017. M.Kalniņa. Precizēts 20.03.2017.
Tuvojas Latvijas 41.izglītojamo zinātniskā konference

Izglītojamo zinātniski pētnieciskā darbība Latvijā aktīvi notiek jau vairākus gadu desmitus. Pētnieciskos darbus izstrādā vecāko klašu izglītojamie, un ik gadu valsts izglītojamo zinātniskajai konferencei tiek pieteikti ap 400 darbu. Kopš 1999.gada Latvijas izglītojamie piedalās Eiropas Savienības Jauno zinātnieku konkursā, kurš katru gadu notiek kādā no Eiropas valstīm. Latvijas pārstāvju pētnieciskie darbi ir guvuši augstu novērtējumu ne tikai šajā prestižajā konkursā, bet arī starptautiskajās Milset (Starptautiskā kustība brīvā laika aktivitātēm zinātnē un tehnoloģijā) zinātnes izstādēs.
Latvijas 41.izglītojamo zinātniskā konference notiks Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā, Rīgas Tehniskajā universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē no 2017.gada 21. līdz 23.aprīlim.
Konferences atklāšana notiks Latvijas Universitātes Lielajā aulā 22.aprīlī plkst.10.00.  
21.aprīlī notiks fizikas, ķīmijas, bioloģijas, inženierzinātņu un veselības zinātnes  sekciju darbu izstādes, kurās darbi tiks eksponēti stendos.
Konferences dalībniekus ar stendiem nodrošina pasākuma organizatori. Izglītojamie izgatavo plakātus.
Plakāta izmērs izvietošanai uz stenda - A0, vertikāli. Ja uz stenda izvietojamais materiāls sastāv no vairākiem plakātiem, to kopējais izmērs nedrīkst pārsniegt A0 izmēru.

  • Ķīmijas sekcijā - autoriem jāierodas izstādīt savus darbus 21.aprīlī līdz plkst.12.00 LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Torņakalnā, Jelgavas ielā 1. No plkst.13.00 līdz 16.00 izstādi apmeklēs skolēni, skolotāji un studenti, kuriem būs iespēja tikties ar darbu autoriem. 22.aprīlī izglītojamo pētnieciskos darbus vērtēs žūrija.
  • Bioloģijas sekcijā - autoriem jāierodas izstādīt savus darbus 21.aprīlī līdz plkst.12.00 LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Torņakalnā, Jelgavas ielā 1. No plkst.13.00 līdz 16.00 izstādi apmeklēs skolēni un skolotāji, kuriem būs iespēja tikties ar darbu autoriem. 22.aprīlī izglītojamo pētnieciskos darbus vērtēs žūrija.
  • Fizikas sekcijā - autoriem jāierodas izstādīt savus darbus 21.aprīlī līdz plkst.12.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8. No plkst.13.00 līdz 16.00 izstādi apmeklēs skolēni, skolotāji un studenti, kuriem būs iespēja tikties ar darbu autoriem. 23.aprīlī izglītojamo pētnieciskos darbus vērtēs žūrija.
  • Inženierzinātņu sekcijā - autoriem jāierodas izstādīt savus darbus 21.aprīlī līdz plkst.11.00. RTU Zinātniskās bibliotēkas konferenču zālē, Ķīpsalas studentu pilsētiņā, Paula Valdena ielā 5. No plkst.12.00 līdz 15.00 izstādi apmeklēs skolēni, skolotāji un studenti, kuriem būs iespēja tikties ar darbu autoriem. 22.aprīlī izglītojamo pētnieciskos darbus vērtēs žūrija.
  • Veselības zinātņu sekcijā - autoriem jāierodas izstādīt savus darbus 21.aprīlī līdz plkst.12.00 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības  tehnoloģiju centrā, Anniņmuižas bulvārī 26a. No plkst.13.00 līdz 16.00 izstādi apmeklēs skolēni, skolotāji un studenti, kuriem būs iespēja tikties ar darbu autoriem. 22.aprīlī izglītojamo pētnieciskos darbus vērtēs žūrija.

>> Konferences nolikums, recenzijas un prezentācijas vērtēšanas forma [ZIP]

09.02.2017. A.Mīļā.
Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām projekta pasākumos

Valsts izglītības satura centrs nodrošina atbalsta personāla izmaksas izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām (redzes, dzirdes, fiziskās attīstības, somatiskiem, valodas, mācīšanās un garīgās veselības traucējumiem), lai nodrošinātu izglītojamo dalību projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projektaNr. 8.3.2.1/16/I/002) pasākumos. Izglītības iestāde izvērtē un savlaicīgi informē Valsts izglītības satura centru par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem. Izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis ir tiesīgs atteikties no atbalsta pasākumu piemērošanas projekta pasākumos, iesniedzot rakstisku iesniegumu Valsts izglītības satura centram.

09.01.2017. L.Voroņenko.
Par izglītojamā transporta izmaksu kompensāciju

Lai nodrošinātu izglītojamo dalību projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.1/16/I/002) pasākumos, Valsts izglītības satura centrs nodrošina transporta izmaksu segšanu izglītojamiem.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs