esf_8322_projekts.jpg
Eiropas Sociālā fonda projekts.
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001
SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Sākumlapa > VISC > Sadarbība un līdzdalība > Projekti > Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībaiesf_2014_2020.jpgAtbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.
Projekta kopējais finansējums: 32 005 188 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 27 204 409 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 4 800 779 EUR
Projekta aktivitātes Facebook button_facebook_small.jpg
Projekta kontaktpersona
Liene Voroņenko
Tālr: 67350815
E-pasts: liene.voronenko@832.visc.gov.lv

Projekta mērķis:

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Galvenās darbības:

  1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
  2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Plānotie rezultāti:

Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.

Sadarbības partneri:

Pašvaldības.

 
Projekta aktualitātes

06.07.2017. L.Voroņenko.
Sadarbības partneru iepirkumu plānu iesniegšana

VISC informē, ka sadarbības partneri – pašvaldības, ar kurām ir parakstīti sadarbības līgumi par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu, 10 dienu laikā tiek aicinātas iesniegt kalendārā ceturkšņa iepirkumu plānu. Iepirkumu plānā tiek iekļauti visi pakalpojumu iepirkumi, kurus plānots īstenot kalendārajā ceturksnī, t.sk., zemsliekšņa iepirkumi.
Iepirkumu plāni nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi info@832.visc.gov katra kalendārā ceturkšņa pirmajā darba dienā.
>> Plāna forma [XLSX]

06.04.2017. D.Vilka.
Seminārs pašvaldību deleģētajiem vispārējo izglītības iestāžu direktoriem par individuālās pieejas veidošanu darbā ar izglītojamiem

VISC tālākizglītības programmas „Individuālās pieejas attīstība vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros individuālās pieejas veidošanā darbam ar izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs rīko papildus semināru vispārējo izglītības iestāžu direktoriem.
>> Lasīt vairāk

30.03.2017. L.Voroņenko.
Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna īstenošanas laiks

VISC informē, ka Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plānu sadarbības partneri izstrādā divu gadu periodam no 2017.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.maijam (iekļaujot divus mācību gadus - 2017./2018.m.g. un 2018./2019.m.g.). Izstrādājot formu iesniegšanai, izvēlnē Īstenošanas periods atzīmējama norāde "2017-2018".
Vēršam uzmanību, ka ir publicētas aktualizētas versijas Ieteikumiem izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna izstrādei un plāna formas!

15.03.2017. L.Voroņenko. Precizēts 28.03.2017.
Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna izstrāde

Lai nodrošinātu sadarbības partneriem atbalstu Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plānu (turpmāk plāns) projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta numurs: 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros, VISC ir izstrādājis ieteikumus "Individuāla pieeja katram skolēnam vispārējās izglītības iestādēs" kā palīgmateriālu plāna izstrādes procesā. Izstrādātais plāns ir iesniedzams 6 nedēļu laikā pēc pašvaldības deleģētā pārstāvja dalības tālākizglītības programmas semināros reģionos elektroniski uz epasta adresi info@832.visc.gov.lv vai vienojoties par citu laiku.
Papildu informācija un konsultācijas pieejamas nosūtot jautājumus uz augstākminēto epasta adresi.
Kontaktpersonas plānu izstrādes jautājumos:
– projekta vadītāja Liene Voroņenko;
– eksperte (iekļaujošās izglītības jautājumos) Māra Liepniece;
– ekspertes (pedagoģijas jomā) Lilita Kreicberga, Karīna Brikmane.
>> Ieteikumi, plāna struktūra un prezentācija [ZIP]

10.02.2017. D.Vilka.
Tālākizglītības pasākumi pašvaldību deleģētajiem pārstāvjiem

VISC rīko tālākizglītības programmu „Individuālās pieejas attīstība vispārējās izglītības iestādēs” (A programma, 12 stundas) individuālās pieejas veidošanā darbam ar izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs. Apmācības pašvaldību deleģētajiem pārstāvjiem notiks visos Latvijas reģionos:

07. martā – Daugavpilī
14. martā – Rēzeknē
21. martā – Rīgā
28. martā - Jēkabpilī

04. aprīlī – Valmierā
11. aprīlī – Jelgavā
18. aprīlī – Liepājā
25. aprīlī – Ventspilī

Pašvaldību deleģētie pārstāvji tiks individuāli uzaicināti dalībai profesionālās pilnveides pasākumos pēc pašvaldības deleģējuma saņemšanas. Apmācības notiks projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta numurs: 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros.
>> Lasīt vairāk