esf_853_projekts.jpg
Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide.
Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.5.3.0/16/I/001
Sākumlapa > VISC > Sadarbība un līdzdalība > Projekti > Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveideesf_2014_2020.jpgProfesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
SAM: 8.5.3. Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi
Īstenošanas laiks: 2016.gada 24.novembris – 2022.gada 31.decembris
Projekta kopējais finansējums: 6 086 507 EUR
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 5 173 530 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 912 977 EUR

Projekta mērķi

Galvenās darbības

Plānotie rezultāti

Sadarbības partneri

Projekta kontaktpersona
Elīna Kokina
Tālr. 66051909
E-pasts: elina.kokina@853.visc.gov.lv

 
Projekta aktualitātes

10.05.2018. A.Skrebe.
Plānotās projekta aktivitātes maijā

Pavasara sezonā Projekta atbalstāmo darbību ietvaros noris vairāki nozīmīgi pasākumi.

No 2018. gada 7.maija līdz 10.maijam tiek īstenots profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Koka skulptūru mākslinieciskā veidošana”. Seminārs norisinās Kuldīgā, koka izgatavošanas plenēra “Rotas Latvijai” laikā un vietā.

No 16. maija līdz 18. maijam plānots profesionālās kompetences pilnveides seminārs būvniecības nozarē “Gada krāsa iekštelpu dizainā”.

Projekta ietvaros maijā paredzēta stažēšanās trīs grupām. No 7. maija līdz 11. maijam notiek stažēšanās Apvienotā Karalistē (Skotijā) izglītības nozarē, skolvadības jomā. No 14. maija līdz 18. maijam paredzēta stažēšanās Latvijā ēdināšanas pakalpojumu jomā un stažēšanās Latvijā pārtikas rūpniecības nozarē. Paredzēts, ka maijā kopumā būs stažējušās 30 personas.

Sadaļas arhīvs