learningtobe_projekts.jpg
MĀCĪTIES BŪT:
Sociālo, emocionālo un veselības prasmju novērtēšanas metožu un prakšu attīstīšana izglītības sistēmās.
Erasmus+ projektserasmus_plus.jpgProjekts "Learning to Be"

Learning to Be: Development of Practices and Methodologies for Assessing Social, Emotional and Health Skills within Education Systems
Identifier: 582955-EPP-1-2016-2-LT-EPPKA3-PI-POLICY

Informācija par projektu

Vadošais partneris: Lietuvas bērnu un jaunatnes centrs, Lietuva
Īstenošanas laiks: 2017.gada 1.februāris – 2020.gada 31.janvāris
Kopējais projekta finansējums: 1 576 810 EUR

Projekta kontaktpersona

Aija Peršēvica
E-pasts: aija.persevica@gmail.com

Projekta mērķis: Projekta ietvaros pētnieki septiņās valstīs izstrādās sociāli emocionālās mācīšanās teorētisko modeli un izveidos praktiskus instrumentus skolām sociāli emocionālās mācīšanās novērtēšanai, kurus skolotāji, skolēni, vecāki, izglītības iestāžu vadība varēs izmantot sava darba pašvērtēšanai. Šie instrumenti tiks adaptēti un 2018./2019. mācību gada laikā aprobēti piecās valstīs – Latvijā, Lietuvā, Slovēnijā, Itālijā un Spānijā, katrā valstī pētījumā iesaistot divdesmit skolas. Helsinku Universitātes pētnieki (Somija) izvērtēs šo instrumentu izmantošanas ietekmi skolās.

Projekta uzdevumi: Viens no būtiskiem projekta uzdevumiem ir sekmēt sociāli emocionālo prasmju novērtēšanas nozīmīgumu skolās, lai nodrošinātu šādu neakadēmisko sniegumu atpazīšanu un attīstīšanu.

Projekta partneri:

  • Valsts izglītības satura centrs – Latvija
  • Lojola Andalūzija Universitāte – Spānija
  • Pētījumu un attīstības institūts "Utrip" – Slovēnija
  • Izglītības un zinātņu institūts – Portugāle
  • Milano-Bicocca Universitāte – Itālija
  • Sociālās un emocionālās mācīšanās institūts – Lietuva
  • Lietuvas izglītības un zinātnes ministrija – Lietuva
  • Helsinku Universitāte – Somija

 
Aktualitātes

30.11.2017. A.Bērziņa.
Notikusi trešā projekta partneru tikšanās

Projekta partneru trešā tikšanās notika no šā gada 14. līdz 16.novembrim Helsinkos, Somijā.
Tikšanās laikā tika pārrunāta projektam ļoti nozīmīga sadaļa – pētījuma instrumenta izveide, lai pētījuma aktīvajā fāzē spētu objektīvi izmērīt skolēnu sociālās, emocionālās un veselības kompetences skolā.
Projektā kopumā piedalās deviņi partneri no septiņām valstīm un piecās no šīm valstīm – Latvijā, Lietuvā, Slovēnijā, Itālijā un Spānijā tiks veikts skolēnu sociālās, emocionālās un veselības kompetenču pētījums, tādējādi ļaujot iegūt starptautiski salīdzināmus rezultātus un ļaujot izvērtēt sociāli emocionālās mācīšanās stiprās un vājās puses formālajā un neformālajā izglītībā. Pētījumā tiks iesaistītas 10 eksperimentālās skolas, kurās viena mācību gada laikā tiks mērītas skolēnu sociālās, emocionālās un veselības kompetences.
Plānojot un pārrunājot pētījumu, apspriests tā dizains un formulētas hipotēzes, izstrādāts detalizēts rīcības plāns efektivitātes pētījumam, kā arī pārrunāta pētījumam vitāli nozīmīgs jautājums – izlase un tās veidošana. Paralēli projektā tiek veiktas vairākas citas aktivitātes – turpināta sociālo, emocionālo un veselības kompetenču modeļa teorētiskā pamatojuma izstrāde, kā arī tiek veikta pētījuma intervences instrumenta satura izstrāde.
Projekts saņem atbalstu no Eiropas Savienības ERASMUS + Rīcībpolitikas eksperimentēšanas (Policy Experimentation) apakšprogrammas

04.07.2017. A.Perševica.
Uzsākts starptautisks projekts par sociāli emocionālās mācīšanās novērtēšanu

31.05. -01.06.2017. Viļņā notika pirmā tikšanās ar septiņu valstu pārstāvjiem, kas īstenos projektu "Mācīties būt: Sociālo, emocionālo un veselības prasmju novērtēšanas metožu un prakšu attīstīšana izglītības sistēmās". (582955-EOO-1-2016-2-LT-EPPKA3-PI-POLICY), kura mērķis ir palielināt sociāli emocionālās mācīšanās lomu formālajā un neformālajā izglītībā. Valsts izglītības satura centrs šajā projektā pārstāv Latviju.
>> Lasīt vairāk