saturs03.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Aktuālā informācija

Mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiādes tiek organizētas ESF projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

22.03.2018. A.Mīļā.
Ģeogrāfijas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Ģeogrāfijas valsts 35.olimpiāde notiks 2018.gada 12.-13.aprīlī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Rīgā, Jelgavas ielā 1. Darbam nepieciešams: pildspalva, zīmulis, lineāls (līdz 30 cm), kalkulators (neder mobilais telefons), krāsu zīmuļi, cietā pamatne (dēlītis) - lauku darbiem. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

21.03.2018. A.Mīļā.
Filozofijas valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē 6.martā notika filozofijas valsts 4.olimpiāde. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 155 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 50 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002. Skolēni, kuri ieguvuši valsts olimpiādē I, II, III pakāpes Diplomus, aicināti uz atlasi starptautiskajai filozofijas olimpiādei 24.martā plkst.10:00 Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē Aspazijas bulv. 5, Vēstures un filozofijas fakultātē Aspazijas bulv. 5, 309. telpā (tikšanās 3. stāvā). Skolēns var ņemt līdzi vienu vārdnīcu. Uzdevums - eseja angļu valodā.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

20.03.2018. A.Mīļā.
Ekonomikas valsts olimpiādes rezultāti un laureātu apbalvošana

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē 7.martā notika ekonomikas valsts 19.olimpiādes trešais posms. Novadu un pilsētu posma olimpiādē tiešsaistē piedalījās 938 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 78 skolēni.
Olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2018.gada 23.martā Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 324.auditorijā plkst.13:00. Pēc apbalvošanas uzvarētājiem tiek piedāvāta ekskursija fakultātē. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi .
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

19.03.2018. S.Spurķe.
Godinās starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus un viņu pasniedzējus

20180319.jpgMinistru prezidents Māris Kučinskis otrdien, 20. martā, plkst. 10.00 Ministru kabinetā Latvijas izcilākajiem skolēniem un viņu pedagogiem pasniegs Ministru kabineta Diplomus par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs. 

Kopumā 2017. gadā augstus sasniegumus matemātikas, informātikas, bioloģijas, fizikas un ķīmijas olimpiādēs guvuši 13 mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti. Tāpat pasākumā tiks sveikti olimpiāžu uzvarētāju pasniedzēji par būtisku un profesionālu darbu ar talantīgajiem skolēniem.

Olimpiāžu uzvarētāji un viņu pasniedzēji saņems Ministru kabineta Diplomu un naudas balvu -  kopumā 23 257 eiro apmērā.
Apbalvošanas ceremonijā piedalīsies arī izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks.

Mediju iespējas: foto, video un mediju līdzdalība pasākumā (MP zāle, 3.stāvs). Iekļūšana Ministru kabineta ēkā ar pastāvīgās akreditācijas kartēm. Ja nepieciešama vienreizējā caurlaide, lūgums sūtīt uz e-pastu eduards.ozolins@mk.gov.lv.

Starptautisko olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana Latvijā notiek jau 20. reizi (kopš 1998. gada), kad kopsummā pa šiem gadiem Latvijas skolēni ir atveduši 11 zelta medaļas - informātikā 7,ķīmijā 2, Matemātikā 1 un fizikā 1 zelta medaļu.

15.03.2018. A.Mīļā.
Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts (koka, metāla tehnoloģijas)

Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19.olimpiāde tekstila tehnoloģijās un mājsaimniecībā „Mēs - Latvijas simtgadei” notiks 2018.gada 4.aprīlī Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā, Rīgā, Jūrmalas gatvē 96. Satiksme ar 4., 4.z autobusu, 263.mikroautobusu līdz pieturai „Pedagoģijas fakultāte” vai ar vilcienu līdz stacijai „Zolitūde”. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9:00, olimpiādes sākums plkst.9:30. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

13.03.2018. A.Mīļā.
Fizikas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Fizikas valsts 48.olimpiādes trešais posms notiks 2018.gada 5.-6.aprīlī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļļu ielā 25. Olimpiādes atklāšana plkst. 9:40. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

12.03.2018. A.Mīļā.
Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19.olimpiāde tekstila tehnoloģijās un mājsaimniecībā „Mēs - Latvijas simtgadei” notiks 2018. gada 4. aprīlī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 76, Rīgā. Reģistrācija no plkst.8:30 līdz 9:30. Olimpiādes atklāšana no plkst.9:30 līdz 9:50. Olimpiādes norise no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, plānots 40 min. pusdienu pārtraukums. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Savukārt skolēnu pedagogiem tiek organizētas radošās darbnīcas, iepriekš piesakoties www.ppmf.lu.lv
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

08.03.2018. A.Mīļā.
Vācu valodas valsts olimpiādes rezultāti

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā 2018.gada 23.februārī notika vācu valodas valsts 48.olimpiādes II kārta 10.-12.klašu skolēniem. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 364 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 79 Latvijas skolēni. VISC izsaka pateicību Vācu valodas skolotāju asociācijai, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijai un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijai par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

06.03.2018. A.Mīļā.
Atklātās lingvistikas olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Atklātās Lingvistikas olimpiādes otrā kārta notiks 2018. gada 24. martā, RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Āzenes ielā 12/1. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:30, olimpiādes atklāšana plkst. 11:30.
>> Uzaicināto saraksts

06.03.2018. A.Mīļā. Papildināts 12.03.2018.
Ķīmijas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Ķīmijas valsts olimpiāde notiks no 2018.gada 27. marta līdz 29.martam Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centrā Jelgavas ielā 1, Rīgā. Reģistrācija no plkst. 9:30 līdz 10:00, olimpiādes atklāšana plkst. 10:00. Olimpiādes norises kārtība tiks publicēta tuvākajā laikā. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts
>> Darba kārtība

05.03.2018. A.Mīļā.
Vēstures valsts olimpiādes 12.klašu rezultāti

20.februārī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē notika vēstures valsts 24.olimpiāde 12.klašu skolēniem. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 535 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 55 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

23.02.2018. A.Mīļā.
Vēstures valsts olimpiādes 9.klašu uzaicināto dalībnieku saraksts

Vēstures valsts 24.olimpiāde 9.klasēm notiks 2018.gada 26.martā Rīgā, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5. Reģistrācija no plkst.9:20 līdz 9:55. Olimpiādes norise no plkst. 10:00 līdz plkst. 14:00. Darba tēma: Latvijas un pasaules vēsture no 19.gadsimta 80.gadiem līdz 20. gadsimta 80.gadiem (līdz Aukstā kara beigām, tās neieskaitot). Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

Sadaļas arhīvs