saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju semināri

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

Datums Norises vieta Seminārs Semināra materiāli Atbildīgais
21.08.2017. Latvijas Nacionālā bibliotēka , Mūkusalas iela 3, Rīga Apvienotais sociālo zinību un latviešu valodas un literatūras metodisko apvienību vadītāju informatīvais seminārs "Ievads medijpratībā" Darba kārtība Sandra Falka (tālr.67814438; sandra.falka@visc.gov.lv)
Aiva Šenne (tālr.67814437; aiva.senne@visc.gov.lv)

Sadaļas arhīvs