Sākumlapa > Aktualitātes > Iepirkumi. Arhīvs

Atgriezties sadaļā "Publiskie iepirkumi"

Iepirkumu publikāciju arhīvs
 

2017.gads

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10.pantam

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
29.12.2017. VISC 2017/54 Projekta mērķa grupas stažēšanās citās Eiropas Savienības dalībvalstīs Pārtikas rūpniecības nozarē, konditorejas un maizes izstrādājumu ražošanas jomā
Instrukcija
Līgums
12.01.2018., plkst.12.00
19.12.2017. VISC 2017/52 Projekta mērķa grupas stažēšanās citās Eiropas Savienības dalībvalstīs Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē
Instrukcija
Instrukcija ar grozījumiem
Līgums
10.01.2018., plkst.12.00
19.12.2017. VISC 2017/51 Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde
Instrukcija [ZIP]
Instrukcija ar grozījumiem [ZIP]
Līgumi [ZIP]
30.01.2018., plkst.12.00
18.12.2017. VISC 2017/50 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē
Instrukcija
Instrukcija ar grozījumiem
Līgums
09.01.2018., plkst.12.00
11.12.2017. VISC 2017/48 Metodiskā materiāla “Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs” izstrāde un aprobācija
Instrukcija
Atbildes uz jautājumiem
Līgums
22.12.2017., plkst.12.00
01.12.2017. VISC 2017/47 Mācību līdzekļu izstrāde
Instrukcija
Vienošanās
Līgums
15.12.2017., plkst.12.00
21.11.2017. VISC 2017/46 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozarē
Instrukcija
Līgums
04.12.2017., plkst.12.00
16.11.2017. VISC 2017/45 Metodikas izstrāde un aprobācija vispārējās izglītības iestādēs
Instrukcija
Līgumi [ZIP]
30.11.2017., plkst.12.00
10.11.2017. VISC 2017/44 Projekta mērķa grupas stažēšanās citās Eiropas Savienības dalībvalstīs izglītības nozarē, skolvadības jomā
Instrukcija
Līgumi [ZIP]
24.11.2017., plkst.12.00
20.10.2017. VISC 2017/42 Mācību līdzekļu izstrāde
Instrukcija
Vienošanās [ZIP]
Līgumi [ZIP]
06.11.2017., plkst.12.00
13.10.2017. VISC 2017/40 Vispārējo pedagogu tālākizglītība skolas vidē mācību programmu izstrāde un īstenošana 2017.-2020.gadā STEM interešu izglītības jomā
Instrukcija
Jautājumi un atbildes [ZIP]
Līgumi [ZIP]
26.10.2017., plkst.12.00
04.10.2017. VISC 2017/39 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā. Uzņēmējdarbības (finanses, grāmatvedība, administrēšana) nozarē
Instrukcija
Līgums
17.10.2017., plkst.12.00
04.10.2017. VISC 2017/38 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā. Kokapstrādes nozarē būvgaldnieku un mēbeļu galdnieku jomā
Instrukcija
Līgums
17.10.2017., plkst.12.00
04.10.2017. VISC 2017/37 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā. Metālapstrādes nozarē
Instrukcija
Līgums
17.10.2017., plkst.12.00
04.10.2017. VISC 2017/36 Metodikas izstrāde un aprobācija vispārējās izglītības iestādēs
Instrukcija
Jautājumi un atbildes
Līgumi [ZIP]
17.10.2017., plkst.12.00
03.10.2017. VISC 2017/35 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā Būvniecības nozares Ceļu būves apakšnozarē
Instrukcija
Līgums
16.10.2017., plkst.12.00
03.10.2017. VISC 2017/34 Projekta mērķa grupas stažēšanās citās Eiropas Savienības dalībvalstīs Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozarē
Instrukcija
Līgums
16.10.2017., plkst.12.00
03.10.2017. VISC 2017/33 Vispārējo pedagogu tālākizglītība skolas vidē mācību programmu izstrāde un īstenošana 2017.-2020.gadā STEM interešu izglītības jomā
Instrukcija
Iepirkuma procedūra pārtraukta
16.10.2017., plkst.12.00
02.10.2017. VISC 2017/32 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozarē
Instrukcija
13.10.2017., plkst.12.00
28.09.2017. VISC 2017/29 Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde
Instrukcija [ZIP]
Jautājumi un atbildes
Līgumi [ZIP]
16.10.2017., plkst.12.00
08.09.2017. VISC 2017/28 Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs lauksaimniecības nozarē
Nolikums
Līgums
21.09.2017., plkst.12.00
25.08.2017. VISC 2017/25 Autorrisinājumu un pielietojamo pedagoģisko rīku nodrošinājums vispārējās izglītības iestādēm
Instrukcija
Iepirkuma procedūra pārtraukta iepirkuma 2.daļā
Līgums
07.09.2017., plkst.12.00
13.09.2017. VISC 2017/23 Metodikas izstrāde un aprobācija vispārējās izglītības iestādēs
Instrukcija
Iepirkuma procedūra pārtraukta
26.09.2017., plkst.12.00
19.07.2017. VISC 2017/22 Autorrisinājumu un pielietojamo pedagoģisko rīku nodrošinājums vispārējās izglītības iestādēm
Instrukcija
Jautājumi un atbildes
Līgumi [ZIP]
02.08.2017., plkst.12.00
19.07.2017. VISC 2017/21 Metodikas izstrāde un aprobācija vispārējās izglītības iestādēs
Instrukcija
Iepirkuma procedūra pārtraukta
02.08.2017. Plkst.12.00
18.07.2017. VISC 2017/20 Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde
Instrukcija ar pielikumiem [ZIP]
04.08.2017., plkst.12.00
14.07.2017. VISC 2017/19 Pasākumu organizēšanas pakalpojumi VISC funkciju nodrošināšanai
Nolikums
Līgums
27.07.2017. Plkst.11.00
13.07.2017. VISC 2017/18 Mācību līdzekļu izstrāde
Instrukcija
Jautājumi un atbildes [ZIP]
Vienošanās [ZIP]
Līgumi [ZIP]
01.08.2017., plkst.12.00
22.06.2017. VISC 2017/15 Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde
Instrukcija [ZIP]
Grozījumi instrukcijā [ZIP]
Jautājumi un atbildes [ZIP]
Līgumi [ZIP]
17.07.2017. Plkst.12.00
22.06.2017. VISC 2017/17 Autorrisinājumu un pielietojamo pedagoģisko rīku nodrošinājums vispārējās izglītības iestādēm
Instrukcija [ZIP]
Iepirkuma procedūra pārtraukta
07.07.2017. Plkst.12.00
07.06.2017. VISC 2017/14

Mācību līdzekļu izstrāde
Instrukcija
Iepirkuma procedūra pārtraukta

05.07.2017. Plkst.12.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
22.12.2017, VISC 2017/53 Autorrisinājumu un pielietojamo pedagoģisko rīku nodrošinājums vispārējās izglītības iestādēm
Nolikums
Iepirkuma procedūra pārtraukta
08.01.2018., plkst.12.00
09.11.2017. VISC 2017/43 Veselības apdrošināšanas pakalpojumi
Nolikums [ZIP]
Lēmums
21.11.2017., plkst.10.00
29.09.2017. VISC 2017/31 Neregulāri pasažieru pārvadājumi
Nolikums
Jautājumi un atbildes
Lēmums
Līgums
10.10.2017., plkst.12.00
29.09.2017. VISC 2017/30 Vieglā transportlīdzekļa noma bez vadītāja
Nolikums
Lēmums
Līgums
10.10.2017., plkst.12.00
08.09.2017. VISC 2017/26 Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana
Nolikums
Jautājumi un atbildes
Lēmums [ZIP]
Līgums
19.09.2017., plkst.10.00
13.04.2017. VISC 2017/13

Lektoru un metodiķu piesaiste bērnu nometņu vadītāju kursu nodrošināšanai
Nolikums
Lēmums
Līgums

27.04.2017. Plkst.12.00
31.03.2017. VISC 2017/12 M1 kategorijas automašīnu noma Valsts izglītības satura centra un tā īstenoto SAM projektu darbības nodrošināšanai
Nolikums
Lēmums
Līgums
12.04.2017. Plkst.12.00
21.03.2017. VISC 2017/11

Lektoru un metodiķu piesaiste bērnu nometņu vadītāju kursu nodrošināšanai
Nolikums
Lēmums
Līgums

03.04.2017. Plkst.12.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantam

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
  VISC 2017/02 Naktsmītņu pakalpojumi mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekiem
Lēmums
Līgums
Līgums
13.01.2017. Plkst.12.00
05.01.2017. VISC 2017/01 Eksprespasta pakalpojumu nodrošināšana
Instrukcija
Lēmums
Līgums
16.01.2017. Plkst.16.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktam (atklāts konkurss)

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
14.12.2017. VISC 2017/49

Digitālo mācību līdzekļu multimediju komponentes izgatavošana
Nolikums [ZIP]
Nolikums ar grozījumiem [ZIP]
Atbildes uz jautājumiem [ZIP]
Iepirkuma procedūras ziņojums
Vispārīgā vienošanās [ZIP]
Līgumi [ZIP]

12.02.2018., plkst.10.00
08.09.2017. VISC 2017/27 Pedagogu profesionālās pilnveides programmu un mācību materiālu izstrādei un aprobācijai nepieciešamā aprīkojuma noma
Nolikums
Iepirkuma procedūra pārtraukta
04.10.2017., plkst.12:00
11.08.2017. VISC 2017/24 Ceļojumu aģentūras pakalpojumu nodrošināšana
Nolikums
Nolikums ar grozījumiem
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma procedūras ziņojums
Līgums
21.09.2017., plkst.12:00
27.02.2017. VISC 2017/10 Datortehnikas un tehnoloģiju noma
Nolikums ar pielikumiem [ZIP]
Iepirkuma procedūra pārtraukta
03.04.2017. Plkst.12.00
14.02.2017. VISC 2017/07 Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai
Nolikums ar pielikumiem [ZIP]
Jautājumi un atbildes
Līgums
11.04.2017. Plkst.12.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajai daļai

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
22.02.2017. VISC 2017/09 Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura ekspertēšana
Instrukcija
09.03.2017. Plkst.12.00
07.02.2017. VISC 2017/06 Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmu izstrāde un uzdevumu banku aktualizēšana
Instrukcija
22.02.2017. Plkst.12.00
19.01.2017. VISC 2017/05 Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmu izstrāde un uzdevumu banku aktualizēšana
Instrukcija
03.02.2017. Plkst.12.00
19.01.2017. VISC 2017/04 Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura ekspertēšana
Instrukcija
03.02.2017. Plkst.12.00
19.01.2017. VISC 2017/03 Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi
Instrukcija
Grozījumi
20.02.2017. Plkst.16.00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajai daļai (sarunu procedūra)

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
  VISC 2017/55 Informācijas iegūšanas pakalpojumi no resursiem - e-klase.lv un MyKoob
Iepirkuma procedūras ziņojums
Līgumi [ZIP]
08.03.2018. Plkst.14.00
  VISC 2017/41 Specifisko mācību īstenošana pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei
Iepirkuma procedūras ziņojums
Līgums
30.11.2017. Plkst.12.00

Atgriezties sadaļā "Publiskie iepirkumi"