Aktuālā informācija
Aktuālu notikumu un jautājumu sadaļa, kurā smelties jaunāko informāciju par iestādes ziņām, plānotajiem pasākumiem, iepirkumiem u.c. jautājumiem.
Sākumlapa > Aktualitātes > Aktuālā informācija saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli

Aktuālā informācija saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija līdz 9.jūnijam.

Vadlīnijas piesardzības pasākumiem interešu izglītības mācību programmu un nodarbību īstenošanai klātienē

Saskaņā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju (Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”), organizējot interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanu klātienē, ir jāievēro papildu piesardzības pasākumi. Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis Vadlīnijas piesardzības pasākumiem interešu izglītības mācību programmu un nodarbību īstenošanai klātienē.

Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem

21. maijā Ministru kabinetā pieņemtie ārkārtējās situācijas rīkojuma grozījumi paredz atļaut nometņu darbību no 1. jūnija. Tā kā nometnes mēdz būt ļoti dažādas – sākot no interešu izglītības un beidzot ar piedzīvojumu un sporta nometnēm, kā arī to formāti mēdz būt dažādi – dienas vai diennakts, – Izglītības zinātnes ministrija kopā ar Valsts izglītības satura centru, Veselības ministriju un SPKC ir sagatavojuši Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem.

* Esošās vadlīnijas (publicētas 22.05.2020) var mainīties, atkarībā no epidemioloģiskās situācijas attīstības valstī un turpmākiem Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem

No 1.jūnija vairākas izglītības jomas aktivitātes varēs īstenot klātienē

Valsts pārbaudījumi un iestājpārbaudījumi pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpē, bērnu un jauniešu nometnes, pieaugušo mācību process, interešu izglītības process, kā arī vēl vairākas sporta aktivitātes varēs noritēt klātienē no 2020.gada 1.jūnija.
>> Lasīt vairāk

Par izmaiņām valsts pārbaudes darbu norisē

Valsts izglītības satura centrs (VISC), ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī un konsultējoties ar Veselības ministriju epidemioloģiskās drošības jautājumos, kā arī analizējot citu ES valstu pieeju valsts pārbaudes darbu norisei, ir izvērtējis valsts pārbaudes darbu norises iespējamos risinājumus.

Ņemot vērā, ka 2020.gada 30.aprīlī ir veikti grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” un grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.183 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā”, kā  Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas ieteikumus, VISC ir veicis izmaiņas Valsts pārbaudes darbu programmās 2019./2020.m.g.

Galvenās izmaiņas eksāmenu programmās:

 • eksāmenu ilgums līdz 3 astronomiskajām stundām.
 • samazināts uzdevumus daudzums, saglabājot eksāmenu grūtības pakāpi;
 • svešvalodās nebūs valodas lietojuma daļas;
 • eksāmeniem netiek paredzēti starpbrīži.

Centralizēto eksāmenu vērtēšana notiks attālināti, visām eksāmenu daļām būs atbilžu lapas. Tajās atbildes, uzdevumu risinājumus gaitu, zīmējumus drīkstēs rakstīt tikai ar tumšas (zilas/melnas) tintes pildspalvu. Atbilžu lapas VISC skenēs, lai skolotājiem tās varētu vērtēt attālināti.

Eksāmenu norises darbības laiki tiks publicēti līdz 15.maijam.

Ņemot vērā iepriekš minētās izmaiņas, VISC aicina izglītības iestādes pārliecināties, ka Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPIS) esošā pieteikumu informācija atbilst izglītojamo šī brīža izvēlei. Izglītojamo pieteikumi VPIS jāprecizē līdz 15.maijam:

 • pieteikumi 9.klases eksāmeniem (matemātika, mācībvaloda, vēsture, svešvaloda) nav jāmaina;
 • pieteikumus izvēles eksāmenam latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās 9.klasei precizēt līdz 15.maijam;
 • vidējas izglītības eksāmenu kārtotāju pieteikumus labot atbilstoši izglītojamo izvēlei kārtot izvēles eksāmenus.

Pieņemot lēmumu kārtot izvēles eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās 9.klases izglītojamajiem, jāinformē par iespēju kārtot arī valsts valodas atestācijas eksāmenu, lai iegūtu valsts valodas prasmes apliecību.

Izvēles eksāmenus par vidējo vispārējo izglītību drīkst kārtot arī citu klašu vai kursu izglītojamie, izvērtējot šo eksāmenu kārtošanas nepieciešamību.

Ņemot vērā, ka svešvalodu CE norise sāksies 2. jūniju, līdz 15.maijam izglītības iestādes var veikt šo eksāmenu aizstāšanu ar starptautisko institūcijas pārbaudījumu.

Plānojot eksāmenu norisi izglītības iestādē, jāņem vērā, ka valsts pārbaudījumu un konsultāciju norisei (pirmseksāmenu klātienes konsultācijas) jānotiek, stingri ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas ieteikumus.

Par izmaiņām mācību procesa norisē

Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā tiks īstenoti vairāki piesardzības pasākumi, tostarp no 13.marta mācību process visas izglītības iestādēs norisināsies attālināti. Skolotājiem ir nepieciešams laiks, lai sagatavotos mācību darbam attālināti. Tāpēc, nākamajā MK sēdē tiks veikti nepieciešamie grozījumi šobrīd spēkā esošajos MK noteikumos Nr. 777 "Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku".

>> Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai
     (metodiskie ieteikumi valsts noteiktās ārkārtas situācijas laikā).
>> Skolotājiem par mācību plānošanu un norisi attālināti (ārkārtas situācijas laikā).
>> Kā skolai un skolotājam organizēt attālināto mācīšanos?
     (projekta Skola 2030 ieteikumi skolotājiem – video)
>> Vecākiem par mācību plānošanu un norisi attālināti (ārkārtas situācijas laikā).

Tāpat ārkārtējās situācijas laikā tiek pārtraukti treniņi, sacensības un mēģinājumi kultūrizglītības, sporta un interešu izglītības programmu ietvaros.

Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem 13. martā šajā iestādē ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums [DOCX] par to, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis, nav bijuši saskarsmē ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. Šajā apliecinājumā jābūt arī norādītam, ka vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Atcelti diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā 11.klasei

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 17. martā noteikumus Nr. 137 "Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 183 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā"", VISC ir veicis grozījumus 2019./2020. mācību gadā valsts pārbaudījumu grafikā, kā arī atceļ 2020. gadā 16. aprīlī plānotos diagnosticējošos darbus fizikā un ķīmijā 11.klasē.

Valsts valodas prasmes pārbaudes no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 12.maijam tiek atceltas

Sakarā ar Ministru prezidenta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu" valsts valodas prasmes pārbaudes no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 12.maijam tiek atceltas.
Lūdzu, sekojiet informācijai Valsts izglītības satura centra mājaslapā par valsts valodas prasmes pārbaužu turpmākajiem datumiem.
Tālruņi informācijai: 60001615; 67814478; 67414480.

Kontaktinformācija jautājumiem, kas saistīti ar šobrīd esošajiem procesiem saistībā ar Covid-19

kontakti.png

Izveidots vienots diennakts tālrunis 8345 ar Covid-19 saistīto jautājumu noskaidrošanai

Lai sniegtu atbildes uz dažādiem iedzīvotāju jautājumiem saistībā ar Covid-19 un izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, Valsts kanceleja sadarbībā ar uzņēmumu Tet ir izveidojusi vienotu bezmaksas informatīvo diennakts tālruni 8345.
Vienotā tālruņa galvenais uzdevums ir palīdzēt iedzīvotājiem labāk orientēties informācijā, kas saistīta ar Covid-19, un palīdzēt saprast, kurā iestādē vērsties pēc palīdzības. Jautājumi tiks pieņemti gan latviešu, gan krievu valodā; galvenais nosacījums – zvanītājam jāatrodas Latvijas teritorijā. Ārzemēs esošie neskaidros jautājumus aicināti risināt, zvanot uz Konsulārās palīdzības diennakts tālruni.
Bezmaksas informatīvā diennakts tālruņa 8345 operatori sniegs atbildes uz iedzīvotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem. Ja jautājums būs ārpus biežāk uzdoto jautājumu loka vai arī iedzīvotājam būs nepieciešama detalizētāka informācija, operators zvanītāju savienos ar atbildīgās institūcijas kontakttālruni (izņemot operatīvo dienestu tālruņus 110, 113 un numuru 8303, pa kuru var pieteikt analīzes pacienti ar SPKC noteiktajiem viegliem saslimšanas simptomiem – uz šiem numuriem, tāpat kā līdz šim, iedzīvotājam joprojām jāzvana pašam).
Zvanu centra kapacitāte pakāpeniski tiks palielināta, bet sākumā iedzīvotāji lūgti būt saprotoši gadījumos, kad nāksies uzgaidīt savienojumu ar operatoru. 
Tāpat kā līdz šim iedzīvotāji varēs sazināties ar valsts iestādēm, zvanot arī tieši uz attiecīgo iestāžu tālruņu numuriem.

Par izmaiņām mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD norisē

VISC laikā līdz 2020.gada 14.aprīlim klātienē atceļ Latvijā plānotās mācību priekšmetu olimpiādes un zinātniskās pētniecības darbu konferenci (ZPD)::

 • Latviešu valodas un literatūras valsts 46. olimpiādes 8.-9. klasēm trešais posms 2020.gada 27.martā;
 • Fizikas valsts 70.olimpiādes trešais posms no 2020.gada 31.martam līdz 1.aprīlim;
 • Ķīmijas valsts olimpiādes trešais posms no 2020.gada 7.aprīļa līdz 9.aprīlim;
 • Baltijas valstu franču valodas olimpiāde no 2020.gada 27.marta līdz 29.martam;
 • Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konference 3.aprīlī.

VISC meklē un apzina iespējamos risinājumus. Aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Facebook lapā, kā arī mājaslapā visc.gov.lv.
Atceltas šādas mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanas:

 • Filozofijas valsts 6.olimpiādes, Ekonomikas valsts 21.olimpiādes un Vēstures valsts 26.olimpiādes laureātu apbalvošana 2020.gada 24.martā;
 • Angļu valodas valsts 49.olimpiādes, Franču valodas valsts 50.olimpiādes un Vācu valodas valsts 50.olimpiādes laureātu apbalvošana 2020.gada 25.martā;
 • Latviešu valodas valsts 46.olimpiādes 11.-12. klasēm laureātu apbalvošana 2020.gada 6.aprīlī.

Ārkārtas situācijas laikā atcelta šāda Latvijas skolēnu dalība starptautiskā mācību priekšmetu olimpiādē ārvalstīs:

 • Eiropas matemātikas meiteņu olimpiāde EGMO2020 no 2020.gada 15.aprīļa līdz 21.aprīlim Nīderlandē.

XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki pārcelti uz 2021. gadu

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteja, izvērtējot Svētku rīkotāja – Valsts izglītības un satura centra – piedāvātos scenārijus, 31.martā pieņēma lēmumu pārcelt tos uz 2021. gada vasaru. Rīcības komiteja uzklausīja Svētku izpilddirektori Agru Bērziņu un Svētku operatīvās vadības grupas vadītāju ģenerāli Arti Velšu. Jautājumu par Svētku pārcelšanu uz 2021.gada vasaru skatīja arī Dziesmu svētku padome, piekrītot rīcības komitejas lēmumam.

Par bērnu nometņu pārtraukšanu

No 13.marta līdz 12.maijam tiek pārtraukti visi kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesi.
Pārtraukt plānoto bērnu nometņu norisi šajā laika periodā.  Lūdzam informēt nometņu organizētājus, pedagogus, vecākus un nometņu dalībniekus.
Turpmākā informācija par nometņu organizēšanu sekos.
Visa aktuālā informācija tiks ievietota VISC vietnē un www.nometnes.gov.lv .
Aicinām sekot oficiālajai informācijai par epidemioloģisko situāciju valstī Slimību profilakses un kontroles centra vietnē www.spkc.gov.lv.
Kontaktpersona: VISC vecākā eksperte Inta Kraskeviča, tālr. 60001629, mob.29165542, e-pasts: nometnes@visc.gov.lv; inta-liif@inbox.lv

Par darba organizāciju ārkārtas situācijas ietvaros

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Valsts izglītības satura centrs no šī gada 13.marta līdz 12.maijam klientu apkalpošanu veiks attālināti. Lūdzam izmantot VISC mājas lapā norādītos tālruņa numurus un e-pastus. Ienākošos zvanus uz norādītajiem telefona numuriem (Vaļņu iela 2 – 67216500, Strūgu iela 4 – 67228987, Merķeļa iela 11 – 67212240) apkalposim katru darba dienu no plkst.11.00 līdz plkst.15.00. Dokumentus lūdzam iesniegt elektroniski vai izmantojot pasta pakalpojumus. Ar VISC darbiniekiem lūdzam sazināties elektroniski vai telefoniski.