Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Vakances

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vecākā referenta (ierēdņa) amatu uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis:
Nodrošināt izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanu valsts pārbaudījumos vispārējā izglītībā.

Veicamie amata pienākumi:

 • koordinēt un vadīt valsts pārbaudes darbu mācību (latviešu un krievu) valodā  vispārējā izglītībā struktūras un satura izstrādi;
 • organizēt centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanu;
 • sniegt informāciju par valsts pārbaudījumu norisi un rezultātiem, izmaiņām valsts pārbaudes darbos un vērtēšanā;
 • piedalīties centra, citu institūciju un organizāciju organizētajās darba grupās, semināros, sēdēs, ekspertu padomēs;
 • izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus un sagatavot atbilžu projektus.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā izglītība vai profesionālā augstākā izglītība;
 • vismaz trīs gadu pieredze pēdējo piecu gadu laikā pedagoģiskajā darbā, mācot mācību priekšmetu latviešu valoda vispārējās izglītības iestādē, kura īsteno izglītības programmas latviešu mācību valodā.
 • vēlama pieredze valsts pārbaudes darbu veidošanā un centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanā;
 • zināšanas par statistiskās informācijas izmantošanu valsts pārbaudes darbu rezultātu analīzē.
 • zināšanas par ar amata pienākumiem saistītajiem attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem, un prasme tos piemērot.
 • pieredze mācību metodisko materiālu izstrādē;
 • pārzināt vispārējās izglītības satura un tā īstenošanas normatīvo regulējumu;
 • pārzināt mācību sasniegumu vērtēšanas normatīvo regulējumu un procesu.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē;
 • mēnešalgu atbilstoši kategorijai: 1.kategorijai 835.00 EUR, 2.kategorijai un 3.kategorijai 850.00 EUR;
 • veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • labus darba apstākļus - Rīgā, Vaļņu ielā 2 (Vecrīgā);
 • apmaksātu papildatvaļinājumu, pamatojoties uz ikgadējo darba izpildes novērtējumu (8 līdz 10 darba dienas);
 • profesionālo izaugsmi un kvalifikācijas celšanas pasākumus.

Amats ir klasificēts 35.saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa).

Iesniedzamie dokumeni:
1. motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam aprakstīt darba pieredzi profesionālās izglītības jomā;
2. CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai).
Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2020.gada 19.jūnijam, iesniedzamos dokumentus:

 • nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Valsts izglītības satura centra Administratīvajai nodaļai (Vaļņu iela 2, Rīga, LV– 1050 ar norādi „latviešu valodas konkursam”);
 • nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@visc.gov.lv ar piebildi “latviešu valoda”.

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:
1. kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;
2. kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība pretendentiem izvirzītajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.
Informējam, ka Jūsu pieteikums tiek apstrādāts atbilstoši personu datu apstrādes prasībām šīs atlases ietvaros, datu pārzinis – Valsts izglītības satura centrs, Vaļņu iela 2, Rīga, visc@visc.gov.lv.
Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vecākā referenta (ierēdņa) amatu uz nenoteiktu laiku (nepilna slodze)

Amata mērķis:
Nodrošināt izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanu valsts pārbaudījumos vispārējā izglītībā.

Veicamie amata pienākumi:

 • koordinēt un vadīt valsts pārbaudes darbu matemātikā pamatizglītībā struktūras un satura izstrādi;
 • sniegt informāciju par valsts pārbaudījumu norisi un rezultātiem, izmaiņām valsts pārbaudes darbos un vērtēšanā;
 • piedalīties centra, citu institūciju un organizāciju organizētajās darba grupās, semināros, sēdēs, ekspertu padomēs;
 • izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus un sagatavot atbilžu projektus.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā izglītība vai profesionālā augstākā izglītība;
 • vismaz trīs gadu pieredze pēdējo piecu gadu laikā pedagoģiskajā darbā, mācot mācību priekšmetu matemātika vispārējās izglītības iestādē;
 • vēlama pieredze valsts pārbaudes darbu veidošanā;
 • vēlamas zināšanas par statistiskās informācijas izmantošanu valsts pārbaudes darbu rezultātu analīzē.
 • zināšanas par ar amata pienākumiem saistītajiem attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem, un prasme tos piemērot.
 • pieredze mācību metodisko materiālu izstrādē;
 • pārzināt vispārējās izglītības satura un tā īstenošanas normatīvo regulējumu;
 • pārzināt mācību sasniegumu vērtēšanas normatīvo regulējumu un procesu.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē;
 • mēnešalgu: 660.00 EUR (par nepilnu slodzi) atbilstoši kategorijai, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei.
 • veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • labus darba apstākļus - Rīgā, Vaļņu ielā 2 (Vecrīgā);
 • apmaksātu papildatvaļinājumu, pamatojoties uz ikgadējo darba izpildes novērtējumu (8 līdz 10 darba dienas);
 • profesionālo izaugsmi un kvalifikācijas celšanas pasākumus.

Amats ir klasificēts 35.saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa).

Iesniedzamie dokumeni:
1. motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam aprakstīt darba pieredzi profesionālās izglītības jomā;
2. CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai).
Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2020.gada 19.jūnijam, iesniedzamos dokumentus:

 • nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Valsts izglītības satura centra Administratīvajai nodaļai (Vaļņu iela 2, Rīga, LV– 1050 ar norādi „matemātikas konkursam”);
 • nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@visc.gov.lv ar piebildi “matemātika”.

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:
1. kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;
2. kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība pretendentiem izvirzītajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.
Informējam, ka Jūsu pieteikums tiek apstrādāts atbilstoši personu datu apstrādes prasībām šīs atlases ietvaros, datu pārzinis – Valsts izglītības satura centrs, Vaļņu iela 2, Rīga, visc@visc.gov.lv.
Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.