Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Vakances

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz Eiropas Sociālā fonda projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” asistenta amata vietu (projekta īstenošanas laiks līdz 31.12.2022.)

Prasības pretendentiem:

 • Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • Pieredze līdzīgā amatā;
 • Teicamas MS Office programatūras (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) lietošanas prasmes;
 • Labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas, angļu un krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Sadarbības un efektīvas komunikācijas prasmes;
 • Prasme strādāt komandā, precizitāte, augsta atbildības sajūta un labas plānošanas iemaņas.

Veicamie amata pienākumi:

 • Ikdienas biroja darba, lietvedības, informācijas aprites koordinēšana un nodrošināšana;
 • Asistēšana projekta vadībai, tehniskā atbalsta sniegšana kolēģiem ikdienas darbā un materiālu sagatavošanā (kopēšana, skanēšana, printēšana);
 • Tehniskais atbalsts projekta vadībai maksājuma pieprasījumu un atskaišu sagatavošanā;
 • Līdzdalība iepirkumu procesā (tehnisko specifikāciju sagatavošana, cenu izpētes konkursu izsludināšana un e-pastu koordinēšana);
 • Semināru, kursu un mācību WEB pieteikšanās anketu un izvērtēšanas anketu sagatavošana un publicēšana;
 • Semināru un sanāksmju praktiskā sagatavošana un protokolēšana;
 • Biroja tehniskā nodrošinājuma koordinēšana un rūpes par biroja koplietošanas telpām.

Mēs piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Veselības apdrošināšanas polisi;
 • Atsaucīgus kolēģus un darbavietu Vecpilsētā.

Amats ir klasificēts 38.saimes III līmenī, alga: 712,00 EUR pirms nodokļu nomaksas.
Pieteikuma vēstuli ar norādi “Asistents” un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) sūtīt uz e-pasta adresi: projekts853@visc.gov.lv līdz 2019.gada 14.augustam.
Sazināsimies ar otrajai atlases kārtai izvirzītajiem kandidātiem!
Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.
Projekta vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001.

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz Neformālās izglītības departamenta Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referenta amatu

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vizuālajā vai lietišķajā mākslā;
 • Prasme publiski uzstāties un veidot prezentācijas;
 • Sadarbības un efektīvas komunikācijas prasmes;
 • Zināšanas un prasmes valsts nozīmes pasākumu organizēšanā un projektu vadībā;
 • Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī, no kurām viena ir Eiropas Savienības dalībvalstu valsts valoda;
 • Prast strādāt ar datoru, lietot datorprogrammas un citas informācijas tehnoloģijas.

Veicamie amata pienākumi:

 • Organizēt profesionālās kompetences pilnveides pasākumus un sniegt metodisko atbalstu izglītības iestāžu pedagogiem un pašvaldību koordinatoriem;
 • Koordinēt pasākumu sagatavošanu un norisi vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros;
 • Piedalīties un pārstāvēt citu institūciju un organizāciju darba grupās, semināros, sēdēs, ekspertu komisijās;
 • Izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus un sagatavot atbilžu projektus.

Mēs piedāvājam:

 • Interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, darbavietu Rīgas centrā;
 • Sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • Profesionālo izaugsmi.

Amats ir klasificēts 35.saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa), mēnešalga: 1.kategorijai līdz 783.00 EUR, 2.kategorijai un 3.kategorijai līdz 800.00 EUR atbilstoši kategorijai, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei.
Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae -, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām [DOC] un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt pa pastu uz adresi Valsts izglītības satura centrs, Administratīvā nodaļa, Vaļņu iela 2, Rīga, LV– 1050 ar norādi „Konkursam”, iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi visc@visc.gov.lv līdz 2019.gada 20.augustam.
Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti.
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kas tiks izvirzīti nākamajai konkursa kārtai.
Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.