audz_1a.jpg
Valsts izglītības satura centrs plāno Latvijas valsts simtgadei veltītus pasākumus, kuros aicina iesaistīties ikvienu izglītības iestādi un ikvienu bērnu un jaunieti atbilstoši viņa spējām, interesēm un talantam.
Sākumlapa > Audzināšana > Latvijas valsts simtgade

Latvijas valsts simtgade

 

Svinam Latvijas valsts simtgadi!

Latvijas valsts simtgades svinēšana aizsākās jau 2016.gada beigās, kad Ministru kabinets apstiprināja Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plānu 2017.-2021.gadam, kas veidots, lai nostiprinātu esošās un radītu paliekošas vērtības nākotnei. Šajā plānā ir ietvertas daudzveidīgas aktivitātes, kurās ikviens var iesaistīties un apliecināt Simtgades galveno vēstījumu: “Es esmu Latvija”, jo Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki. Visas norises ir plānotas un tiek īstenotas, lai sasniegtu visus Latvijas iedzīvotājus, īpašu uzmanību pievēršot reģioniem, kā arī bērniem un jauniešiem. Tajās ir iesaistījušies gan iedzīvotāji ar savām iniciatīvām, gan valsts un pašvaldību iestādes, gan diasporas un nevalstiskās organizācijas, gan uzņēmumi.

Latvijas valsts jubilejas gadā tika aizsāktas tādas nozīmīgas ilgtermiņa aktivitātes kā “Latvijas skolas soma”, norisinājās darbs pie Latvijas Nacionālās enciklopēdijas izveides, tapuši vēstures un zinātnes pētījumi, jaundarbi un jaunrade, Latvijas filmas, kultūrvides un infrastruktūras sakārtošana, jaunu tūrisma maršrutu izveide, starptautiskā programma Latvijas atpazīstamības un konkurētspējas veicināšanai un citas norises. Tika radītas skaistas dāvanas Latvijai, kas atspoguļotas digitālajā platformā lv100.lv .

Valsts izglītības satura centrs, īstenojot pasākumu ciklu “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”, ir aicinājis izglītības iestādes, skolēnus un skolotājus ilgtermiņā iesaistījās Latvijas valsts simtgades svinēšanā.

13.12.2019. M.Daļecka.
Notika profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojums "Ceļā uz nākamo simtgadi"

28.-29.novembrī PIKC “Jelgavas tehnikums” notika Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākuma cikla „Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros VISC rīkots profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojums “Ceļā uz nākamo simtgadi”. Pasākumā pulcējās aktīvākie 27 profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi – 90 pašpārvalžu līderi un viņu pedagogi, kuri veido stipru un atpazīstamu ne tikai savu izglītības iestādi, bet arī pilsētu un novadu, no kura nāk, un mūsu valsti. Jauniešu pilsoniskā līdzdalība, ieinteresētība un iniciatīva, atbildība, kritiskā domāšana un aktīva rīcība ir tās vērtības un personības īpašības, kuras ir vajadzīgas katram sabiedrības pārstāvim un Latvijas izaugsmei.
>> Lasīt vairāk

05.12.2019. K.Sprudzāne.
Pasākumā "Award dalībnieki – var!" pasniegti starptautiski apbalvojumi

2019. gada 29.novembrī VEF Kultūras pilī notika Valsts izglītības satura centra organizētais Latvijas valsts simtgades pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” pasākums “Award dalībnieki – var!”. Tā ietvaros 103 jaunieši no 22 dažādām Latvijas “Award” vienībām saņēma Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu.
Svinīgajā pasākumā ar saviem priekšnesumiem priecēja jaunieši no Auces, Carnikavas un Lejasciema. Auces vidusskolas “Award” vienības sudraba līmeņa dalībnieces Annija Brahmane, kura spēlēja klavieres, un Tāla Šulgina, kura spēlēja čellu, todien kopā kāpa uz skatuves, lai pārējiem parādītu individuālās programmas “Award” ietvaros sasniegto prasmju jomas rezultātu. Abas jaunietes attiecīgo mūzikas instrumentu spēli izlēma apgūt tieši pateicoties programmai “Award”. Rūdolfs Logins - Carnikavas pamatskolas “Award” vienības dalībnieks –norunāja dzejoli japāņu valodā. Šīs valodas apguve bija viņa individuālais izaicinājums, ar kuru viņš 2019.gada februārī izvēlējās saistīt vienu no saviem bronzas līmeņa mērķiem. Vokāli instrumentālās grupas no Lejasciema "Deep silence" izpildījumā pasākuma dalībnieki un viesi klausījās dziesmas “Medus pods”, “Riptide” un “Viss var mainīties”. .
>> Lasīt vairāk

11.11.2019. M.Daļecka.
Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons izglītības iestādēs

VISC izsaka pateicību ikvienam skolēnam, skolotājam un visiem atbalstītājiem par atsaucību, pozitīvu enerģiju un aktivitāti pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratonā!
Lai mums izdodas arī turpmāk darīt labus darbus sev un citiem par prieku!
>> Apkopojums

09.10.2019. M.Daļecka.
Pilsonisko un radošo norišu cikls "Pašiem sava brīvība"

VISC turpina īstenot Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu ciklu "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons", kura ietvaros 2019./2020.mācību gadā notiek pilsonisko un radošo norišu cikls "Pašiem sava brīvība". Mērķis: stiprināt bērnu un jauniešu piederību un lepnumu par Latvijas valsti un tās cilvēkiem, apzinoties saikni starp indivīda personisko brīvību, drosmi, rīcību, atbildību un sabiedrības un valsts norisēm pagātnē un tagadnē. Aicinām 5.-11.klašu skolēnus un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus iniciēt un īstenot dažādas pilsoniskās līdzdalības norises par tēmu “Pašiem sava brīvība”, izmantojot radošas izpausmes formas. Skolēni savu darbību, gūto pieredzi, atziņas un gala rezultātu, fiksē un dokumentē prezentācijā, video vai foto stāstā.
2020.gada novembrī norišu cikla dalībniekiem, kuri Valsts izglītības satura centram līdz 2020.gada 29.maijam būs iesūtījuši prezentācijas, video vai fotostāstus par savu veikumu, būs iespēja satikties, lai apmainītos viedokļiem un piedzīvotu jaunu pieredzi
>> Lasīt vairāk
>> Nolikums [DOCX]

Informācija par jau paveikto