audz_1a.jpg
Valsts izglītības satura centrs plāno Latvijas valsts simtgadei veltītus pasākumus, kuros aicina iesaistīties ikvienu izglītības iestādi un ikvienu bērnu un jaunieti atbilstoši viņa spējām, interesēm un talantam.
Sākumlapa > Audzināšana > Latvijas valsts simtgade

Latvijas valsts simtgade

 

Svinam Latvijas valsts simtgadi!

Latvijas valsts simtgades svinēšana aizsākās jau 2016.gada beigās, kad Ministru kabinets apstiprināja Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plānu 2017.-2021.gadam, kas veidots, lai nostiprinātu esošās un radītu paliekošas vērtības nākotnei. Šajā plānā ir ietvertas daudzveidīgas aktivitātes, kurās ikviens var iesaistīties un apliecināt Simtgades galveno vēstījumu: “Es esmu Latvija”, jo Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki. Visas norises ir plānotas un tiek īstenotas, lai sasniegtu visus Latvijas iedzīvotājus, īpašu uzmanību pievēršot reģioniem, kā arī bērniem un jauniešiem. Tajās ir iesaistījušies gan iedzīvotāji ar savām iniciatīvām, gan valsts un pašvaldību iestādes, gan diasporas un nevalstiskās organizācijas, gan uzņēmumi.

Latvijas valsts jubilejas gadā tika aizsāktas tādas nozīmīgas ilgtermiņa aktivitātes kā “Latvijas skolas soma”, norisinājās darbs pie Latvijas Nacionālās enciklopēdijas izveides, tapuši vēstures un zinātnes pētījumi, jaundarbi un jaunrade, Latvijas filmas, kultūrvides un infrastruktūras sakārtošana, jaunu tūrisma maršrutu izveide, starptautiskā programma Latvijas atpazīstamības un konkurētspējas veicināšanai un citas norises. Tika radītas skaistas dāvanas Latvijai, kas atspoguļotas digitālajā platformā lv100.lv .

Valsts izglītības satura centrs, īstenojot pasākumu ciklu “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”, ir aicinājis izglītības iestādes, skolēnus un skolotājus ilgtermiņā iesaistījās Latvijas valsts simtgades svinēšanā.

11.11.2019. M.Daļecka.
Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons izglītības iestādēs

VISC izsaka pateicību ikvienam skolēnam, skolotājam un visiem atbalstītājiem par atsaucību, pozitīvu enerģiju un aktivitāti pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratonā!
Lai mums izdodas arī turpmāk darīt labus darbus sev un citiem par prieku!
>> Apkopojums

09.10.2019. M.Daļecka.
Pilsonisko un radošo norišu cikls "Pašiem sava brīvība"

VISC turpina īstenot Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu ciklu "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons", kura ietvaros 2019./2020.mācību gadā notiek pilsonisko un radošo norišu cikls "Pašiem sava brīvība". Mērķis: stiprināt bērnu un jauniešu piederību un lepnumu par Latvijas valsti un tās cilvēkiem, apzinoties saikni starp indivīda personisko brīvību, drosmi, rīcību, atbildību un sabiedrības un valsts norisēm pagātnē un tagadnē. Aicinām 5.-11.klašu skolēnus un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus iniciēt un īstenot dažādas pilsoniskās līdzdalības norises par tēmu “Pašiem sava brīvība”, izmantojot radošas izpausmes formas. Skolēni savu darbību, gūto pieredzi, atziņas un gala rezultātu, fiksē un dokumentē prezentācijā, video vai foto stāstā.
2020.gada novembrī norišu cikla dalībniekiem, kuri Valsts izglītības satura centram līdz 2020.gada 29.maijam būs iesūtījuši prezentācijas, video vai fotostāstus par savu veikumu, būs iespēja satikties, lai apmainītos viedokļiem un piedzīvotu jaunu pieredzi
>> Lasīt vairāk
>> Nolikums [DOCX]

Informācija par jau paveikto