audz_1a.jpg
Valsts izglītības satura centrs plāno Latvijas valsts simtgadei veltītus pasākumus, kuros aicina iesaistīties ikvienu izglītības iestādi un ikvienu bērnu un jaunieti atbilstoši viņa spējām, interesēm un talantam.
Sākumlapa > Audzināšana > Latvijas valsts simtgade

Latvijas valsts simtgade

 

Svinam Latvijas valsts simtgadi!

Latvijas valsts simtgades svinēšana aizsākās jau 2016.gada beigās, kad Ministru kabinets apstiprināja Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plānu 2017.-2021.gadam, kas veidots, lai nostiprinātu esošās un radītu paliekošas vērtības nākotnei. Šajā plānā ir ietvertas daudzveidīgas aktivitātes, kurās ikviens var iesaistīties un apliecināt Simtgades galveno vēstījumu: “Es esmu Latvija”, jo Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki. Visas norises ir plānotas un tiek īstenotas, lai sasniegtu visus Latvijas iedzīvotājus, īpašu uzmanību pievēršot reģioniem, kā arī bērniem un jauniešiem. Tajās ir iesaistījušies gan iedzīvotāji ar savām iniciatīvām, gan valsts un pašvaldību iestādes, gan diasporas un nevalstiskās organizācijas, gan uzņēmumi.

Latvijas valsts jubilejas gadā tika aizsāktas tādas nozīmīgas ilgtermiņa aktivitātes kā “Latvijas skolas soma”, norisinājās darbs pie Latvijas Nacionālās enciklopēdijas izveides, tapuši vēstures un zinātnes pētījumi, jaundarbi un jaunrade, Latvijas filmas, kultūrvides un infrastruktūras sakārtošana, jaunu tūrisma maršrutu izveide, starptautiskā programma Latvijas atpazīstamības un konkurētspējas veicināšanai un citas norises. Tika radītas skaistas dāvanas Latvijai, kas atspoguļotas digitālajā platformā lv100.lv .

Valsts izglītības satura centrs, īstenojot pasākumu ciklu “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”, ir aicinājis izglītības iestādes, skolēnus un skolotājus ilgtermiņā iesaistījās Latvijas valsts simtgades svinēšanā.

09.10.2019. M.Daļecka.
Pilsonisko un radošo norišu cikls "Pašiem sava brīvība"

VISC turpina īstenot Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu ciklu "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons", kura ietvaros 2019./2020.mācību gadā notiek pilsonisko un radošo norišu cikls "Pašiem sava brīvība". Mērķis: stiprināt bērnu un jauniešu piederību un lepnumu par Latvijas valsti un tās cilvēkiem, apzinoties saikni starp indivīda personisko brīvību, drosmi, rīcību, atbildību un sabiedrības un valsts norisēm pagātnē un tagadnē. Aicinām 5.-11.klašu skolēnus un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus iniciēt un īstenot dažādas pilsoniskās līdzdalības norises par tēmu “Pašiem sava brīvība”, izmantojot radošas izpausmes formas. Skolēni savu darbību, gūto pieredzi, atziņas un gala rezultātu, fiksē un dokumentē prezentācijā, video vai foto stāstā.
2020.gada novembrī norišu cikla dalībniekiem, kuri Valsts izglītības satura centram līdz 2020.gada 29.maijam būs iesūtījuši prezentācijas, video vai fotostāstus par savu veikumu, būs iespēja satikties, lai apmainītos viedokļiem un piedzīvotu jaunu pieredzi
>> Lasīt vairāk
>> Nolikums [DOCX]

16.09.2019. K.Sprudzāne.
11.Award talka Likteņdārzā

Foto: Toms Eglītis
Foto: Toms Eglītis

2019.gada 7.septembrī Kokneses novadā, Likteņdārzā, pulcējās Award dalībnieki un vadītāji no 11 Award vienībām. Brauca, lai satiktos un kopā, plecu pie pleca veiktu dažādus darbus vietā, kas izveidota kā dāvana Latvijai tās simtgadē. Šī bija jau vienpadsmitā reize, kad Valsts izglītības satura centrs organizēja pasākumu “Award talka Likteņdārzā”.
>> Lasīt vairāk

27.08.2019. K.Sprudzāne.
Notiks Award talka Likteņdārzā

VISC 7.septembrī jau vienpadsmito reizi organizē Award talku Likteņdārzā, uz kuru aicināti The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia vienību pārstāvji – jaunieši, kuri pilda savas individuālās izaugsmes programmas un tiecas uz pašu izvirzīto mērķu sasniegšanu, un viņu Award vadītāji.
Šogad Latvijas simtgades svinību kalendārā iekļautās Award talkas dalībnieki darbosies Kokneses fonda organizētajā Ābolu ballē, kur palīdzēs vārīt ābolu ievārījumu un spiest sulu.

12.04.2019. M.Daļecka.
Labo darbu festivālu noslēgums "Ceļā uz nākamo simtgadi"

5.aprīlī Rīgā, Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, tika aizvadīts Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” Labo darbu festivāls “Ceļā uz nākamo simtgadi”, aicinot izglītības iestāžu 7.-12.klašu skolēnus, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus un viņu pedagogus, kā arī jauniešus, kuri jau aktīvi sadarbojas ar pašvaldībām, nevalstiskām organizācijām. Festivālā piedalījās vairāk nekā 350 dalībnieki un viņu pedagogi no visas Latvijas, sabiedrībā pazīstamas personības un mūziķi.
Vairāku gadu garumā īstenojamā pasākumu cikla mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos Latvijas valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā
>> Lasīt vairāk

04.04.2019. A.Bērziņa.
Notiks labo darbu festivāls "Ceļā uz nākamo simtgadi"

2019.gada 5.aprīlī Rīgā, Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” Labo darbu festivālā “Ceļā uz nākamo simtgadi” pulcēsies 7. - 12. klašu skolēni, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un viņu pedagogi. Pasākums notiek Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu ciklā “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros, kuru īsteno Valsts izglītības satura centrs jau vairāku gadu garumā. Pasākumu cikla mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij, veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā.
>> Lasīt vairāk
>> Afiša

18.03.2019. M.Daļecka.
Labo darbu festivāla "Ceļā uz nākamo simtgadi" dalībniekiem!

2019.gada 5.aprīlī Rīgā, Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, pulcēsies Latvijas vispārējās izglītības iestāžu 7.-12.klašu skolēni, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un viņu pedagogi Labo darbu festivālā “Ceļā uz nākamo simtgadi”, kurš ir noslēguma sarīkojums Latvijas valsts simtgadei veltītajam pasākumu ciklam “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”. Festivālu organizē Valsts izglītības satura centrs.
Pasākuma mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij, veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā.
Reģistrācija no plkst.10.00, sarīkojuma atklāšana plkst.11.00, pēc tam sekos dažādas aktivitātes: tikšanās, radošās darbnīcas un meistarklases, diskusijas, viedokļu un labās prakses piemēru apmaiņa, kā arī muzikāli sveicieni festivāla dalībniekiem un citi pārsteigumi.
Uz sarīkojumu aicinātas 77 skolu komandas.
Reģistrācijas anketas  tiks nosūtītas elektroniski, lūgums aizpildīt līdz 2019.gada 31.martam plkst.23.59.
>> Labo darbu festivāla dalībnieki

04.02.2019. A.Aukšmuksta.
Aktualitātes valstiskās audzināšanas īstenošanā izglītības iestādēs 2019.gadā

Ir krāšņi nosvinēta Latvijas valsts 100.dzimšanas diena, taču arī 2019.gadā ir svinami un pieminami vairāki mūsu valsts veidošanā un stiprināšanā nozīmīgi vēsturiski notikumi. Tie rosina atcerēties varonīgās cīņas par brīvību, domāt par iepriekšējo paaudžu spēku un stiprina Latvijas cilvēku pašapziņu un valstisko identitāti šodien.
LV100gades svinēšanas programmas 2019.gada moto jeb atslēgas vārds ir VARONĪBA - varonība visplašākajā nozīmē, domājot gan par Latvijas sargiem cīņu laukā tālā un ne tik tālā pagātnē, gan par ikdienas varonību, kuru ieraugām rīcības cilvēkos, kuri ar savu piemēru iedvesmo pārējos.
Šajā gadā ar lepnumu atskatīsimies uz pagātnes notikumiem, kas veidoja Latvijas valsti – pirmās valdības tapšanu, Neatkarības karu jeb Brīvības cīņām un Latvijas armijas dibināšanu, nacionālo izglītības un kultūras iestāžu aizsākumiem, kā arī unikālo Baltijas ceļa akciju.
>> Lasīt vairāk

08.01.2019. M.Daļecka.
Labo darbu festivāls "Ceļā un nākamo simtgadi"

Valsts izglītības satura centrs turpina īstenot Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu ciklu "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons", kura ietvaros notiks Labo darbu festivāls "Ceļā uz nākamo simtgadi". Skolēnu labo darbu festivāli aizsākās valsts jubilejas gadā un noslēgsies ar sarīkojumu 2019.gadā 5.aprīlī Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, Rīgā.
VISC aicina vispārējās izglītības iestāžu 7.-12.klašu skolēnus un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus, ka arī jauniešus, kuri jau aktīvi sadarbojas ar pašvaldībām, nevalstiskām organizācijām, kā arī ir iesaistījušies brīvprātīgo kustībā vai veic kādas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes, pieteikt dalību festivālā, aizpildot un nosūtot pieteikuma anketu līdz 2019.gada 4.martam uz e-pasta adresi: monika.dalecka@visc.gov.lv
Festivāla mērķis ir jauniešu pilsoniskās līdzdalības labās prakses piemēru apzināšana un popularizēšana, sekmējot viņu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicinot viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un dalību Latvijas valstiskuma stiprināšanā.
>> Festivāla nolikums

Informācija par jau paveikto