Sākumlapa > Interešu izglītība > Metodiskie materiāli > Vides izziņas spēles un interaktīvie mācību līdzekļi

Vides izziņas spēles un interaktīvie mācību līdzekļi

Ikvienu šajā mājas lapas sadaļā ievietoto metodisko materiālu iespējams atrast, izvēloties interešu izglītības jomu un/vai datni (formātu), kā arī lodziņā “Meklēt” ierakstot jebkuru vārdu vai frāzi, kura ietverta metodiskā materiāla nosaukumā vai anotācijā.

Pēdējās izmaiņas – 19.02.2019.

15%
Materiāla nosaukums, veids, anotācija u.c. informācija Interešu izglītības joma Datne

2015.gada vides izziņas spēles
Skolēnu veidotas vides izziņas spēles par videi draudzīgu ceļošanu:

 • Zvejniekciema vidusskolas veidotās spēles [PDF],
 • Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas veidotās spēles [PDF],
 • Ogres Valsts ģimnāzijas veidotās spēles [PDF],
 • Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra veidotās spēles [PDF],
 • Daugavpils Saskaņas pamatskolas veidotās spēles [PDF],
 • Bērnu un jauniešu vides izglītības centra "Rīgas dabaszinību skola" veidotās spēles [PDF]
Vides izglītība PDF

2014.gada vides izziņas spēles
Skolēnu veidotas vides izziņas spēles veltītas enerģijas tēmai:

 • Jelgavas 6.vidusskolas veidotās spēles [PDF],
 • Ventspils 2.pamatskolas veidotās spēles [PDF],
 • Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas veidotās spēles [PDF],
 • Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas veidotās spēles [PDF],
 • Medumu pamatskolas veidotās spēles [PDF],
 • Talsu pamatskolas veidotās spēles [PDF]
Vides izglītība PDF
2013.gada vides izziņas spēles
Skolēnu veidotas vides izziņas spēles veltītas Latvijas aizsargājamajām dabas teritorijām (Bebrenes vidusskolas, Pabažu pamatskolas, Vircavas vidusskolas Platones filiāles, Kārsavas vidusskolas, Vērgales pamatskolas, Zantes pamatskolas, Rīgas 54.vidusskolas veidotās spēles) [ZIP]
Vides izglītība ZIP

2012.gada vides izziņas spēles
Skolēnu veidotas vides izziņas spēles veltītas meža tēmai:

 • Andrupenes pamatskolas veidotās spēles [ZIP],
 • Bebrenes vidusskolas veidotās spēles [ZIP],
 • Krāslavas pamatskolas veidotās spēles [ZIP],
 • Mežgaļu pamatskolas veidotās spēles [ZIP],
 • Valmieras Valsts ģimnāzijas veidotās spēles [ZIP],
 • BJVIC "Rīgas Dabaszinību skola" [ZIP]
Vides izglītība ZIP
2010.gada vides izziņas spēles Vides izglītība PDF
2008.gada vides izziņas spēles Vides izglītība PDF
2007.gada vides izziņas spēles Vides izglītība PDF  
2006.gada vides izziņas spēles Vides izglītība PDF  

Spēle "Purvas laipas atklājējs"
Gaujas Nacionālā parka fonda realizētā Latvijas un Igaunijas projekta "Atpakaļ dabā" rezultātā izdota izglītojoša spēle par purviem "Purva laipas atklājējs". Spēle tapusi Valsts Izglītības satura centra (VISC) organizētā vides izziņas spēļu konkursa "Iepazīsti vidi!" ietvaros un tika izvēlēta izdošanai kā mitrāju projekta "Atpakaļ dabā" idejai visatbilstošākā. Spēles autori ir Jaunmārupes sākumskolas audzēkņi.

 • spēle latviešu valodā [ZIP]
 • spēle igauņu valodā [ZIP]
 • spēle krievu valodā [ZIP]
Vides izglītība ZIP
Materiāla nosaukums, anotācija u.c. informācija
Interešu izglītības joma Datne