Sākumlapa > Interešu izglītība > Metodiskie materiāli > VISC izstrādātie metodiskie materiāli

VISC izstrādātie metodiskie materiāli

Ikvienu šajā mājas lapas sadaļā ievietoto metodisko materiālu iespējams atrast, izvēloties interešu izglītības jomu un/vai datni (formātu), kā arī lodziņā “Meklēt” ierakstot jebkuru vārdu vai frāzi, kura ietverta metodiskā materiāla nosaukumā vai anotācijā.

Pēdējās izmaiņas – 14.01.2019.

Materiāla nosaukums, veids, anotācija u.c. informācija Interešu izglītības joma Datne
Metodiskie ieteikumi bērnu un jauniešu folkloras kopu interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai. Folklora PDF
Metodiskie ieteikumi tautas dejas interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai. Dejas PDF
Atbalsta materiāls āra nodarbību organizēšanā
Aktualizēts 14.01.2019.
Vides izglītība PDF
Atbalsta materiāls vides izziņas spēļu veidošanā Vides izglītība PDF
Eksperimentēšana kā vides izziņas metode
Metodiskie ieteikumi vides interešu izglītības pedagogiem
Vides izglītība PDF
Metodiskie ieteikumi interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai vides izglītībā Vides izglītība PDF
Metodiskie ieteikumi vides interešu izglītības projekta "Ieraugi, atklāj, saglabā!" dalībniekiem Vides izglītība PDF
Metodiskie ieteikumi interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā Vizuālā māksla PDF
Metodiskie ieteikumi kora interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai. Mūzika PDF
Metodiskie ieteikumi mazo mūzikas kolektīvu interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai Mūzika PDF
Metodiskie ieteikumi interešu izglītības programmas "Pūtēju orķestris" veidošanai un īstenošanai Mūzika PDF
Metodiski ieteikumi skolēnu instrumentālo, vokāli instrumentālo ansambļu un popgrupu vadītājiem Mūzika PDF
Ieteikumi interešu izglītības programmas izveidei Visas jomas PDF
Ieteikumi mūsdienu dejas programmas izveidei Dejas PDF
Latviešu tautas deja vēstures ceļos
Metodiskais materiāls par latviešu tautas dejas vēsturi
Dejas PDF
Ieteikumi pašvaldības interešu izglītības attīstības programmas izveidei
Apstiprināti ar Valsts jaunatnes iniciatīvu centra 2003.gada 3.februāra rīkojumu Nr.6.
Visas jomas PDF
Metodiskie ieteikumi interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai teātra mākslā Teātra māksla PDF
Metodiskie ieteikumi interešu izglītības programmas veidošanai un īstenošanai tehniskajā jaunradē Tehniskā jaunrade PDF
Ieteikumi vides izziņas spēļu veidošanai
Vides izziņas spēļu konkurss "Iepazīsti vidi!" Kā izveidot vides izziņas spēli?
Vides izglītība PDF
Jauno vides pētnieku foruma “Skolēni eksperimentē 2010” darbu anotācijas Vides izglītība PDF
Jauno vides pētnieku foruma “Skolēni eksperimentē 2011” darbu anotācijas Vides izglītība PDF
Vides izziņas spēles
Publicēti sadaļā "Vides izziņas spēles un interaktīvie mācību līdzekļi"
Vides izglītība PDF, ZIP
Metodiskie ieteikumi interešu izglītības programmu pilnveidei Visas jomas PDF
Pedagogu metodisko izstrādņu saraksts
Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, Rīgā, iespējams iepazīties ar sarakstā norādītajām pedagogu metodiskajām izstrādnēm izdrukas formātā.
Visas jomas  
Metodiski ieteikumi interešu izglītības programmas "Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award" veidošanai un īstenošanai Visas jomas PDF
Materiāla nosaukums, anotācija u.c. informācija
Interešu izglītības joma Datne