Atgriezties sadaļā "Interešu izglītības pedagogu profesionālā pilnveide. Aktuālā informācija"

Sadaļas "Interešu izglītības pedagogu profesionālā pilnveide. Aktuālā informācija" arhīvs
 

2019.gads

09.04.2019. M.Daļecka.
Profesionālās kompetences pilnveides seminārs pašvaldību audzināšanas darba koordinatoriem

VISC sadarbībā ar Ārlietu ministriju organizē pašvaldību audzināšanas darba koordinatoriem profesionālās kompetences pilnveides semināru “Valsts. Ārlietas. Mēs”, kurš notiks 2019.gada 25.aprīlī no plkst.10.00 līdz 15.15 Ārlietu ministrijā, K.Valdemāra ielā 3, Rīgā.
Pieteikšanās semināram elektroniski līdz 2019.gada 23.aprīlim plkst.13.00, aizpildot pieteikuma anketu.
>> Semināra darba kārtība

15.03.2019. K.Sprudzāne.
Notiks "Award" jauno vadītāju kursi

VISC 2019.gada 11.-12.aprīlī organizē profesionālās kompetences pilnveides kursus “The Duke of Edinburgh’s International Award – iespēja jauniešu izaugsmei”, kuru ietvaros tiks apmācīti un darbam ar jauniešiem sagatavoti The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia jaunie vadītāji. Kursi notiks Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, Rīgā.
The Duke of Edinburgh’s International Award” jeb Edinburgas hercoga starptautiskais apbalvojums ir pasaulē vadošais jauniešu izaugsmes apbalvojums, ko iegūst tie jaunieši, kas izveidojuši individuālu “Award” programmu un tās ietvaros sasnieguši pašu izvirzītos mērķus. Jaunietim, kas vēlas kļūt par programmas “Award” dalībnieku, ir jāatrod “Award” vadītājs (jauniešu centra darbinieks, karjeras konsultants, pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pilngadīgs nevalstiskās organizācijas pārstāvis u.c.), kas var palīdzēt jaunietim izveidot individuālo izaugsmes programmu un atbalstīt tās izpildes gaitā.
16 stundu kursu programmas tēmas: “Award”, tā vēsture, individuālās programmas struktūra, īstenošanas principi, programmas līmeņi un jomas – brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes, piedzīvojumu ceļojums un projekts, jauniešu individuālās pašizaugsmes programmas izstrādes principi, mērķu un uzdevumu izvirzīšana, laika plānošana, sasniegumu izvērtēšana, rezultātu dokumentēšana.
Pieteikšanās līdz 2019.gada 3.aprīlim, nosūtot aizpildīto, parakstīto un ieskenēto pieteikuma anketu uz e-pasta adresi: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.851 „Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis” dalības maksa vienai personai - 26,88 eiro. Informācija par dalības maksas pārskaitīšanu tiks nosūtīta dalībai kursos apstiprinātajām personām pēc grupas nokomplektēšanas.
Kontaktpersona: Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente, Award Latvia nacionālā koordinatore Katrīna Sprudzāne, tālr. 67350959; e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
>> Pieteikuma anketa [DOC]
>> Programma

12.02.2019. K.Sprudzāne.
Notiks kursi "Award piedzīvojumu ceļojumu uzraudzīšana un novērtēšana"

VISC 2019.gada 7.-9.martā organizē profesionālās kompetences pilnveides kursus “Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award piedzīvojumu ceļojumu uzraudzīšana un novērtēšana” (28 stundas). Kursi notiks Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Nīcgales ielā 26, Rīgā.
Mērķauditorija: personas, kurām ir Award vadītāja apliecība. Kursu ietvaros dalībnieki gūs padziļinātu priekšstatu par Award piedzīvojumu ceļojumu, uzrauga un novērtētāja lomu tajā, kā arī gūs zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas darbam ar jauniešu grupu.
Pieteikšanās: līdz 2019.gada 27.februārim sūtot aizpildīto pieteikuma anketu [DOC] uz e-pastu: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.851 „Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis” dalības maksa vienai personai – 47,04 eiro. Kursu dalībniekiem tiek nodrošināta ēdināšana un nakšņošana (2 naktis) dienesta viesnīcā. Visas attiecīgās izmaksas iekļautas dalības maksā.
Kontaktpersona: Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente, Award Latvia nacionālā koordinatore Katrīna Sprudzāne, tālr. 67350959; e-pasts katrina.sprudzane@visc.gov.lv
>> Programma

08.02.2019. I.Liepiņa.
Atcelti vides interešu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Lietpratīgs jaunietis ilgtspējīgā pasaulē"

Vides interešu izglītības profesionālās kompetences pilnveides kursi, kuru 1.nodarbība bija plānota 19.februārī, nenotiks.
Iemesls – nepieteicās vajadzīgais pedagogu skaits, lai nokomplektētu grupu.

03.01.2019. K.Sprudzāne.
Notiks Award jauno vadītāju kursi

VISC 2019.gada 29.-30.janvārī organizē profesionālās kompetences pilnveides kursus “The Duke of Edinburgh’s International Award – iespēja jauniešu izaugsmei”, kuru ietvaros tiks apmācīti un darbam ar jauniešiem sagatavoti The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia jaunie vadītāji. Kursi notiks VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā.
“The Duke of Edinburgh’s International Award” jeb Edinburgas hercoga starptautiskais apbalvojums ir pasaulē vadošais jauniešu izaugsmes apbalvojums, ko iegūst tie jaunieši, kas izveidojuši individuālu “Award” programmu un tās ietvaros sasnieguši pašu izvirzītos mērķus. Jaunietim, kas vēlas kļūt par programmas “Award” dalībnieku, ir jāatrod “Award” vadītājs (jauniešu centra darbinieks, karjeras konsultants, pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pilngadīgs nevalstiskās organizācijas pārstāvis u.c.), kas var palīdzēt jaunietim izveidot individuālo izaugsmes programmu un atbalstīt tās izpildes gaitā.
16 stundu kursu programmas tēmas: “Award”, tā vēsture, individuālās programmas struktūra, īstenošanas principi, programmas līmeņi un jomas – brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes, piedzīvojumu ceļojums un projekts, jauniešu individuālās pašizaugsmes programmas izstrādes principi, mērķu un uzdevumu izvirzīšana, laika plānošana, sasniegumu izvērtēšana, rezultātu dokumentēšana.
Pieteikšanās līdz 2019.gada 20.janvārim, nosūtot aizpildīto, parakstīto un ieskenēto pieteikuma anketu uz e-pasta adresi: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.851 „Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis” dalības maksa vienai personai - 26,88 eiro. Informācija par dalības maksas pārskaitīšanu tiks nosūtīta dalībai kursos apstiprinātajām personām pēc grupas nokomplektēšanas.
Kontaktpersona: Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente, Award Latvia nacionālā koordinatore Katrīna Sprudzāne, tālr. 67350959; e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
>> Programma
>> Pieteikuma anketa [DOC]

02.01.2019. I.Liepiņa.
Profesionālās kompetences pilnveides kursi vides interešu izglītības pedagogiem

VISC organizē vides interešu izglītības pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 16 stundu kursus "Lietpratīgs jaunietis ilgtspējīgā pasaulē". Kursos dalībnieki apgūs aktualitātes ilgtspējīgas attīstības jomā Latvijā, uzzinās, kā attīstīt ilgtspējīgai nākotnei nepieciešamās kompetences, darbojoties dažādos vides izglītības projektos, diskutēs par izglītības ilgtspējīgai attīstībai iespējām skolā un interešu izglītībā. 
Kursu nodarbības notiks 2019.gada 19.februārī un 19.martā Strūgu ielā 4, Rīgā.
Saskaņā ar VISC sniegto maksas pakalpojumu cenrādi dalības maksa kursos – 26,88 EUR.
Dalībnieku pieteikšanās līdz 2019.gada 5.februārim, aizpildot elektronisko pieteikuma formu https://goo.gl/forms/SXtV875qWmz3G9G13 .
Kontaktpersona: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa, e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv ; tālr. 60001630

 
2018.gads

21.11.2018. M.Mellēna.
Atcelta folkloras skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursu 1.nodarbība

Atcelta folkloras skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursu 1.nodarbība, kas bija plānota 2018.gada 24.novembrī.
Kursu sākums tiek pārcelts uz 2019.gada janvāri.
Kontaktpersona: Māra Mellēna, tālr.26522141

23.10.2018. R.Platpere.
Profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi skolu koru diriģentiem un vokālo ansambļu vadītājiem

VISC 2018.gada 22.un 23.novembrī Strūgu ielā 4, Rīgā, rīko 16 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus “Skolēnu radošās darbības attīstības organizatorisko formu daudzveidība koru un ansambļu nodarbībās“ skolu koru diriģentiem un vokālo ansambļu vadītājiem. Plānotais maksimālais kursu dalībnieku skaits 40 (aptuvenā samaksa EUR 20,00).
Aizpildītu pieteikuma anketu lūdzam līdz 5.novembrim nosūtīt Antrai Strikaitei (e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv, kontakttālrunis – 67350811)
>> Pieteikuma anketa [DOC]

20.09.2018. Z.Mūrniece.
Profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi tautas deju skolotājiem

VISC no š.g. 22.oktobra līdz 26.oktobrim Agra Daņiļeviča deju skolā, Lāčplēša ielā 106, korp.1, Rīgā, rīko tautas deju skolotāju 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus „Aktualitātes skatuviskās tautas dejas apguves programmās un tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanas virzieni bērnu dejas metodikā”.
Kursu sākums 2018.gada 22.oktobrī plkst.9.00.
Kursu tēmas: Latviešu dejas pamati; Latviešu skatuviskās dejas treniņstundu metodika; Klasiskā deja; Dejas anatomija un fizioterapija; Deju apmācības pēctecība no pirmsskolas līdz vidusskolas vecuma posmiem. Precizēta kursu programma tiks nosūtīta pēc pieteikuma anketas saņemšanas.
Pieteikuma anketu lūdzam aizpildīt un parakstītu iesūtīt elektroniski VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākajai referentei Zandai Mūrniecei (zanda.murniece@visc.gov.lv, tālr.60001628) līdz 2018.gada 1.oktobrim.
>> Pieteikuma anketa [DOCX]

14.09.2018. J.Rage-Raģis.
Par kursiem tehniskās jaunrades pulciņu skolotājiem

VISC 2018.gada 28.septembrī plkst.10.00 Rīgas Motormuzeja telpās, S.Eizenšteina ielā 8, Rīgā, organizē tehniskās jaunrades pulciņu skolotāju profesionālās kompetences pilnveides semināru „Interaktīvas nodarbības tehniskajā jaunradē”.
Pieteikuma anketu līdz 2018.gada 21.septembrim nosūtīt Jānim Rage-Raģim uz e-pasta adresi: janis.rage-ragis@visc.gov.lv, kontakttālrunis 29512431
>> Pieteikuma anketa [DOCX]
>> Semināra darba kārtība

10.09.2018. D.Gavare.
Par kursiem mūsdienu deju skolotājiem

VISC no š.g. 22.oktobra līdz 26.oktobrim Agra Daņiļeviča deju skolā, Lāčplēša ielā 106 k-1, Rīgā, rīko mūsdienu deju skolotāju 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus „Jaunākās metodes mūsdienu deju mācību programmu veidošanā”. Kursu tematika dos iespēju pedagogiem pilnveidot un nostiprināt savas zināšanas dejas mākslā un ar to saistītajās nozarēs gan praktiski, gan teorētiski, lai iegūto materiālu pielietotu darbā ar audzēkņiem.
Pieteikuma anketu aizpildīt līdz 2018.gada 1.oktobrim.
Jautājumu gadījumā sazināties ar VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecāko referenti Diānu Gavari (e-pasts: diana.gavare@visc.gov.lv ; kontakttālrunis: 60001627)
>> Pieteikuma anketa

06.09.2018. K.Sprudzāne.
Notiks Award jauno vadītāju apmācības

VISC 2018.gada 27.-28.septembrī organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus „Jauniešu pašizaugsmes un profesionālo un sociālo prasmju pilnveidošanas sekmēšana”, kuros vienlaikus tiks apmācīti The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia (turpmāk – Award) jaunie vadītāji.
Award ir rīks, ko izmanto, lai palīdzētu 14 līdz 24 gadus veciem jauniešiem sagatavoties patstāvīgai dzīvei un darbam. The Duke of Edinburgh’s International Award jeb Edinburgas hercoga starptautiskais apbalvojums ir pasaulē vadošais jauniešu izaugsmes apbalvojums, ko iegūst tie jaunieši, kas izveidojuši individuālu Award programmu un tās ietvaros sasnieguši pašu izvirzītos mērķus. Jaunietim, kas vēlas piedalīties Award, ir jāatrod Award vadītājs – persona, kas parasti ir pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, jaunatnes darbinieks, pilngadīgs nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājuma) pārstāvis utml., kas var palīdzēt jaunietim izveidot individuālo izaugsmes programmu un atbalstīt tās izpildes gaitā.
16 stundu kursu programmas tēmas: The Duke of Edinburgh’s International Award, tā vēsture, individuālās programmas struktūra, īstenošanas principi, programmas līmeņi un jomas – brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes, piedzīvojumu ceļojums un projekts, jauniešu individuālās pašizaugsmes programmas izstrādes principi, mērķu un uzdevumu izvirzīšana, laika plānošana, sasniegumu izvērtēšana, rezultātu dokumentēšana.
Apmācības 2018.gada 27.-28.septembrī notiks Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, Rīgā. Apmācību grupa tiek komplektēta līdz 17.septembra plkst.17.00.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.851 „Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis” dalības maksa vienai personai – 26,88 eiro. Informācija par dalības maksas pārskaitīšanu tiks nosūtīta apmācību dalībniekiem pēc grupu nokomplektēšanas.
Kontaktpersona: Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente, Award Latvia nacionālā koordinatore Katrīna Sprudzāne, tālr. 67350959; e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
>> Programma
>> Pieteikuma anketa [DOC]

26.06.2018. I.Liepiņa.
Profesionālās kompetences pilnveides kursi "Karjeras vadības prasmju integrēšana interešu izglītības programmās"

VISC sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 2018.gada 27.-28.augustā rīko pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus "Karjeras vadības prasmju integrēšana interešu izglītības programmās" 18 stundu apjomā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.851 „Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis” dalības maksa - EUR 27,72. Apmaksa veicama ar pārskaitījumu līdz 2018.gada 24.augustam saskaņā ar rīkotāja piestādītu rēķinu. Reģistrējoties jāuzrāda maksājuma uzdevums.
Kursi paredzēti interešu izglītības iestāžu direktoriem, pašvaldību interešu izglītības speciālistiem un metodiķiem, interešu izglītības pedagogiem. Kursu nodarbības notiks BA “Turība” Biznesa inkubatora telpās, Graudu ielā 68, Rīgā, un Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā.
Kursu programmā – karjeras attīstības atbalsta teorētiskie un praktiskie aspekti, karjeras vadības prasmes un to integrēšana mācību procesā interešu izglītības programmas, metodiskie rīki pedagogiem, audzēkņu uzņēmējspēju attīstīšana.
Kursu sākums 27.augustā plkst.10.00. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.30.
Pieteikuma anketu dalībai kursos līdz 2018.gada 3.augustam nosūtīt uz saiti https://goo.gl/forms/BCFBsPRuDGkupdZs2 .
Kontaktpersona un papildu informācija – VISC vecākā referente Inese Liepiņa, tālrunis 60001630, e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv.
>> Pieteikuma anketa

14.03.2018. I.Liepiņa. Precizēts 15.03.2018.
Profesionālās kompetences pilnveides kursi vides interešu izglītības pedagogiem

VISC sadarbībā ar biedrību “Bērnu Vides skola” un AS “Latvijas Valsts meži” organizē vides interešu izglītības pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 20 stundu kursus „Skolēnu uzņēmējspējas attīstīšana atbilstoši aprites ekonomikas principiem”. Kursu nodarbībās dalībnieki izzinās, kā daba var iedvesmot meklēt jaunus veidus, kā organizēt ražošanas procesu, kas ne tikai nekaitē dabai, bet to pat atjauno.
Kursu 1. nodarbība notiks 2018. gada 6. aprīlī Rīgā, Vaiņodes ielā 1. Otrās nodarbības laiks tiks precizēts.
Dalībnieku pieteikšanās līdz 2018. gada 26. martam, aizpildot pieteikuma anketu.
Dalībnieku skaits ierobežots.
Kontaktpersona: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa, e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv ; tālr.67350811
>> Pieteikuma anketa

08.01.2018. I.Liepiņa.
Vides interešu izglītības pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi

VISC organizē vides interešu izglītības pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 16 stundu kursus „Izglītības ilgtspējīgai attīstībai iespējas mācību un ārpusstundu darbā”.
Kursu nodarbības notiks 2018.gada 21.februārī un 28.martā Strūgu ielā 4, Rīgā.
Saskaņā ar VISC sniegto maksas pakalpojumu cenrādi dalības maksa kursos – 26,88 EUR.
Dalībnieku pieteikšanās līdz 2018.gada 5.februārim, aizpildot pieteikuma anketu.
Dalībnieku skaits ierobežots.
Kontaktpersona: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa, e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv ; tālr.67350811

02.01.2018. K.Sprudzāne.
Notiks Award jauno vadītāju apmācības

VISC sadarbībā ar Starptautiskās programmas Award zelta biedrību 2018.gada 30.-31.janvārī un 2018.gada 27.-28.februārī organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus „Jauniešu pašizaugsmes un profesionālo un sociālo prasmju pilnveidošanas sekmēšana”, kuros vienlaikus tiks apmācīti Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award (turpmāk – programma Award) jaunie vadītāji.
Programma Award ir rīks, ko izmanto, lai palīdzētu 14 līdz 24 gadus veciem jauniešiem sagatavoties patstāvīgai dzīvei un darbam. Edinburgas hercoga starptautiskais apbalvojums (The Duke of Edinburgh’s International Award) ir pasaulē vadošais jauniešu izaugsmes apbalvojums, ko iegūst tie jaunieši, kas programmas Award ietvaros sasnieguši savus individuālos mērķus. Jaunietim, kas vēlas piedalīties programmā Award, ir jāatrod Award vadītājs – persona, kas parasti ir pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, jaunatnes darbinieks, pilngadīgs nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājuma) pārstāvis utml., kas var palīdzēt jaunietim izveidot individuālo izaugsmes programmu un atbalstīt tās izpildes gaitā.
16 stundu kursu programmas tēmas: Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award, tās vēsture, struktūra, īstenošanas principi, programmas apguves līmeņi un jomas – brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes, piedzīvojumu ceļojums un projekts, jauniešu individuālās pašizaugsmes programmas izstrādes principi, mērķu un uzdevumu izvirzīšana, laika plānošana, sasniegumu izvērtēšana, rezultātu dokumentēšana.
Apmācības 2018.gada 30.-31.janvārī notiks Rēzeknes 5.vidusskolā, Rūpnīcas ielā 11. Apmācību grupa tiek komplektēta līdz 19.janvāra plkst.17.00.
Apmācības 2018.gada 27.-28.februārī notiks Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, Rīgā. Apmācību grupa tiek komplektēta līdz 16.februāra plkst.17.00.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.851 „Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis” dalības maksa vienai personai – 26,88 eiro. Informācija par dalības maksas pārskaitīšanu tiks nosūtīta apmācību dalībniekiem pēc grupu nokomplektēšanas.
Kontaktpersona: Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā eksperte, programmas Award nacionālā koordinatore Katrīna Sprudzāne, tālr. 67350959; e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv.
>> Programma
>> Pieteikuma anketa

 
2017.gads

31.10.2017. R.Platpere. Precizēts 07.11.2017.
Profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi skolu koru un vokālo ansambļu vadītājiem

VISC 2017.gada 29.un 30.novembrī Strūgu ielā 4, Rīgā, rīko zēnu koru un vokālo ansambļu vadītāju 16 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus “Skolēnu radošās darbības attīstības organizatorisko formu daudzveidība koru un ansambļu nodarbībās“.
– Kursu programmas tematika:
– Kompetencēs balstīta mācību pieeja kora nodarbībās.
– Karla Orfa instrumentārija pielietošana kolektīvajā muzicēšanā.
– Radošās pašizpausmes attīstība ar ritmikas līdzekļiem.
– Muzikālā kolektīva vadītāja sadarbība nodarbībās ar dažāda vecuma bērniem.
– Logopēdiskie, elpošanas un sejas muskuļu vingrinājumi balss un artikulācijas aparāta attīstībā.
Plānotais maksimālais kursu dalībnieku skaits 35 (aptuvenā samaksa EUR 20.00).
Aizpildītu pieteikuma anketu lūdzam līdz 8.novembrim nosūtīt Antrai Strikaitei (e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv, kontakttālrunis – 67350811)
Grupa noformēta un pieteikšanās slēgta!

30.10.2017. K.Sprudzāne.
Notiks Award jauno vadītāju apmācības

2017.gada 21.-22.novembrī notiks VISC un Starptautiskās programmas Award zelta biedrības organizētās Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award jauno vadītāju apmācības.
Mērķauditorija: izglītības iestāžu darbinieki, jauniešu centru darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, pilngadīgie nevalstisko organizāciju pārstāvji un personas, kas saņēmušas bronzas, sudraba vai zelta Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu. 
Par piedalīšanos apmācībās tiks izsniegts starptautiskais Award vadītāja sertifikāts un VISC apliecība par pedagogu profesionālās pilnveides programmas „Jauniešu pašizaugsmes un profesionālo un sociālo prasmju pilnveidošanas sekmēšana” (16 stundas) apgūšanu.
Norises vieta: Valsts izglītības satura centrs (Strūgu iela 4, Rīga)
Darba valoda: latviešu
Pieteikšanās: līdz 13.novembrim, sazinoties ar VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecāko eksperti Katrīnu Sprudzāni, katrina.sprudzane@visc.gov.lv
Grupas lielums: 8 – 16 personas

25.10.2017. A.Raudzepa. Precizēts 30.10.2017.
Profesionālās kompetences pilnveides seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem

Gatavojoties vides objektu un mākslas darbu izstādei – konkursam “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”, Valsts izglītības satura centrs rīko vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu profesionālās pilnveides praktiskās darbības semināru „Sintētisko materiālu izmatošanas iespējas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās interešu izglītībā”.

Semināra tēmas:

  • Metodiskie ieteikumi vides objektu un ārējā vidē eksponējamu mākslas darbu veidošanā.
  • Sintētiskie materiāli, to izmatošanas iespējas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās:
    • PVH un poliprofilēna materiāli, to pielietošanas iespējas;
    • līmplēves, to veidi (gaismas filtri, atstarojošas, akumulējošas, matējumu imitējošas, hologrāfiskās u.c. plēves), pielietošanas iespējas un darbs ar tām.

Seminārs notiks 2017.gada 15.novembrī plkst. 10.30 – 15.30 Strūgu ielā 4, Rīgā, 1.telpā.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00.
Semināru vadīs māksliniece-dizainere Aiva Bumbure.
Dalības maksa EUR 9,24 (apmaksa ar pārskaitījumu).
Semināra dalībnieki saņems VISC apliecību par semināra programmas apguvi.
Semināram pieteikties līdz 2017.gada 8.novembrim. Vietu skaits ierobežots!
Pieteikšanās slēgta.

27.09.2017. K.Sprudzāne.
Treniņš treneriem

VISC sadarbībā ar Starptautiskās programmas Award zelta biedrību 2017.gada 19.-22.oktobrī organizē apmācības jaunajiem programmas Award apmācību vadītājiem. “Treniņš treneriem” ietvaros apmācību dalībnieki tiks sagatavoti tam, lai turpmāk varētu organizēt un vadīt Award jauno vadītāju apmācības un Piedzīvojumu ceļojumu uzraugu un novērtētāju apmācības dažādās Latvijas vietās.
Ja vēlies kļūt par brīvprātīgo programmas Award apmācību vadītāju, līdz 09.10.2017. piesakies apmācībām, aizpildot un iesniedzot elektronisko pieteikuma anketu.
Jautājumu gadījumā sazināties ar programmas Award nacionālo koordinatori Katrīnu Sprudzāni, rakstot uz e-pastu: katrina.sprudzane@visc.gov.lv

27.09.2017. K.Sprudzāne.
Notiks Award jauno vadītāju apmācības

2017.gada 5.-6.oktobrī notiks VISC un Starptautiskās programmas Award zelta biedrības organizētās Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award jauno vadītāju apmācības.
Mērķauditorija: izglītības iestāžu darbinieki, jauniešu centru darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, pilngadīgie nevalstisko organizāciju pārstāvji un personas, kas saņēmušas bronzas, sudraba vai zelta Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu.
Par piedalīšanos apmācībās tiks izsniegts starptautiskais Award vadītāja sertifikāts un Valsts izglītības satura centra apliecība par pedagogu profesionālās pilnveides programmas „Jauniešu pašizaugsmes un profesionālo un sociālo prasmju pilnveidošanas sekmēšana” (16 stundas) apgūšanu.
Norises vieta: Valsts izglītības satura centrs (Strūgu iela 4, Rīga)
Darba valoda: latviešu
Pieteikšanās: sazinoties ar VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecāko eksperti Katrīnu Sprudzāni (e-pasta adrese: katrina.sprudzane@visc.gov.lv )
Grupas lielums: 8 – 16 personas

21.09.2017. Z.Mūrniece.
Profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi mūsdienu deju skolotājiem

VISC no š.g. 23.oktobra līdz 27.oktobrim Agra Daņiļeviča deju skolā, Lāčplēša ielā 106 k-1, Rīgā, rīko mūsdienu deju skolotāju 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus „Jaunākās metodes mūsdienu deju mācību programmu veidošanā”.
Plānotā kursu dalības maksa EUR 45.
Kursu programmā ietvertās tēmas: dejas kompozīcija – tās dažādie risinājumi, mūsdienu deju tehnika, tās metodika, klasiskā deja, aktiermeistarība, vērošanas prakse, pareizs uzturs dejotāju un fiziski aktīvu cilvēku ikdienā, ķermeņa uzbūve un traumu profilakse.
Precizēta kursu programma tiks nosūtīta pēc pieteikuma anketas saņemšanas. Pieteikuma anketu elektroniski lūdzam iesūtīt līdz 6.oktobrim VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākajai referentei Diānai Gavarei (e-pasts: diana.gavare@visc.gov.lv ; kontakttālrunis: 67350810)

13.09.2017. Z.Mūrniece.
Profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi tautas deju skolotājiem

VISC no š.g.23.oktobra līdz 27.oktobrim Agra Daņiļeviča deju skolā, Lāčplēša ielā 106, korp.1, Rīgā, rīko tautas deju skolotāju 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus „Jaunākās metodes bērnu deju mācību programmu veidošanā, tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanā”.
Kursu sākums 2017.gada 23.oktobrī plkst.9.00.
Kursu dalības maksa EUR 45.00 (četrdesmit pieci eiro un 00 centi).
Kursu tēmas: Latviešu dejas pamati; Latviešu skatuviskās dejas treniņstundu metodika; Klasiskā deja; Dejas anatomija un fizioterapija; Mūsdienu dejas pasniegšanas metodika.
Precizēta kursu programma tiks nosūtīta pēc pieteikuma anketas saņemšanas.
Pieteikuma anketu lūdzam aizpildīt un parakstītu iesūtīt elektroniski VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākajai referentei Zandai Mūrniecei (zanda.murniece@visc.gov.lv, tālr.67350810) līdz 2017.gada 29.septembrim.

13.07.2017. K.Sprudzāne.
Apmācības jaunajiem programmas Award apmācību vadītājiem

VISC sadarbībā ar Starptautiskās programmas Award zelta biedrību 2017.gada 17.-20.augustā Gulbenes novada Jauniešu centrā “Bāze” organizē apmācības jaunajiem programmas Award apmācību vadītājiem. “Treniņš treneriem” ietvaros apmācību dalībnieki tiks sagatavoti tam, lai turpmāk varētu organizēt un vadīt Award jauno vadītāju apmācības un Piedzīvojumu ceļojumu uzraugu un novērtētāju apmācības dažādās Latvijas vietās.
Pieteikšanās līdz 31.07.2017. Jautājumu gadījumā sazināties ar programmas Award nacionālo koordinatori Katrīnu Sprudzāni, rakstot uz e-pastu: katrina.sprudzane@visc.gov.lv

12.07.2017. A.Aukšmuksta.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Improvizācijas teātra pamatnostādnes. Teātra sports"

VISC sadarbībā ar biedrību “Teātris un izglītība” organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu kursus “Improvizācijas teātra pamatnostādnes. Teātra sports”, kuri notiks 2017.gada 14.-17.augustā Strūgu ielā 4, Rīgā. Programmas vadītāja - teātra režisore Ligita Smildziņa.
Pieteikšanās dalībai kursos līdz 2017.gada 7.augustam, rakstot uz e-pasta adresi: ligita.smildzina@inbox.lv, tālr. 29779758.

23.03.2017. K.Sprudzāne.
Notiks programmas Award jauno vadītāju apmācības

2017.gada 18.-19.maijā Strūgu ielā 4, Rīgā, notiks VISC un Starptautiskās programmas Award zelta biedrības organizētās Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award* jauno vadītāju apmācības, kuras paredzētas izglītības iestāžu darbiniekiem, jauniešu centru darbiniekiem, jaunatnes lietu speciālistiem, pilngadīgiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un personām, kas saņēmušas bronzas, sudraba vai zelta Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu.
Papildu informācija par apmācībām iegūstama, sazinoties ar VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecāko referenti Katrīnu Sprudzāni: katrina.sprudzane@visc.gov.lv

* Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award palīdz jauniešiem sagatavoties patstāvīgai dzīvei un darbam. The Duke of Edinburgh’s International Award – apbalvojums, ko iegūst jaunieši, kas programmas Award ietvaros sasnieguši savus individuālos mērķus - ir pasaulē vadošais jauniešu izaugsmes apbalvojums. Iepriekšējā gadā vairāk nekā viens miljons jauniešu 144 pasaules valstīm iesaistījās programmā Award. Latvijā programmu Award no 2006.gada īsteno Valsts izglītības satura centrs. Programmas Award trīs līmeņos – bronzas, sudraba un zelta – jaunieši noteiktu laika periodu veic pašu izvēlētas aktivitātes četrās programmas Award jomās – apgūst prasmes, veic brīvprātīgo darbu, velta laiku fiziskām aktivitātēm un dodas piedzīvojumu ceļojumā. Par programmas Award dalībnieku var kļūt ikviens jaunietis, vecuma no 14 līdz 24 gadiem. Jaunieši, kuri sasnieguši pašu izvirzītos jomu mērķus, tiek aicināti uz svinīgo apbalvošanas pasākumu, kura laikā viņi saņem attiecīgā līmeņa programmas Award apbalvojumu.

08.02.2017. A.Slica.
Profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi tautas deju skolotājiem

VISC no 13.marta līdz 17.martam Agra Daņiļeviča deju skolā „Dzirnas”, Lāčplēša ielā 106, korp.1, Rīgā, rīko tautas deju skolotāju 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus „Jaunākās metodes bērnu deju mācību programmu veidošanā, tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanā”.
Elektronisko pieteikuma anketu lūdzam aizpildīt līdz 27.02.2017.

13.01.2017. M.Mellēna.
Folkloras skolotāju, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides kursi

VISC uzsāk folkloras skolotāju, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju 24 stundu profesionālās kompetences pilnveides kursus "Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšana un pārmantošana: dziedāšana, muzicēšana, dejošana bērnu un jauniešu folkloras kopās", gatavojoties tradicionālās kultūras apgūšanas un pārmantošanas programmas "Pulkā eimu, pulkā teku 2017" īstenošanai.
Kursi notiek vienu reizi mēnesī laikā no 2017.gada 21.janvāra līdz 2017.gada 8.aprīlim.
Pirmā nodarbība 21.janvārī plkst.10.00 Strūgu ielā 4, Rīgā. Turpmākās nodarbības – 18.februārī, 18.martā un 8.aprīlī.
Atbildīgā kontaktpersona: Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, tālr.26522141, e-pasta adrese: mara.mellena@visc.gov.lv.

 
2016.gads

15.12.2016. I.Liepiņa.
Interešu izglītības pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi

VISC organizē interešu izglītības pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 16 stundu kursus "Izglītības ilgtspējīgai attīstībai integrēšana mācību un ārpusstundu darbā".
Kursu nodarbības notiks 2017.gada 15. februārī un 22. martā Strūgu iela 4, Rīga.
Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi dalības maksa kursos – 26,88 EUR.
Dalībnieku pieteikšanās līdz 2017.gada 20.janvārim, aizpildot pieteikuma formu.
Dalībnieku skaits ierobežots.
Kontaktpersona: Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa, e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv ; tālr.67350814.

14.11.2016. A.Raudzepa.
Profesionālās kompetences pilnveides seminārs interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem "Metodiskie ieteikumi tērpu kolekciju veidošanā un demonstrēšanā, gatavojoties V Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālam „Toņi un pustoņi”"

VISC sadarbībā ar Aizkraukles novada Izglītības pārvaldi, Talsu Bērnu un jauniešu centru, Limbažu Bērnu un jauniešu centru un Balvu Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi rīko profesionālās kompetences pilnveides semināru interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem "Metodiskie ieteikumi tērpu kolekciju veidošanā un demonstrēšanā, gatavojoties V Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālam „Toņi un pustoņi”".
Semināri plānoti 4 vēsturiskajos novados:
Zemgale - 2016.gada 29.novembrī Aizkrauklē, Aizkraukles novada domes telpās, Lāčplēša ielā 1;
Kurzeme - 2016.gada 8.decembrī Talsos, Talsu Bērnu un jauniešu centrā, Brīvības ielā 17a;
Vidzeme - 2016.gada 9.decembrī Limbažos, Limbažu Bērnu un jauniešu centrā, Rīgas ielā 19;
Latgale - 2016.gada 12.decembrī Balvos, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā, Vidzemes ielā 26.
Pieteikuma anketu iesūtīt līdz 2016.gada 22.novembrim.

27.10.2016. R.Platpere.
Profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi skolu koru un vokālo ansambļu vadītājiem

Valsts izglītības satura centrs 2016.gada 24.un 25.novembrī Strūgu ielā 4, Rīgā, rīko skolu koru un vokālo ansambļu vadītāju 16 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus "Skolēnu radošās darbības attīstības organizatorisko formu daudzveidība koru un ansambļu nodarbībās".
Plānotais maksimālais kursu dalībnieku skaits 40 (aptuvenā samaksa EUR 18,00).
Aizpildītu pieteikuma anketu lūdzam līdz 4.novembrim nosūtīt Antrai Strikaitei (e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv, kontakttālrunis – 67350811).

15.09.2016. I.Kraskeviča.
Profesionālās kompetences pilnveides seminārs pedagogiem, nometņu organizētājiem un vadītājiem

Valsts izglītības satura centrs organizē profesionālās kompetences pilnveides un pieredzes apmaiņas semināru pedagogiem, nometņu organizētājiem un vadītājiem “Metodes, paņēmieni un resursi kvalitatīvai nometņu organizēšanai”.
Seminārs notiks 2016.gada 4.,5.,6.novembrī Rīgas Sanatorijas internātpamatskolā, Brīvības gatvē 384a, Rīgā.
Semināra programmā ietverti aktuāli jautājumi, kas saistīti ar bērnu nometņu organizēšanu un norisi: finansējuma piesaiste nometnēm no ESF projektiem un pašvaldību rīkotajiem konkursiem, padomi un idejas kvalitatīvu pasākumu organizēšanai nometnēs, nometnes vadītāja rīcība konfliktsituācijās - atbildīgo iestāžu ieteikumi, nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana, praktiskās nodarbības: āra trasītes, komandas darbs radošajās darbnīcās. Semināra dalībnieki saņems apliecību par 24 stundu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi.
Plašāka informācija un pieteikšanās VISC vietnē www.nometnes.gov.lv., kontakti: Inta Kraskeviča, tālr.67350813, e-pasts: nometnes@visc.gov.lv

05.09.2016. Z.Teivāne.
Profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi mūsdienu deju skolotājiem

Valsts izglītības satura centrs no 24.oktobra līdz 28.oktobrim rīko mūsdienu deju skolotāju 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus „Jaunākās metodes mūsdienu deju mācību programmu veidošanā”.
Pieteikuma anketu lūdzam līdz 29.09.2016. nosūtīt Zigrīdai Teivānei (e-pasts: zigrida.teivane@visc.gov.lv, kontakttālrunis: 67350810).

31.08.2016. I.Mažāne.
Profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi tautas deju skolotājiem

VISC no 24.oktobra līdz 28.oktobrim Agra Daņiļeviča deju skolā „Dzirnas”, Lāčplēša ielā 106, korp.1, Rīgā, rīko tautas deju skolotāju 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus „Jaunākās metodes bērnu deju mācību programmu veidošanā, tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanā”.
Aizpildītu pieteikuma anketu lūdzam līdz 23.09.2016. nosūtīt Ilzei Mažānei (e-pasts: ilze.mazane@visc.gov.lv, kontakttālrunis: 67350810).

15.08.2016. M.Mellēna.
Vasaras skolas folkloras skolotājiem, kopu vadītājiem

VISC, turpinot pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi bērnu izglītošanai tradicionālās kultūras jomā, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītājiem un folkloras skolotājiem organizē "Vasaras skolas 2016".
Latgales, Sēlijas, Vidzemes un Rīgas skolotāji aicināti piedalīties Vasaras skolā no 24.augusta līdz 26.augustam Dzērbenē, Dzērbenes Sabiedriskajā centrā, bet Kurzemes un Zemgales skolotāji – no 9.septembra līdz 11.septembrim Rucavā, Rucavas pamatskolā.
Vasaras skolās paredzēta 2016./2017.mācību gada folkloras programmas repertuāra apguve un precizēšana.
Lūgums katram Vasaras skolas dalībniekam sagatavot vienu sava novada rotaļu, kuru mācīt citiem.
Pieteikumus sūtīt VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas folkloras projektu koordinatorei Mārai Mellēnai uz e-pasta adresi mara.mellena@visc.gov.lv
– līdz 22. augustam Dzērbenes Vasaras skolas dalībniekiem un
– līdz 7.septembrim Rucavas Vasaras skolas dalībniekiem.

09.02.2016. M.Kalniņa.
Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde filozofijā"

VISC 2016.gada 5., 12. un 19.martā Rīgā, LU Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulv. 5, organizē profesionālās kompetences pilnveides 24 stundu kursus pedagogiem interešu izglītībā „Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde filozofijā”. Kursos aicināti piedalīties humanitāro un sociālo zinātņu skolotāji.
Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi dalības maksa kursos EUR 36,96.
Dalībnieku pieteikšanās līdz 19.februārim. Dalībnieku skaits ierobežots.
Kontaktpersona: Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Mudīte Kalniņa – 67350814, mudite.kalnina@visc.gov.lv

28.01.2016. I.Mažāne.
Profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi tautas deju skolotājiem

VISC no 14.marta līdz 18.martam Agra Daņiļeviča deju skolā „Dzirnas”, Lāčplēša ielā 106, korp.1, Rīgā, rīko tautas deju skolotāju 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus „Jaunākās metodes bērnu deju mācību programmu veidošanā, tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanā”.
Aizpildītu pieteikuma anketu lūdzam līdz 19.02.2016. nosūtīt Ilzei Mažānei (e-pasts: ilze.mazane@visc.gov.lv, kontakttālrunis: 67350810).

12.01.2016. I.Liepiņa.
Interešu izglītības pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi

VISC 2016.gada 10.februārī un 6.aprīlī organizē interešu izglītības pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides 16 stundu kursus „Izglītības ilgtspējīgai attīstībai integrēšana mācību un ārpusstundu darbā”.
Kursu norises vieta Strūgu iela 4, Rīga.
Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi dalības maksa kursos – 26,88 EUR.
Dalībnieku pieteikšanās līdz 25.janvārim, aizpildot pieteikuma formu.
Dalībnieku skaits ierobežots.

04.01.2016. A.Raudzepa.
Profesionālās kompetences pilnveides seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem

VISC rīko vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu profesionālās pilnveides praktiskās darbības semināru „Ieteikumi pedagogu metodisko darbu veidošanai vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā”:
1. Metodisko darbu izstrādes pamatprincipi. Informācija par interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu izstādi-konkursu “Manas mājas”.
2. Labās prakses piemēri pedagogu metodiskajā darbā. Spēles “Tangrams” izmantošana mākslas nodarbībās.
Seminārs notiks 2016.gada 13.janvārī plkst.10:30 – 15:30 Strūgu ielā 4, Rīgā, 1.telpā. Dalībnieku reģistrācija no plkst.10:00.
Dalības maksa Eur 9,24 (apmaksa ar pārskaitījumu).
Semināra dalībnieki saņems VISC apliecību par semināra programmas apguvi.
Semināram pieteikties līdz 2016.gada 8.janvārim, aizpildot pieteikuma anketu.
Vietu skaits seminārā ierobežots!

 
2015.gads

16.11.2015. D.Jurka.
Profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi interešu izglītības teātru pulciņu/kolektīvu vadītājiem-režisoriem

VISC organizē interešu izglītības teātru pulciņu/kolektīvu vadītāju-režisoru profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu maksas kursus „Teātra uzvedumu veidošanas pamatuzdevums un pamatprincipi”, kuri notiks Strūgu ielā 4, Rīgā
2015.gada 24. un 25.novembrī,
2016.gada 26. un 27.janvārī, 24. un 25.februārī, 16. un 17.martā.
Nodarbības 24.un 25.novembrī vadīs pedagogs un režisors Valdis Lūriņš.
Dalības maksa EUR 55.44 saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.851 „Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis”.
Kontaktpersona: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Dace Jurka.
Pieteikšanās kursiem līdz 2015.gada 21.novembrim uz e-pasta adresi dacejurka@inbox.lv; tālr.67350810, mob.tālr.29179179.

11.11.2015. A.Raudzepa. Precizēts 13.11.2015.
Seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem

VISC rīko vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu profesionālās pilnveides praktiskās darbības semināru „Ieteikumi pedagogu metodisko darbu veidošanai vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā” :
1. Metodisko darbu izstrādes pamatprincipi. Informācija par interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu izstādi-konkursu “Manas mājas”.
2. Labās prakses piemēri pedagogu metodiskajā darbā. Spēles “Tangrams” izmantošana mākslas nodarbībās.
Seminārs notiks 2015.gada 9.decembrī plkst. 10:30 – 15:30 Strūgu ielā 4, Rīgā, 1.telpā. Dalībnieku reģistrācija no plkst.10:00.
Dalības maksa Eur 9,24 (apmaksa ar pārskaitījumu).
Semināra dalībnieki saņems VISC apliecību par semināra programmas apguvi.
Semināram pieteikties līdz 2015.gada 3.decembrim aizpildot pieteikuma anketu
Grupa nokomplektēta!

21.10.2015. A.Strikaite.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi skolu koru un vokālo ansambļu vadītājiem

VISC 2015.gada 19.un 20.novembrī Strūgu ielā 4, Rīgā, rīko skolu koru un vokālo ansambļu vadītāju 12 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus "Skolēnu radošās darbības attīstības organizatorisko formu daudzveidība koru un ansambļu nodarbībās"
Aizpildītu pieteikuma anketu lūdzam līdz 3.novembrim nosūtīt Antrai Strikaitei (e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv, kontakttālrunis – 67350811)

02.10.2015. M.Kalniņa.
Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde pedagoģijā"

VISC organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu kursus "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde pedagoģijā", kuri notiks no 2015.gada 26.oktobra līdz 30.oktobrim VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā.
Saskaņā ar VISC sniegto maksas pakalpojumu cenrādi dalības maksa kursos EUR 50,04.
Dalībnieku pieteikšanās elektroniski uz e-pasta adresi mudite.kalnina@visc.gov.lv līdz 12.oktobrim, norādot pedagoga vārdu, uzvārdu, darbavietu, e- pasta adresi un tālruņa numuru. Dalībnieku skaits kursos ierobežots.
Kontaktpersona: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Mudīte Kalniņa, tālr.: 67350814, e-pasts: mudite.kalnina@visc.gov.lv

07.09.2015. I.Mažāne.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi tautas deju skolotājiem

VISC no 26.oktobra līdz 30.oktobrim Agra Daņiļeviča deju skolā „Dzirnas”, Lāčplēša ielā 106, korp.1, Rīgā, rīko tautas deju skolotāju 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus „Jaunākās metodes bērnu deju mācību programmu veidošanā, tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanā”.
Aizpildītu pieteikuma anketu lūdzam līdz 25.09.2015. nosūtīt Ilzei Mažānei (e-pasts: ilze.mazane@visc.gov.lv, kontakttālrunis: 67350810)

02.06.2015. A.Aukšmuksta.
Notiks pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi „Improvizācijas teātra pamatnostādnes. Teātra sports”

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar biedrību „Teātris un izglītība” no 2015.gada 17. līdz 20.augustam īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu A programmu „Improvizācijas teātra pamatnostādnes. Teātra sports” (36 stundas), kas notiks Strūgu ielā 4, Rīgā.
Pieteikšanās uz kursiem līdz 2015.gada 10.augustam, rakstot uz e-pasta adresi: ligita.smildzina@inbox.lv.
Kontaktpersona - biedrības „Teātris un izglītība” priekšsēdētāja Ligita Smildziņa, tālr.: 29779758.

05.01.2015. A.Raudzepa.
Seminārs interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem

Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tērpu skates programmai, Valsts izglītības satura centrs atkārtoti rīko vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu profesionālās pilnveides praktiskās darbības semināru "Modes skates organizēšana, apģērbu demonstrēšana un modeļu prasmes demonstrētājiem":
1. No tērpu kolekcijas līdz modes skatei:
- kolekcijas novērtēšana;
- apģērba faktūra un modeļa kustības;
- apģērbs un mūzika.
2. Apģērba demonstrēšanas pamatprincipi un modes skates organizēšana:
- skatuves iekārtojums, „mēle” kā apģērbu pasniegšanas vieta;
- praktiskais modeļu darbs un iemaņas demonstrējot dažāda tipa apģērbu, tā detaļas.
Seminārs notiks 2015.gada 16.janvārī plkst. 10:30 – 15:30 Strūgu ielā 4, Rīgā, 1.telpā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00. Semināru vadīs režisore, stiliste Zanda Krancmane.
Vietu skaits ierobežots. Dalības maksa 9,24 EUR (apmaksa ar pārskaitījumu). Semināra dalībnieki saņems VISC apliecību par semināra programmas apguvi.
Semināram pieteikties līdz 2015.gada 12.janvārim, iesūtot anketu elektroniski VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļā areta.raudzepa@visc.gov.lv

 
2014.gads

20.11.2014. A.Raudzepa.
Seminārs interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem

Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tērpu skates programmai, Valsts izglītības satura centrs rīko vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides praktiskās darbības semināru „Modes skates organizēšana, apģērbu demonstrēšana un modeļu prasmes demonstrētājiem”:
No tērpu kolekcijas līdz modes skatei:
-kolekcijas novērtēšana;
-apģērba faktūra un modeļa kustības;
-apģērbs un mūzika.
Apģērba demonstrēšanas pamatprincipi un modes skates organizēšana:
-skatuves iekārtojums, „mēle” kā apģērbu pasniegšanas vieta;
-praktiskais modeļu darbs un iemaņas, demonstrējot dažāda tipa apģērbu, tā detaļas.
Seminārs notiks 2014.gada 16.decembrī plkst. 10.30 – 15.30 Strūgu ielā 4, Rīgā, 1.telpā. Dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00. Semināru vadīs režisore, stiliste Zanda Krancmane (Vietu skaits ierobežots)
Dalības maksa EUR 9,24 (apmaksa ar pārskaitījumu). Semināra dalībnieki saņems VISC apliecību par semināra programmas apguvi.
Semināram pieteikties līdz 2014.gada 8.decembrim, iesūtot anketu elektroniski VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļā areta.raudzepa@visc.gov.lv

19.11.2014. A.Raudzepa.
Seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem

VISC rīko interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides praktiskās darbības semināru „Raksts kā iedvesmas avots mākslas nodarbībās un tērpu kolekciju veidošanā”:
1. Raksts (ornaments) no arhaiskā zīmējuma līdz mūsdienu dizainam.
2. Idejas tēmas praktiskai realizācijai mākslas nodarbībās.
Seminārs notiks 2014.gada 3.decembrī plkst. 10.30–15.30 Strūgu ielā 4, Rīgā, 1.telpā. Dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00. Semināru vadīs tekstilmāksliniece Baiba Vaivare.
Dalības maksa EUR 9,24 (apmaksa ar pārskaitījumu). Vietu skaits ierobežots. Semināra dalībnieki saņems VISC apliecību par semināra programmas apguvi.
Semināram pieteikties līdz 2014.gada 25.novembrim, iesūtot anketu elektroniski VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļā areta.raudzepa@visc.gov.lv

21.10.2014. A.Raudzepa.
Seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem

VISC rīko interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu profesionālās pilnveides praktiskās darbības semināru „Raksts kā iedvesmas avots mākslas nodarbībās un tērpu kolekciju veidošanā” :
1. Raksts (ornaments) no arhaiskā zīmējuma līdz mūsdienu dizainam.
2. Idejas tēmas praktiskai realizācijai mākslas nodarbībās.
Seminārs notiks 2014.gada 7.novembrī plkst. 10.30 – 15.30 Strūgu ielā 4, Rīgā, 1.telpā. Dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00. Semināru vadīs tekstilmāksliniece Baiba Vaivare.
Dalības maksa Eur 9,24 (apmaksa ar pārskaitījumu). Vietu skaits ierobežots.
Semināra dalībnieki saņems VISC apliecību par semināra programmas apguvi.
Semināram pieteikties līdz 2014.gada 31.oktobrim, iesūtot anketu elektroniski VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļā areta.raudzepa@visc.gov.lv

13.10.2014. I.Liepiņa.
Vides interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides seminārs

VISC 2014.gada 3.novembrī organizē vides interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides 8 stundu maksas semināru „Eksperimentēšana un pētījumi kā vides izziņas metode”.
Semināra norises vieta Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs „Rīgas Dabaszinību skola”, Ernestīnes ielā 8, Rīgā.
Saskaņā ar VISC sniegto maksas pakalpojumu cenrādi dalības maksa seminārā – EUR 13,44.
Dalībnieku pieteikšanās līdz 24.oktobrim, norādot pedagoga vārdu, uzvārdu, darbavietu, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Dalībnieku skaits ierobežots.
Kontaktpersona: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa – 67350814, e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv

13.10.2014. A.Raudzepa. Papildināts 14.10.2014.
Seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem

VISC rīko vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu profesionālās pilnveides praktiskās darbības semināru „Burts. Raksts. Ornaments”:
1. Rakstības attīstības vēsture. Teksts kā ornaments. Uzraksta veidošanas tehnoloģiskās iespējas.
2. No papīra līdz grāmatai:
- dažādas papīra apdares tehnikas (krāsošana);
- locīta grāmata.
Seminārs notiks 2014.gada 24.oktobrī plkst. 10.30-15.30 Strūgu ielā 4 Rīgā, 1.telpā. Dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00. Semināru vadīs māksliniece-dizainere Aiva Bumbure.
Dalības maksa Eur 9,24 (apmaksa ar pārskaitījumu). Vietu skaits ierobežots.
Semināra dalībnieki saņems VISC apliecību par semināra programmas apguvi.
Grupa nokomplektēta.

03.09.2014. E.Pelša.
16.-17.septembrī notiks kursi pedagogiem "Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats"

Valsts izglītības satura centrs 2014.gada 16.-17.septembrī Strūgu ielā 4, Rīgā, organizē profesionālās pilnveides kursus izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā, klašu audzinātājiem un teātra un skatuves runas interešu izglītības pulciņu pedagogiem „Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats”. Kursus nodarbības vadīs pieredzējusi lektore, Latvijas Kultūras koledžas Svētku režijas programmas vadītāja, režisore Anna Jansone.
Kursu dalības maksa vienam dalībniekam saskaņā ar 2013.gada 17.septembra Ministru kabineta Nr. 851 „Noteikumi par Valsts izglītības satura centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi” noteikumiem ir 16.68 EUR (cenā iekļauta lektora darba samaksa, mācību materiālu sagatavošana un 2 kafijas paužu izmaksas). Grupas dalībnieku skaits 26-30. Grupa tiks komplektēta, ievērojot pieteikumu iesūtīšanas secību.
Pieteikšanās kursiem notiks elektroniski līdz 10.septembrim, rakstot uz e-pasta adresi evija.pelsa@visc.gov.lv. Elektroniskajā vēstulē nepieciešams norādīt:
– vārdu, uzvārdu;
– personas kodu (apliecības sagatavošanai);
– darbavietu, amatu;
– kontakttālruni un e-pastu (jānorāda obligāti, lai varētu precizēt apmaksas jautājumus).
Pēc 10.septembra visiem kursu dalībniekiem elektroniski tiks nosūtīta vēstule par apmaksas kārtību.
Naktsmītnes kursu dalībniekiem netiek nodrošinātas.Ar kursu programmā ietvertajām tēmām un kursu norises plānojumu iespējams iepazīties pielikumā pievienotajā darba kārtībā.

02.09.2014. I.Mažāne.
Profesionālās pilnveides maksas kursi tautas deju skolotājiem

VISC no 27.oktobra līdz 31.oktobrim Rīgā, Agra Daņiļeviča deju skolā „Dzirnas”, rīko tautas deju skolotājiem 36 stundu profesionālās pilnveides maksas kursus „Jaunākās metodes bērnu deju mācību programmu veidošanā, tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanā”.
Pieteikuma anketu līdz 20.09.2014. lūdzam nosūtīt Valsts izglītības satura centra vecākajai referentei Ilzei Mažānei uz e-pastu: ilze.mazane@visc.gov.lv, tālr.: 67350810.

19.02.2014. A.Aukšmuksta.
Profesionālās pilnveides kursi vispārējās izglītības skolotājiem "Interešu izglītības elektronikas pulciņa darbības pamati"

Vispārējās izglītības pedagogi var līdz 2014.gada 5.martam pieteikties uz profesionālās pilnveides kursiem "Interešu izglītības elektronikas pulciņa darbības pamati", kuri notiks 2014.g. 18.-19.martā un 10.-11.aprīlī.
Kontaktpersona: VISC vecākais referents Jānis Rage-Raģis, tālr.67350963, e-pasts: janis.rage-ragis@visc.gov.lv

28.01.2014. I.Mažāne.
Profesionālās pilnveides kursi tautas deju skolotājiem

VISC izsludina pieteikšanos Tautas deju skolotāju 36 stundu profesionālās meistarības pilnveides kursiem „Jaunākās metodes bērnu deju mācību programmu veidošanā, tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanā”, kuri notiks 2014. gadā no 17. marta līdz 21. martam Rīgā, Agra Daņiļeviča deju skolā „Dzirnas”. Aizpildītu pieteikuma anketu lūdzam līdz 15.02.2014. nosūtīt VISC vecākajai referentei Ilzei Mažānei (e-pasts: ilze.mazane@visc.gov.lv), tālr. 67350810.

 
2013.gads

09.12.2013. I.Liepiņa.
Interešu izglītības pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi

VISC 2014.gada 10.janvārī un 14. martā organizē interešu izglītības pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides 16 stundu kursus „Izglītības ilgtspējīgai attīstībai integrēšana mācību un ārpusstundu darbā”. Kursu norises vieta Strūgu iela 4, Rīga. Saskaņā ar VISC sniegto maksas pakalpojumu cenrādi dalības maksa kursos – 18,88 Ls (euro 26,88). Dalībnieku pieteikšanās līdz 20.decembrim, norādot pedagoga vārdu, uzvārdu, darbavietu, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Dalībnieku skaits ierobežots. Kontaktpersona: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa – 67350814, e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv

29.11.2013. M.Kalniņa.
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi interešu izglītībā "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vēsturē un kultūrvēsturiskajā mantojumā izstrādes pamatprincipi".

VISC 2014.gada 4.janvārī, 11.janvārī, 18.janvārī, un 25.janvārī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā, organizē profesionālās kvalifikācijas pilnveides 36 stundu kursus pedagogiem „Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vēsturē un kultūrvēsturiskajā mantojumā izstrādes pamatprincipi”. Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi dalības maksa kursos – 35,28 Ls (euro 50,04).
Dalībnieku pieteikšanās līdz 13.decembrim, norādot pedagoga vārdu, uzvārdu, darbavietu, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Dalībnieku skaits ierobežots.
Kontaktpersona: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Mudīte Kalniņa – 67350814, mudite.kalnina@visc.gov.lv

27.11.2013. A.Raudzepa.
Seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem

VISC rīko vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu profesionālās pilnveides praktiskās darbības semināru "Saules motīvs Eiropas valstu kultūrās".
• Saules motīvs Eiropas valstu etnogrāfijā, mākslā, arhitektūrā, sadzīvē.
• Idejas tēmas praktiskai realizācijai mākslas nodarbībās.
Seminārs notiks 2013.gada 11.decembrī plkst. 10.30 – 15.30 Strūgu ielā 4, Rīgā, 6.telpā. Dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00. Semināru vadīs tekstilmāksliniece Baiba Vaivare. Dalības maksa Ls 6,48 ( apmaksa ar pārskaitījumu). Semināra dalībnieki saņems VISC apliecību par semināra programmas apguvi.
Semināram pieteikties līdz 2013.gada 5.decembrim, iesūtot anketu elektroniski VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļā areta.raudzepa@visc.gov.lv
Vietu skaits ierobežots!

16.10.2013. I.Mažāne.
Profesionālās pilnveides kursi mūsdienu deju pedagogiem

No 2013.gada 25.novembra līdz 28.novembrim VISC organizē pedagogu profesionālās pilnveides kursu A programmu „Aktualitātes mūsdienu deju interešu izglītības programmas veidošanā” (36 stundas), kas notiks Rīgā, Strūgu ielā 4, 1.telpā.
Kursu tēmas: Mūsdienu dejas kompozīcija, Modernās dejas treniņstundu veidošana, Improvizācijas tehnikas, Klasiskā deja, Dejas anatomija un fizioterapija.
Kursu sākums 2013.gada 25.novembrī plkst. 9.00. Kursu dalības maksa Ls 31,68 (euro 45,00).
Pieteikuma anketu lūdzam iesūtīt līdz š.g. 25.oktobrim Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, Rīgā LV-1003, fakss 67226535, e-pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv

30.09.2013. M.Kalniņa.
Par pedagogu profesionālās pilnveides kursu organizēšanu interešu izglītībā skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības veicināšanai socioloģijas zinātnē

VISC 2013.gada 31.oktobrī un 1.novembrī Rīgā, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, Lomonosova ielā 1, organizē pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides 18 stundu kursus interešu izglītībā „Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde socioloģijā”.
Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi dalības maksa kursos Ls 19.44.
Dalībnieku pieteikšanās elektroniski līdz 10.oktobrim, norādot pedagoga vārdu, uzvārdu, personas kodu, darbavietu, e pasta adresi un tālruņa numuru. Dalībnieku skaits ierobežots.
Kontaktpersona: Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Mudīte Kalniņa – 67350814, mudite.kalnina@visc.gov.lv

27.09.2013. A.Raudzepa. Papildināts 15.10.2013.
Profesionālās pilnveides seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem

VISC rīko vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu profesionālās pilnveides praktiskās darbības semināru „Saules motīvs Eiropas Savienības dalībvalstu kultūrās”.

  • Saules motīvs Eiropas Savienības dalībvalstu etnogrāfijā, mākslā, arhitektūrā, sadzīvē.
  • Idejas tēmas praktiskai realizācijai mākslas nodarbībās.

Semināru vadīs tekstilmāksliniece Baiba Vaivare. Seminārs notiks 2013.gada 24.oktobrī plkst. 10.30–15.30 Strūgu ielā 4, Rīgā, 1.telpā. Dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00. Dalības maksa Ls 6,48 (apmaksa ar pārskaitījumu). Semināra dalībnieki saņems VISC apliecību par semināra programmas apguvi. Semināram pieteikties līdz 2013.gada 17.oktobim, iesūtot anketu elektroniski VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļā areta.raudzepa@visc.gov.lv
Pieteikšanās noslēgusies. Grupa nokomplektēta.

30.08.2013. I.Mažāne.
Aicina pieteikties tautas deju skolotāju profesionālās meistarības pilnveides kursiem

No 2. septembra sākas pieteikšanās tautas deju skolotāju 36 stundu profesionālās meistarības pilnveides kursiem „Jaunākās metodes bērnu deju mācību programmu veidošanā, tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanā”.
Kursi notiks no 2013.gada 28.oktobra līdz 1.novembrim Rīgā, Agra Daņiļeviča deju skolā „Dzirnas”.

18.03.2013. M.Kalniņa. Labots 26.03.2013.
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi "Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība ķīmijā"

Mainīti kursu norises datumi un pieteikšanās laiks!

Valsts izglītības satura centrs 2013.gada 20.aprīlī, 27.aprīlī, 10.maijā, 11.maijā un 18.maijā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, K.Valdemāra ielā 48, Rīgā organizē profesionālās kvalifikācijas pilnveides 36 stundu kursus pedagogiem "Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība ķīmijā". Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi dalības maksa kursos Ls 42,48.
Dalībnieku pieteikšanās līdz 10.aprīlim, norādot pedagoga vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba vietu, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Dalībnieku skaits ierobežots.
Kontaktpersona: Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Mudīte Kalniņa – 67350814, mudite.kalnina@visc.gov.lv

22.01.2013. A.Raudzepa. Izmaiņas 24.01.2013. (semināra norise tiek pārcelta uz 26.02.2013.)
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu seminārs

VISC rīko vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu profesionālās pilnveides praktiskās darbības semināru „Izstāde kā meistarības un radošuma atskaites forma”:
- izstāžu veidi;
- izstādes iekārtošanas stūrakmeņi – mērķis, stāsts, darbi, iekārtojums;
- tehniskais nodrošinājums;
- izstādes iekārtojuma kompozīcija;
- izstādes plānošana, process;
- izstādes apmeklējums un analīze (semināra praktiskā daļa).
Semināra norise tiek pārcelta uz 2013.gada 26.februārī.
Plkst. 10.30-12.30 semināra pirmā daļa Strūgu ielā 4, Rīgā, 1.telpā (dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00).
Plkst. 14.00 semināra praktiskā daļa – izstādes apmeklējums un apliecību izsniegšana (informācija par izstādi tiks precizēta).
Semināru vadīs tekstilmāksliniece, lektore Baiba Vaivare.
Dalības maksa Ls 6,48 (apmaksa ar pārskaitījumu). Semināra dalībnieki saņems VISC apliecību par semināra programmas apguvi.
Semināram pieteikties līdz 2013.gada 15.februārim, iesūtot anketu elektroniski VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļā areta.raudzepa@visc.gov.lv.

10.01.2013. M.Kalniņa.
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vēsturē un kultūrvēsturiskajā mantojumā izstrādes pamatprincipi"

VISC 2013.gada 26.janvārī, 16.februārī, 2.martā, 16.martā un 23.martā Rīgā, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Mārstaļu ielā 28/30, organizē profesionālās kvalifikācijas pilnveides 36 stundu kursus pedagogiem „Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vēsturē un kultūrvēsturiskajā mantojumā izstrādes pamatprincipi”. Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi dalības maksa kursos Ls 35,28.
Lūdzam pieteikties līdz 18.janvārim, nosūtot informāciju (pedagoga vārds, uzvārds, darba vieta, e-pasta adrese un tālruņa numurs) uz e-pasta adresi mudite.kalnina@visc.gov.lv. Dalībnieku skaits ierobežots.

07.01.2013. I.Mažāne.
Sākas pieteikšanās tautas deju skolotāju profesionālās meistarības pilnveides kursiem

Sākas pieteikšanās tautas deju skolotāju 36 stundu profesionālās meistarības pilnveides kursiem "Jaunākās metodes bērnu deju mācību programmu veidošanā, tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanā", kas notiks Rīgā no 2013.gada 18. līdz 23.martam.

 
2012.gads

06.12.2012. A.Raudzepa.
Vizuālās mākslas pulciņu pedagogu semināram grupa ir nokomplektēta

Valsts izglītības satura centrs rīko vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu profesionālās pilnveides praktiskās darbības semināru „Etnogrāfija kā iedvesmas avots vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās”. Seminārs notiks 2012.gada 10.decembrī plkst. 10.30 – 15.30 Strūgu ielā 4, Rīgā, 1.telpā. Grupa nokomplektēta!
Līdzi jāņem papīrs un zīmulis skiču veidošanai. Pārējie materiāli tiks nodrošināti.

08.11.2012. A.Raudzepa.
Seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem

Valsts izglītības satura centrs atkārtoti rīko vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu profesionālās pilnveides praktiskās darbības semināru „Etnogrāfija kā iedvesmas avots vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās”

  • Saules zīme latviešu un pasaules tautu tradicionālajā kultūrā
  • Saules zīmes izmantojums tekstilapdrukas tehnikā (semināra praktiskā daļa)

Seminārs notiks 2013.gada 17.janvārī plkst. 10.30 – 15.30 Strūgu ielā 4, Rīgā, 1.telpā. Dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00.
Semināru vadīs tekstilmāksliniece Baiba Vaivare.
Dalības maksa Ls 6,48 ( apmaksa ar pārskaitījumu).
Līdzi jāņem papīrs un zīmulis skiču veidošanai. Pārējie materiāli tiks nodrošināti.
Semināra dalībnieki saņems VISC apliecību par semināra programmas apguvi.
Semināram pieteikties līdz 2013.gada 4.janvārim, iesūtot anketu elektroniski VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļā areta.raudzepa@visc.gov.lv

08.10.2012. Z.Mūrniece.
Mūsdienu dejas pedagogu profesionālās pilnveides kursi

VISC no 2012.gada 14.novembra līdz 17.novembrim organizē pedagogu profesionālās pilnveides A programmu „Aktualitātes mūsdienu deju interešu izglītības programmas veidošanā” (36 stundas), kas notiks Rīgā, Strūgu ielā 4, 1.telpā. Kursu sākums 2012.gada 14.novembrī plkst. 9.00. Kursu dalības maksa Ls 31,68 (trīsdesmit viens lats 68 santīmi). Pieteikuma anketu (pielikumā) lūdzam iesūtīt līdz š.g. 25.oktobrim Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, Rīgā LV-1003, fakss 67226535, e-pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv. Kursu tēmas: Mūsdienu dejas kompozīcija; Modernās dejas treniņstundu veidošana; Improvizācijas tehnikas; Klasiskā deja; Dejas anatomija un fizioterapija. Precizēta kursu programma tiks nosūtīta pēc pieteikuma anketas saņemšanas.

13.09.2012. A.Raudzepa.
Seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem

Valsts izglītības satura centrs rīko vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu profesionālās pilnveides praktiskās darbības semināru „Etnogrāfija kā iedvesmas avots vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās”: -Saules zīme latviešu un pasaules tautu tradicionālajā kultūrā; -Saules zīmes izmantojums tekstilapdrukas tehnikā (semināra praktiskā daļa). Seminārs notiks 2012.gada 5.novembrī plkst. 10.30 – 15.30 Strūgu ielā 4, Rīgā, 1.telpā. Dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00. Semināru vadīs tekstilmāksliniece Baiba Vaivare. Dalības maksa Ls 6,50 (apmaksa ar pārskaitījumu). Līdzi jāņem papīrs un zīmulis skiču veidošanai. Pārējie materiāli tiks nodrošināti. Semināra dalībnieki saņems VISC apliecību par semināra programmas apguvi. Semināram var pieteikties līdz 2012.gada 15.oktobrim, iesūtot anketu elektroniski VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļā areta.raudzepa@visc.gov.lv.

28.08.2012. I.Mažāne.
Kursi tautas deju skolotājiem

No 3. septembra sākas pieteikšanās tautas deju skolotāju 36 stundu profesionālās meistarības pilnveides kursiem „Jaunākās metodes bērnu deju mācību programmu veidošanā, tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanā”, kas notiks no 2012. gada no 29. oktobra – 2. novembrim. Kursu dalības maksa Ls 35.

02.01.2012. I.Mažāne.
Sākusies pieteikšanās tautas deju pedagogu kursiem

No 2.janvāra sākas pieteikšanās tautas deju pedagogu 36 stundu tālākizglītības kursiem "Jaunākās metodes bērnu deju mācību programmu veidošanā". Kursi notiks no 12. līdz 16. martam Rīgā.

 
2011.gads

20.10.2011. E.Šķetris.
Par profesionālās pilnveides kursiem izglītības iestāžu pūtēju orķestru diriģentiem

VISC sadarbībā ar Rīgas 6.vidusskolu no 2011.gada 27.oktobra līdz 28.oktobrim organizē pedagogu profesionālās pilnveides kursus „Izglītības iestāžu pūtēju orķestru darbības attīstības iespējas, izmantojot jaunākās metodes pūšamo instrumentu mācīšanā un darbā ar pūtēju orķestri”. Kursi notiks Rīgas 6.vidusskolā. Kursu programma ir veidota, domājot par pūtēju orķestra veidošanas un pūšamo instrumentu spēles apguves sākumposmu, tajā ir iekļauta metodiskā materiāla prezentācija, kā arī lekcijas un praktiskās nodarbības. Kursu dalībnieki iepazīsies ar jaunākajām metodēm gan individuālam darbam, gan darbam ar grupu, gan kolektīvu, kā arī pūtēju orķestra darbībai kustībā, sagatavojot defile programmu.

27.09.2011. Z.Mūrniece.
Par mūsdienu dejas pedagogu profesionālās pilnveides programmu

VISC no 2011.gada 31.oktobra līdz 3.novembrim organizē pedagogu profesionālās pilnveides programmu „Aktualitātes mūsdienu deju interešu izglītības programmas veidošanā” (36 stundas, A), kas notiks Rīgā, Strūgu ielā 4, 1.telpā. Kursu sākums 2011.gada 31.oktobrī plkst. 9.00. Kursu dalības maksa Ls 35.00 (trīsdesmit pieci lati 00 santīmi). Informācija rēķinu saņemšanai un pārskaitījuma veikšanai pa e-pastu agra.zena@visc.gov.lv . Pieteikuma anketu lūdzam iesūtīt līdz š.g. 10.oktobrim Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, Rīgā LV-1003, fakss 67226535, e-pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv. Kursu tēmas: Mūsdienu dejas kompozīcija; Modernās dejas treniņstundu veidošana; Improvizācijas tehnikas; Klasiskā deja.

29.08.2011. I.Mažāne.
Kursi tautu deju skolotājiem

No 24. līdz 28.oktobrim notiks 36 stundu kursi tautu deju skolotājiem "Jaunākās metodes bērnu deju mācību programmu veidošanā, tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanā" Dalības maksa Ls 35. Dalībnieku reģistrācija no 1. septembra. Vietu skaits ierobežots. Sīkāka informācija Ilze Mažāne, tālr.: 67350810, e-pasts: ilze.mazane@visc.gov.lv

20.06.2011. M.Sprūģe.
Informācija pedagogu profesionālās pilnveides programmu iesniedzējiem

Lai nodrošinātu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtības atbilstību Izglītības likumam un līdzsvarotu prasības visu pedagogu nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai, Ministru kabinets (MK) 2011.gada 7. jūnijā ir apstiprinājis MK noteikumus Nr. 431 " Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtība". Noteikumi nosaka vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības pedagogu un interešu izglītības pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību.
Turpmāk pedagogu profesionālās pilnveides programmas saskaņošanai iesniedzamas IZM Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamentā, kontaktpersona Vispārējās izglītības nodaļas vecākais referents Aivars Opincāns, tālr. 67047947.

20.05.2011. Z.Mūrniece.
Profesionālās pilnveides kursi mūsdienu dejas pedagogiem

Informējam, ka no 2011.gada 6.jūnija līdz 9.jūnijam Rīgā, Kr.Barona ielā 99, BJC „Rīgas Skolēnu pils” tiek organizēta pedagogu profesionālās pilnveides kursu programma „Aktualitātes un novitātes mūsdienu dejas mācīšanas metodikā” (36 stundas). Kursu programma paredzēta interešu izglītības pedagogiem. Programmā tiks aktualizēti deju skolotāja darba pedagoģiskie un mākslinieciskie aspekti. Praktiskajās nodarbībās pedagogi pilnveidos prasmes dejas mācīšanas un veidošanas metodikā, padziļinās izpratni par kustību kā kolektīva saliedētāju, ķermeņa un gara harmonijas veidotāju.
Kursu nodarbības: dejas kompozīcija mijiedarbē ar improvizāciju un ķermeņa apzināšanos, deju terapija.
Nodarbību laiks: no 6.jūnija līdz 9.jūnijam no plkst. 9.00 – 16.00.
Nodarbību vieta: BJC „Rīgas Skolēnu pils”, Rīgā, Kr.Barona ielā 99.
Maksa par kursu nodarbībām: Ls 25.00 (divdesmit pieci lati).
Apmaksu veikt uz norādīto kontu:
Bērnu un jauniešu atbalsta biedrība „Tev” Rīgā, K.Barona 99, LV – 1012 . Reģ.nr.LV 40008089569
SEB Unibanka centra filiāle UNLALV2X
Konts Nr.LV66UNLA0050006211931
ar norādi „.Kursi deju skolotājiem.”
Apmaksas termiņš - 01.jūnijs.
Ja nepieciešams rēķins, tad lūdzu sazināties ar Gunāru Antapsonu – tālr. 28232914, Gunars.antapsons@riga.lv.
Kursu pieteikuma formu var saņemt pie pilsētas/ novada mūsdienu deju koordinatora vai Zandas Mūrnieces.
Tā aizpildāma un elektroniski nosūtāma līdz 2011.gada 24.maijam zanda.murniece@visc.gov.lv

05.01.2011. I.Mažāne.
Tautas deju skolotāju tālākizglītības kursi

No 21.-25. martam VISC rīko tautas deju skolotāju 36 stundu tālākizglītības kursus „Jaunākās tendences bērnu deju mācīšanas metodikā”. Dalības maksa Ls 35. Pieteikšanās līdz 15. janvārim. Vietu skaits ierobežots.
Sīkāka informācija Ilze Mažāne 67350810.

 
2010.gads

29.09.2010. A.Strikaite.
Programmas mūzikas skolotājiem grupas ir nokomplektētas

VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas pedagogu profesionālās pilnveides programmas mūzikas skolotājiem „Mūzikas skolotāju pedagoģiskās meistarības pilnveide darbā ar mūzikas kolektīviem skolā” grupas ir nokomplektētas.

27.09.2010. A.Strikaite.
Pedagogu profesionālās pilnveides programma mūzikas skolotājiem

Valsts izglītības satura centra (VISC) Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļa piedāvā 36 stundu pedagogu profesionālās pilnveides programmu mūzikas skolotājiem „Mūzikas skolotāju pedagoģiskās meistarības pilnveide darbā ar mūzikas kolektīviem skolā”. Kursu programma, sniedzot daudzpusīgu izziņas materiālu un metodiku darbam, paredz pilnveidot pedagogu zināšanas, prasmes un iemaņas, mācot radoši strādāt ar mūzikas kolektīviem, pielietojot iegūtās zināšanas un pielāgojot tās darbam ar konkrēto kolektīvu. Kursu vadītāja Antra Strikaite, VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente. Kursi plānoti četras dienas – 21., 22.oktobrī un 25., 26.novembrī, Rīgā, Strūgu ielā 4, no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Pieteikšanās elektroniski – aizpildot pieteikuma anketu pilnībā, to sūtot uz e-pasta adresi - antra.strikaite@visc.gov.lv, un saņemot kursu vadītājas apstiprinājumu par iekļaušanu grupā.

14.09.2010. A.Aukšmuksta.
Folkloras skolotāju seminārs tiek pārcelts uz 9.oktobri

18.septembrī paredzētais Folkloras skolotāju informatīvs seminārs tiek pārcelts uz 9.oktobri.

Atgriezties sadaļā "Interešu izglītības pedagogu profesionālā pilnveide. Aktuālā informācija"