Valodu mācību joma

 • Angļu valoda (pirmā svešvaloda) 1.-9.klasei [PDF]
 • Angļu valoda (otrā svešvaloda) 4.-9.klasei [PDF]
 • Franču valoda (pirmā svešvaloda) 1.-9.klasei [PDF]
 • Franču valoda (otrā svešvaloda) 4.-9.klasei [PDF]
 • Krievu valoda 4.-9.klasei (otrā svešvaloda) [PDF]
 • Latviešu valoda 1.-9.klasei [PDF]
 • Latviešu valoda un literatūra 1.-9.klasei (izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas) [PDF]
 • Mazākumtautības valoda 1.-9.klasei (krievu) [PDF]
 • Vācu valoda (pirmā svešvaloda) 1.-9.klasei [PDF]
 • Vācu valoda (otrā svešvaloda) 4.-9.klasei [PDF]

 
Sociālā un pilsoniskā mācību joma

 • Sociālās zinības 1.-9.klasei [PDF]
 • Latvijas un pasaules vēsture 7.-9.klasei [PDF]

 
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma

 • Literatūra 4.-9.klasei [PDF]
 • Mazākumtautības literatūra 1.-9.klasei (krievu) [PDF]
 • Mūzika 1.-9.klasei [PDF]
 • Teātra māksla 1.-9.klasei [PDF]
 • Teātra māksla 1.-9.klasei [Video]
 • Vizuālā māksla 1.-9.klasei [PDF]
 • Vizuālā māksla 1.-9.klasei [Video]

 
Dabaszinātņu mācību joma

 • Dabaszinības 1.-6.klasei [PDF]
 • Bioloģija 7.-9.klasei [PDF]
 • Ģeogrāfija 7.-9.klasei [PDF]
 • Fizika 8.-9.klasei [PDF]
 • Ķīmija 8.-9.klasei [PDF]

 
Matemātikas mācību joma

 • Matemātika 1.-9.klasei [PDF]

 
Tehnoloģiju mācību joma

 • Datorika 1.-9.klasei [PDF]
 • Dizains un tehnoloģijas 1.-9.klasei [PDF]
 • Inženierzinības 1.-9.klasei [PDF]

 
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

 • Sports un veselība 1.-9.klasei [PDF]