Valsts valodas prasmes pārbaude

Lūdzam skatīt aktualizēto pārbaužu grafiku un informāciju valsts valodas prasmes pārbaudes kārtotājiem (pretendentiem), lai ievērotu epidemioloģiskos drošības pasākumus