Datums 28. oktobris
Laiks10.00–13.00
Vieta Tiešsaistē

Sintija Birule
ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai”
aktivitātes koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā

Datums 28. oktobris
Laiks10.00–13.00
Vieta Tiešsaistē