Datums 22.–23. oktobris
Laiks10.00–15.00
Vieta Rīga, Rīgas Valsts 3.ģimnāzija

Maija Butlere Bērziņa
ESF Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
speciāliste pedagogu profesionālās kompetences pilnveides jautājumos

Datums 22.–23. oktobris
Laiks10.00–15.00
Vieta Rīga, Rīgas Valsts 3.ģimnāzija