Datums 19. oktobris
LaiksVisu dienu
Vieta Rīga, Latvijas Universitātes Akadēmiskais centrs

Maija Butlere Bērziņa
ESF Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
speciāliste pedagogu profesionālās kompetences pilnveides jautājumos

Datums 19. oktobris
LaiksVisu dienu
Vieta Rīga, Latvijas Universitātes Akadēmiskais centrs