Sākumlapa > Profesionālā izglītība > Metodiskie materiāli > Darba aizsardzības apmācības moduļi

esf_es_teik.gif

Darba aizsardzības apmācības moduļi

ESF projekta "Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana" (Nr.1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001) 1.3.1.3.2.apakšaktivitātes „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” 1.3. aktivitātes "20 darba aizsardzības apmācību moduļu (mācību programmu) profesionālajās izglītības iestādēs izstrādāšana" ietvaros izstrādātie darba aizsardzības apmācības moduļi (mācību programmas) profesionālās izglītības iestādēm (Nr. LBAS 2009/ESF – 14-9-58).
Ikvienu sadaļā ievietoto metodisko materiālu iespējams atrast, izvēloties tā veidu un/vai datni (formātu), kā arī lodziņā “Meklēt” ierakstot jebkuru vārdu vai frāzi, kura ietverta metodiskā materiāla nosaukumā vai anotācijā.

Pēdējās izmaiņas – 06.03.2019.

Materiāla nosaukums, anotācija u.c. informācija Materiāla veids Datne
Mežsaimniecība un mežsaimniecības tehnika prof_metmat_drmod_01.jpg
Mācību programma sastāv no sešiem moduļiem, kuros pirmo piecu moduļu izklāsts ir par darba aizsardzības vispārīgiem jautājumiem. Sestais modulis “Darba aizsardzība mežsaimniecībā” ietver piecas tēmas, kas informē par nozares procesiem un akcentē būtiskākos bīstamības faktorus.
Mācību programma, Prezentācijas ZIP
Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana prof_metmat_drmod_02.jpg
Mācību programma sastāv no sešiem moduļiem, kuros pirmo piecu moduļu izklāsts ir par darba aizsardzības vispārīgiem jautājumiem, bet sestais modulis – par kokapstrādes nozares darba aizsardzību. Sestais modulis “Darba aizsardzība kokapstrādes nozarē” ietver piecas tēmas, kas informē par nozares procesiem un akcentē būtiskākos bīstamības faktorus.
Mācību programma, Prezentācijas ZIP
Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija prof_metmat_drmod_03.jpg
Mācību programma sastāv no sešiem moduļiem, kuros pirmo piecu moduļu izklāsts ir par darba aizsardzības vispārīgiem jautājumiem, bet sestais modulis – par ķīmijas tehnoloģiju un biotehnoloģijas nozares darba aizsardzību. Sestais modulis “Darba aizsardzība ķīmijas tehnoloģiju un biotehnoloģijas nozarē” ietver sevī trīspadsmit tēmas, kas informē par nozares procesiem un akcentē būtiskākos bīstamības faktorus.
Mācību programma, Prezentācijas ZIP
Autotransporta tehniskā apkope un remonts prof_metmat_drmod_04.jpg
Mācību programma sastāv no sešiem moduļiem, kuros pirmo piecu moduļu izklāsts ir par darba aizsardzības vispārīgiem jautājumiem. Sestais modulis “Darba aizsardzība autotransporta tehniskajā apkopē un remontā“ ietver piecas tēmas, kas informē par nozares procesiem un akcentē būtiskākos bīstamības faktorus.
Mācību programma, Prezentācijas ZIP
Dzelzceļa transports un dzelzceļa pakalpojumi prof_metmat_drmod_05.jpg
Mācību programma sastāv no sešiem moduļiem, kuros pirmo piecu moduļu izklāsts ir par darba aizsardzības vispārīgiem jautājumiem, bet sestais modulis – par dzelzceļa nozares darba aizsardzību. Sestais modulis “Darba aizsardzība dzelzceļa transporta un dzelzceļa pakalpojumu nozarē” ietver sevī sešas tēmas, kas informē par nozares procesiem un akcentē būtiskākos bīstamības faktorus.
Mācību programma, Prezentācijas ZIP
Tūrisma un viesmīlības pakalpojumi prof_metmat_drmod_06.jpg
Mācību programma sastāv no sešiem moduļiem, pirmo piecu moduļu izklāsts ir par darba aizsardzības vispārīgiem jautājumiem, bet sestais modulis – par tūrisma un viesmīlības pakalpojumu nozares darba aizsardzību. Sesto moduli “Darba aizsardzība tūrisma un viesmīlības pakalpojumu nozarē” veido sešas tēmas, kas informē par nozares procesiem un akcentē būtiskākos bīstamības faktorus
Mācību programma, Prezentācijas ZIP
Grāmatvedības, sekretariāta un biroja darbs prof_metmat_drmod_07.jpg
Mācību programma sastāv no sešiem moduļiem, pirmo piecu moduļu izklāsts ir par darba aizsardzības vispārīgiem jautājumiem, bet sestais modulis – par darba aizsardzību grāmatvedības, sekretariāta un biroja darbā. Sesto moduli “Darba aizsardzība grāmatvedības, sekretariāta un biroja darbā” veido piecas tēmas, kas informē par izglītības jomas procesiem un akcentē būtiskākos bīstamības faktorus.
Mācību programma, Prezentācijas ZIP
Veselības aprūpe un sociālie pakalpojumiprof_metmat_drmod_08.jpg
Mācību programma sastāv no sešiem moduļiem, kuros pirmo piecu moduļu izklāsts ir par darba aizsardzības vispārīgiem jautājumiem, bet sestais modulis – par darba aizsardzību veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu nozarē. Sestais modulis ietver sevī divpadsmit tēmas, kas informē par nozaru procesiem un akcentē būtiskākos bīstamības faktorus.
Mācību programma, Prezentācijas ZIP
Skaistumkopšanas pakalpojumiprof_metmat_drmod_019.jpg
Mācību programma sastāv no sešiem moduļiem, pirmo piecu moduļu izklāsts ir par darba aizsardzības vispārīgiem jautājumiem, bet sestais modulis – par darba aizsardzību skaistumkopšanas pakalpojumu nozarē. Sesto moduli “Darba aizsardzība skaistumkopšanas pakalpojumu nozarē” veido astoņas tēmas, kas informē par nozaru procesiem un akcentē būtiskākos bīstamības faktorus.
Mācību programma, Prezentācijas ZIP
Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošanaprof_metmat_drmod_10.jpg
Mācību programma sastāv no sešiem moduļiem, kuros pirmo piecu moduļu izklāsts ir par darba aizsardzības vispārīgiem jautājumiem, bet sestais modulis – par pārtikas produktu ražošanas nozares darba aizsardzību. Sestais modulis “Darba aizsardzība pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozarē” ietver sevī sešas tēmas, kas informē par nozares procesiem un akcentē būtiskākos bīstamības faktorus.
Mācību programma, Prezentācijas ZIP
Tekstila un šūto izstrādājumu ražošanaprof_metmat_drmod_11.jpg
Metodiskais materiāls sastāv no sešiem moduļiem, pirmo piecu moduļu izklāsts ir par darba aizsardzības vispārīgiem jautājumiem, bet sestais modulis – par darba aizsardzību tekstila un šūto izstrādājumu ražošanas nozarē. Sesto moduli “Darba aizsardzība tekstila un šūto izstrādājumu ražošanas nozarē” veido sešas tēmas, kas informē par nozares procesiem un akcentē būtiskākos riska faktorus.
Mācību programma, Prezentācijas ZIP
Elektroenerģetikaprof_metmat_drmod_12.jpg
Metodiskais materiāls sastāv no sešiem moduļiem, pirmo piecu moduļu izklāsts ir par darba aizsardzības vispārīgiem jautājumiem, bet sestais modulis – par darba aizsardzību elektroenerģētikas nozarē. Sesto moduli “Darba aizsardzība elektroenerģētikā” veido astoņas tēmas, kas informē par nozares procesiem un akcentē būtiskākos riska faktorus.
Mācību programma, Prezentācijas ZIP
Lauksaimniecībaprof_metmat_drmod_13.jpg
Metodiskais materiāls sastāv no sešiem moduļiem, pirmo piecu moduļu izklāsts ir par darba aizsardzības vispārīgiem jautājumiem, bet sestais modulis – par darba aizsardzību lauksaimniecības nozarē. Sesto moduli “Darba aizsardzība lauksaimniecībā” veido četras tēmas, kas informē par nozares procesiem un akcentē būtiskākos riska faktorus.
Mācību programma, Prezentācijas ZIP
Poligrāfija un izdevējdarbībaprof_metmat_drmod_14.jpg
Metodiskais materiāls sastāv no sešiem moduļiem, pirmo piecu moduļu izklāsts ir par darba aizsardzības vispārīgiem jautājumiem, bet sestais modulis – par darba aizsardzību poligrāfijas un izdevējdarbības nozarē. Sesto moduli “Darba aizsardzība poligrāfijas un izdevējdarbības nozarē” veido piecas tēmas, kas informē par nozares procesiem un akcentē būtiskākos riska faktorus.
Mācību programma, Prezentācijas ZIP
Būvniecībaprof_metmat_drmod_15.jpg
Metodiskais materiāls sastāv no sešiem moduļiem, pirmo piecu moduļu izklāsts ir par darba aizsardzības vispārīgiem jautājumiem, bet sestais modulis – par darba aizsardzību būvniecības nozarē. Sesto moduli “Darba aizsardzība būvniecībā” veido piecas tēmas, kas informē par nozares procesiem un akcentē būtiskākos riska faktorus būvdarbu veikšanas procesā.
Mācību programma, Prezentācijas ZIP
Komerczinības, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecībaprof_metmat_drmod_16.jpg
Metodiskais materiāls sastāv no sešiem moduļiem, pirmo piecu moduļu izklāsts ir par darba aizsardzības vispārīgiem jautājumiem (izstrādāti un aktualizēti laikaposmā no 2009. līdz 2011.gadam), bet sestais modulis – par darba aizsardzību komerczinību, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozarē. Sesto moduli veido piecas tēmas, kas informē par nozares procesiem un akcentē būtiskākos riska faktorus.
Mācību programma, Prezentācijas ZIP
Materiālu dizaina tehnoloģijas procesiprof_metmat_drmod_17.jpg
Metodiskais materiāls sastāv no sešiem moduļiem, pirmo piecu moduļu izklāsts ir par darba aizsardzības vispārīgiem jautājumiem (izstrādāti un aktualizēti laikaposmā no 2009. līdz 2011.gadam), bet sestais modulis – par darba aizsardzību materiālu dizaina tehnoloģiju izglītības jomā. Sesto moduli “Darba aizsardzība materiālu dizaina tehnoloģiju izglītības jomā” veido piecas tēmas, kas informē par nozares procesiem un akcentē būtiskākos riska faktorus.
Mācību programma, Prezentācijas ZIP
Mehānika un metālapstrādeprof_metmat_drmod_18.jpg
Metodiskais materiāls sastāv no sešiem moduļiem, pirmo piecu moduļu izklāsts ir par darba aizsardzības vispārīgiem jautājumiem (izstrādāti un aktualizēti laikposmā no 2009. līdz 2011.gadam), bet sestais modulis – par darba aizsardzību mehānikas un metālapstrādes nozarē. Sesto moduli “Darba aizsardzība mehānikas un metālapstrādes nozarē” veido septiņas tēmas, kas informē par nozares procesiem un akcentē būtiskākos riska faktorus.
Mācību programma, Prezentācijas ZIP
Jūrniecībaprof_metmat_drmod_19.jpg
Mācību programma sastāv no sešiem moduļiem, pirmo piecu moduļu izklāsts ir par darba aizsardzības vispārīgiem jautājumiem (izstrādāti un aktualizēti laikposmā no 2009. līdz 2011.gadam) un sestais modulis – par darba aizsardzību jūrniecības nozarē. Sesto moduli “Darba aizsardzība jūrniecībā” veido desmit tēmas, kas informē par nozares procesiem un specifi skiem drošības pasākumiem, kā arī akcentē būtiskākos bīstamības faktorus.
Mācību programma, Prezentācijas ZIP
Elektronika, informācijas un komunikācijas tehnoloģijasprof_metmat_drmod_20.jpg
Mācību programma sastāv no sešiem moduļiem, pirmo piecu moduļu izklāsts ir par darba aizsardzības vispārīgiem jautājumiem (izstrādāti un aktualizēti laikposmā no 2009. līdz 2011.gadam) un sestais modulis – par darba aizsardzību elektronikas un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozarē. Sesto moduli veido septiņas tēmas, kas informē par nozares procesiem un specifiskiem drošības pasākumiem, kā arī akcentē būtiskākos bīstamības faktorus.
Mācību programma, Prezentācijas ZIP
Materiāla nosaukums, anotācija u.c. informācija
Materiāla veids Datne