Sākumlapa > Profesionālā izglītība > Metodiskie materiāli > ESF projekta Nr.8.5.3.0/16/I/001 ietvaros izstrādātie materiāli

esf_es_teik.gif

ESF projekta Nr. 8.5.3.0/16/I/001 ietvaros izstrādātie metodiskie materiāli

Sadaļā publicēti ESF projekta Nr. 8.5.3.0/16/I/001 "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide"' ietvaros izstrādātie metodiskie materiāli.
Ikvienu sadaļā ievietoto metodisko materiālu iespējams atrast, izvēloties tā veidu un/vai datni (formātu), kā arī lodziņā “Meklēt” ierakstot jebkuru vārdu vai frāzi, kura ietverta metodiskā materiāla nosaukumā vai anotācijā.

Pēdējās izmaiņas – 06.03.2019.

Materiāla nosaukums, anotācija u.c. informācija Materiāla veids Datne
Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs.
Metodisko materiālu izstrādāja SIA "AC Konsultācijas", piesaistot uzņēmējdarbības un biznesa ekspertus, ministriju (IZM, EM, LM, FM) pārstāvjus un četru profesionālās izglītības kompetenču centru: Rīgas Valsts tehnikums, Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, Liepājas Valsts tehnikums un Ogres tehnikums pārstāvjus. Metodiskais materiāls ir veidots kā rokasgrāmata, kas piedāvā metodes, rīkus, informācijas avotus, vadlīnijas un piemērus konkurētspējīgu pieaugušo izglītības pakalpojumu plānošanā profesionālās izglītības iestādēs.
Metodiskais materiāls PDF
Materiāla nosaukums, anotācija u.c. informācija
Materiāla veids Datne