profizgl03.jpg
Profesionālā izglītība ir pamats ilgtspējīga darba spēka un ekonomikas izaugsmei. Tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstoša profesionālās izglītības satura nodrošināšanas un novērtēšanas sistēma - spēja elastīgi un ātri reaģēt uz izmaiņām darba tirgū.

Profesionālās izglītības programmas

Profesionālās izglītības programmas izstrādā izglītības iestādes, saskaņojot ar tās dibinātāju.
Lai nodrošinātu profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības satura izstrādi atbilstoši valsts standartiem, VISC organizē profesionālās izglītības programmu paraugu izstrādi, konsultē izglītības programmu izstrādē.
Programmas licencējamas Izglītības kvalitātes valsts dienestā.
Programmu izstrādes kārtība [PDF].
Pieteikums programmas izstrādes konsultācijai [PDF], [DOC]

Modulāras programmas

Citas programmas

  • Apsardzes darbs [PDF], [DOC]
  • Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma [PDF]
  • Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā [PDF]
    (Grozīts saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 1.julija noteikumiem Nr.358)
  • Spridzināšanas darbu vadīšana civilām valadzībām [PDF]
  • Spridzināšanas darbu veikšana civilām valadzībām [PDF]