Atgriezties sadaļā "Olimpiāžu rezultāti 2008./2009.m.g."

Par Bioloģijas 31.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
2009. gada 2. marta
rīkojums Nr. 97

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2006.gada 1.februāra kārtību Nr.1 “Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija piešķir apbalvojumu par sasniegumiem mācību priekšmeta valsts olimpiādē” un Bioloģijas 31.valsts olimpiādes žūrijas sēdes 2009.gada 28.janvāra lēmumu (prot. Nr.8):

1. Apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas diplomiem, medaļām un balvām šādus skolēnus:
1.1. ar I vietas diplomu, zelta medaļu un balvu:
1.1.1. Kristapu Znotiņu – Sutru pamatskolas 9.klases skolnieku;
1.1.2. Juri Ķibildu – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieku;
1.1.3. Zigmundu Orlovski – Liepājas J.Raiņa 6.vidusskolas 12.klases skolnieku;

1.2. ar II vietas diplomu, sudraba medaļu un balvu:
1.2.1. Rūtu Tallu – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 9.klases skolnieci;
1.2.2. Renātu Klagišu – Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieci;
1.2.3. Gundu Zvīguli – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieci;
1.2.4. Daigu Krieviņu – Olaines 1.vidusskolas 12.klases skolnieci
1.2.5. Adriju Kalvišu – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieci;

1.3. ar III vietas diplomu, bronzas medaļu un balvu:
1.3.1. Aneti Salmani – Lielvārdes vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.3.2. Kasparu Reini – Rīgas 64.vidusskolas 9.klases skolnieku;
1.3.3. Ilzi Brakovsku ­– Vārkavas vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.3.4. Vineti Vinogradovu – Rēzeknes 2.vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.3.5. Dainu Pētersoni – Valkas ģimnāzijas 11.klases skolnieci;
1.3.6. Zani Lucāni – Madonas Valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieci;
1.3.7. Evu Dručku – Vecumnieku vidusskolas 11.klases skolnieci;
1.3.8. Kristiāns Meidrops – Pumpuru vidusskolas 12.klases skolnieku;
1.3.9.Edgaru Grinbergu ­– Engures vidusskolas 12.klases skolnieku;
1.3.10. Kristapu Ozoliņu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieku;

1.4. ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu:
1.4.1. Renāru Broku – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 9.klases skolnieku;
1.4.2. Zani Ozoliņu – Cesvaines vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.4.3. Kseniju Miščenko – Daugavpils 3.vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.4.4. Anniju Grebežu – Rīgas Teikas vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.4.5. Kārli Jermacānu – Taurupes pamatskolas 9.klases skolnieku;
1.4.6. Mārtiņu Karlsonu – Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 9.klases skolnieku;
1.4.7. Lauru Vigupi – Rēzeknes 1.vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.4.8. Jāni Rajecki – Aglonas vidusskolas 9.klases skolnieku;
1.4.9. Līvu Maču – Siguldas Valsts ģimnāzijas 9.klases skolnieci;
1.4.10. Sabīni Rubeni – Jaunpiebalgas vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.4.11. Tomu Noru – Cesvaines vidusskolas 9.klases skolnieku;
1.4.12. Ēriku Zepu – Rēzeknes 5.vidusskolas 9.klases skolnieku;
1.4.13. Mihailu Šišovu – Rīgas 72.vidusskolas skolnieku;
1.4.14. Zandu Strodi – Rēzeknes 1.vidusskolas 11.klases skolnieci;
1.4.15. Lauru Keišu – Rīgas 2.vidusskolas 12.klases skolnieci;
1.4.16. Lailu Zepu – Madonas Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieci.

2. Izteikt pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Bioloģijas 31.valsts olimpiādei un apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu šādus skolotājus:
2.1. Inesi Vītoliņu – Liepājas 6.vidusskolas skolotāju;
2.2. Elitu Grigali – Sutru pamatskolas skolotāju;
2.3. Inesi Kaulu – Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.4. Annu Kasparsoni – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.5. Sarmu Dimperi – Cesvaines vidusskolas skolotāju;
2.6. Līgu Ragaini – Madonas Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.7. Jūliju Jonikāni      – Rēzeknes 1.vidusskolas skolotāju.

 

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe