Atgriezties sadaļā "Olimpiāžu rezultāti 2008./2009.m.g."

Par Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) 25.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
2009. gada 2. marta
rīkojums Nr. 100

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2006.gada 1.februāra kārtību Nr.1 “Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija piešķir apbalvojumu par sasniegumiem mācību priekšmeta valsts olimpiādē” un Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) 25.valsts olimpiādes žūrijas komisijas sēdes 2009.gada 7.februāra lēmumu (prot. Nr.2):
1. Apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas diplomiem, medaļām un balvām šādus skolēnus:
1.1. ar I vietas diplomu, zelta medaļu un balvu:
1.1.1. Stīvenu Verzu – Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja 8.klases skolnieku;
1.1.2. Ramonu Ļucāni – Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 7.klases skolnieci;
1.2. ar II vietas diplomu, sudraba medaļu un balvu:
Kristapu Blisiņu – Rēzeknes poļu vidusskolas 8.klases skolnieku;
1.3. ar III vietas diplomu, bronzas medaļu un balvu:
Sevili Askerovu – Rīgas M. Lomonosova krievu vidusskolas 8.klases skolnieci;
 
1.4. ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu:
1.4.1. Vladu Beketovu – Aizkraukles 1.vidusskolas 8.klases skolnieci;
1.4.2. Natāliju Zabavinu – Rīgas 34.vidusskolas 8.klases skolnieci;
1.4.3. Alisi Ozolu – Cēsu 2.vidusskolas 8.klases skolnieci;
1.4.4. Sofiju Hamurdu – Rīgas 71.vidusskolas 7.klases skolnieci.

2. Izteikt pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) 25.valsts olimpiādei un apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu šādus skolotājus:
2.1. Liliju Meinerti      – Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja skolotāju;
2.2. Vitu Sarguni – Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja skolotāju;
2.3. Rutu Zimnohu      – Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolotāju;
2.4. Silviju Volāni – Rēzeknes poļu vidusskolas skolotāju;
2.5. Ivetu Ņukšu – Rīgas M.Lomonosova krievu vidusskolas skolotāju;
2.6. Ivetu Kondratjevu – Aizkraukles 1.vidusskolas skolotāju;
2.7. Sandru Pļavnieci – Rīgas 34.vidusskolas skolotāju;
2.8. Innu Andrejevu – Cēsu 2.vidusskolas skolotāju;
2.9. Ingrīdu Stopiņu – Rīgas 71.vidusskolas skolotāju.

 

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe