Atgriezties sadaļā "Olimpiāžu rezultāti 2008./2009.m.g."

Par Biznesa ekonomisko pamatu 10.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
2009. gada 11. marta
rīkojums Nr. 118

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2006.gada 1.februāra kārtību Nr.1 “Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija piešķir apbalvojumu par sasniegumiem mācību priekšmeta valsts olimpiādē” un Biznesa ekonomisko pamatu 10.valsts olimpiādes žūrijas sēdes 2009.gada 23.februāra lēmumu (prot. Nr.2):
1. Apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas diplomiem, medaļām un balvām šādus skolēnus:
1.1. ar I vietas diplomu, zelta medaļu un balvu:
   Mariju Ševčenko – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieci;

1.2. ar II vietas diplomu, sudraba medaļu un balvu:
1.2.1. Anastasiju Oļeiņiku – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.2.2. Rihardu Zaueru – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieku;

1.3. ar III vietas diplomu, bronzas medaļu un balvu:
1.3.1. Austri Kļaviņu – Rūjienas vidusskolas 12.klases skolnieku;
1.3.2. Emīlu Kreisleru – Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieku;
1.3.3. Aleksandru Šapovalovu ­– Rīgas Purvciema vidusskolas 12.klases skolnieku;

1.4. ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu:
1.4.1. Edvardu Grasi – Cēsu Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieku;
1.4.2. Vairi Sadovski – Rēzeknes 1. vidusskolas 12.klases skolnieku;
1.4.3. Santu Krūmiņu – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.4.4. Vladimu Pikarevski – Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijas 12.klases skolnieku;
1.4.5. Karīnu Mežu Eriņu – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.4.6. Lauru Keišu – Rīgas 2.vidusskolas 12.klases skolnieci;
1.4.7. Katerīnu Marduseiviču – Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja 12.klases skolnieci;
1.4.8. Helmutu Vīksnu – Aizkraukles novada ģimnāzijas 12.klases skolnieku;
1.4.9. Vladislavu Voicehoviču – Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja 12.klases skolnieku.

2. Izteikt pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Biznesa ekonomisko pamatu 10.valsts olimpiādei un apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu šādus skolotājus:

2.1. Birutu Branguli – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāju;
2.2. Mihailu Siņicinu – Rūjienas vidusskolas skolotāju;
2.3. Solvitu Zavacku – Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.4. Nadeždu Stupinu – Rīgas Purvciema vidusskolas skolotāju;
2.5. Ingu Ozolu – Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.6. Astru Prīdāni – Rēzeknes 1.vidusskolas skolotāju;
2.7. Intu Jorniņu – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolotāju;
2.8. Inese Gurjanovu – Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijas skolotāju;
2.9. Dzintru Priekuli – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.10. Rutu Pelci – Rīgas 2.vidusskolas skolotāju;
2.11. Tatjanu Aliku – Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja skolotāju;
2.12. Zani Sirmaci – Aizkraukles novada ģimnāzijas skolotāju.

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe