Atgriezties sadaļā "Olimpiāžu rezultāti 2008./2009.m.g."

Par Mājturības/mājsaimniecības 16.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
2009. gada 12. marta
rīkojums Nr. 121

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2006.gada 1.februāra kārtību Nr.1 “Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija piešķir apbalvojumu par sasniegumiem mācību priekšmeta valsts olimpiādē” un Mājturības/mājsaimniecības valsts olimpiādes žūrijas sēdes 2009.gada 26.februāra lēmumu (prot. Nr.2):

1. Apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas diplomiem, medaļām un balvām šādus skolēnus:

1.1. ar I vietas diplomu, zelta medaļu un balvu:
1.1.1.Zani Lauri – Saldus pilsētas ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.1.2. Ati Čamani – Lielvārdes vidusskolas 12.klases skolnieku;

1.2. ar II vietas diplomu, sudraba medaļu un balvu:
1.2.1. Līgu Rūtiņu – Ogres ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.2.2. Rūtu Lauci – Rīgas Teikas vidusskolas 10.klases skolnieci;
1.2.3. Līvu Doniņu – Ogres 1.vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.2.4. Sandru Bruņenieci – Āgenskalna ģimnāzijas 9.klases skolnieci
1.2.5. Edgaru Kakarānu – Salas vidusskolas 9.klases skolnieku;
1.2.6. Ilgvaru Gorsvānu – Rēzeknes 1.vidusskolas 12.klases skolnieku;
1.2.7. Klāvu Trabšu – Ventspils 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieku;

1.3. ar III vietas diplomu, bronzas medaļu un balvu:
1.1.1.Kristiānu Briedi – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 10.klases skolnieci;
1.3.2. Dinu Afanasjevu – Rīgas Rīnūžu vidusskolas 12.klases skolnieci;
1.3.3. Litu Tālbergu – Ventspils 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.3.4. Dainu Kalniņu – Ugāles vidusskolas 11.klases skolnieci;
1.3.5. Lauru Spoģi – Bauskas pilsētas pamatskolas 9.klases skolnieci;
1.3.6. Dagni Samausku – Auces vidusskolas 10.klases skolnieku;
1.3.7. Viesturu Feldmani – Talsu 2.vidusskolas 10.klases skolnieku;
1.3.8. Alvi Krūmiņu – Ugāles vidusskolas 10.klases skolnieku;
1.3.9. Ingu Zariņu – Ventspils 6.vidusskolas 10.klases skolnieku;
1.3.10. Matīsu Lulli – Ogres 1.vidusskolas 11.klases skolnieku;

1.4. ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu:
1.4.1. Sandru Šlaru – Rīgas 47.vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.4.2. Andu Penku – Rūjienas vidusskolas 12.klases skolnieci;
1.4.3. Daci Zabalujevu – Gaigalavas pamatskolas 9.klases skolnieci;
1.4.4. Ivitu Brūderi – Ventspils 1.ģimnāzijas 8.klases skolnieci;
1.4.5. Sandru Miltu – Līvānu 1.vidusskolas 10.klases skolnieci;
1.4.6. Anastasiju Mastikašu – Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas 12.klases skolnieci;
1.4.7. Adeli Ertu – Rīgas Juglas vidusskolas 10.klases skolnieci;
1.4.8. Andu Krēsliņu – Ogres ģimnāzijas 9.klases skolnieci;
1.4.9. Lauru Aderi – Vecpiebalgas vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.4.10. Anci Medne – Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 12.klases skolnieci;
1.4.11. Andreju Ļeonovu – Auces vidusskolas 12.klases skolnieku;
1.4.12. Andri Zviedrīti – Ventspils 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieku;
1.4.13. Kārli Ruku – Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 9.klases skolnieku;
1.4.14. Ģirtu Ozolu – Balvu Amatniecības vidusskolas 12.klases skolnieku;
1.4.15. Jāzepu Žoglu – Rēzeknes 1.vidusskolas 10.klases skolnieku;
1.4.16. Mārtiņu Aglonieti – Špoģu vidusskolas 12.klases skolnieku;
1.4.17. Artūru Kalvānu – Alsungas vidusskolas 9.klases skolnieku;
1.4.18. Arvi Pastaru – Viesītes vidusskolas 10.klases skolnieku;
1.4.19. Vitāliju Litvinovu – Viļānu vidusskolas 11.klases skolnieku;
1.4.20. Juri Vītiņu – Rūjienas vidusskolas 9.klases kolnieku;
1.4.21.Andri Mežsargu – Balvu Amatniecības vidusskolas 12.klases skolnieku;
.

2. Izteikt pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Mājturības/mājsaimniecības valsts 16.olimpiādei un apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu šādus skolotājus:

2.1. Daci Brūveri – Saldus pilsētas ģimnāzijas skolotāju;
2.2. Gunāru Tarvidu – Lielvārdes vidusskolas skolotāju;
2.3. Sanitu Ratnieci – Ogres ģimnāzijas skolotāju;
2.4. Mārīti Žukovsku – Rīgas Teikas vidusskolas skolotāju;
2.5. Aigu Bekeri – Ogres 1.vidusskolas skolotāju;
2.6. Gunitu Savrinoviču – Āgenskalna ģimnāzijas skolotāju;
2.7. Vitāliju Lavrinoviču – Salas vidusskolas skolotāju;
2.8. Osvaldu Batņu – Rēzeknes 1.vidusskolas skolotāju;
2.9. Alvi Kambutu – Ventspils 1. ģimnāzijas skolotāju;
2.10. Viktoriju Sīviņu – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.11. Sofiju Kaļiņinu – Rīgas Rīnūžu vidusskolas skolotāju;
2.12. Joniku Tērvidi – Ventspils 1. ģimnāzijas skolotāju;
2.13. Larisu Zariņu – Ugāles vidusskolas skolotāju;
2.14. Daigu Sējēju – Bauskas pilsētas pamatskolas skolotāju;
2.15. Jāni Bensonu – Auces vidusskolas skolotāju;
2.16.Visvaldi Vismani – Talsu 2.vidusskolas skolotāju;
2.17. Ivu Pēci – Ugāles vidusskolas skolotāju;
2.18. Alvi Kambutu – Ventspils 6.vidusskolas skolotāju;
2.19. Edmundu Puriņu – Ogres 1.vidusskolas skolotāju.

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe