Atgriezties sadaļā "Olimpiāžu rezultāti 2008./2009.m.g."

Par vācu valodas 39.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
2009. gada 15. aprīļa
rīkojums Nr. 161

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2006.gada 1.februāra kārtību Nr.1 "Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija piešķir apbalvojumu par sasniegumiem mācību priekšmeta valsts olimpiādē" un Vācu valodas 39.valsts olimpiādes žūrijas komisijas sēdes 2009.gada 13.marta lēmumu (prot. Nr.1):

1. Apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas diplomiem, medaļām un balvām šādus skolēnus:
1.1. ar I vietas diplomu, zelta medaļu un balvu:
1.1.1. Reini Virsi – Āgenskalna ģimnāzijas 11.klases skolnieku;
1.1.2. Helmutu Vīksnu – Aizkraukles novada ģimnāzijas 12.klases skolnieku;
1.2. ar II vietas diplomu, sudraba medaļu un balvu:
1.2.1. Lienu Puisi-Puiši – Rīgas 25.vidusskolas 12.klases skolnieci;
1.2.2. Ņikitu Gaļinkinu – Privātskolas "Latreia" 12.klases skolnieku; 
1.2.3. Elīnu Upmali – Siguldas 2.vidusskolas 11.klases skolnieci;
1.2.4. Mārtiņu Sīli – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieku;
1.2.5. Aleksandru Bērziņu – Natālijas Draudziņas ģimnāzijas 11.klases skolnieku;
1.2.6. Inesi Zepu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.3. ar III vietas diplomu, bronzas medaļu un balvu:
1.3.1. Aneti Zīraku – Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.vidusskolas 12.klases skolnieci;
1.3.2. Sarmu Aiju Zēgneri – Āgenskalna ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.3.3. Zani Krēsliņu – Ziemeļvalstu ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
 
1.4. ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu:
1.4.1. Aleksandru Povari – Lielupes vidusskolas 11.klases skolnieci;
1.4.2. Maksimilianu Bērziņu – Natālijas Draudziņas ģimnāzijas 9.klases skolnieku;
1.4.3. Līgu Langenfeldi – M.Brimmerbergas Pļaviņu vidusskolas 12.klases skolnieci;
1.4.4. Madaru Bergu – Liepājas 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.4.5. Aleksandru Jansonu – Daugavpils 9.vidusskolas 12.klases skolnieku;
1.4.6. Lindu Krievāni – Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.4.7. Vairi Sadovski – Rēzeknes 1.vidusskolas 12.klases skolnieku;
1.4.8. Ritu Ķergalvi – Smiltenes ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.4.9. Raimondu Grišmanauski – Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 12.klases skolnieku;
1.4.10. Anitu Bautri – Rēzeknes 5.vidusskolas 12.klases skolnieci;
1.4.11. Artūru Marcinkēviču – Āgenskalna ģimnāzijas 11.klases skolnieku;
1.4.12. Katrīnu Auziņu – Ziemeļvalstu ģimnāzijas 12.klases skolnieci.

2. Izteikt pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Vācu valodas 39.valsts olimpiādei un apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu šādus skolotājus:
2.1. Ilsi Schveizeri – Āgenskalna ģimnāzijas skolotāju;
2.2. Lailu Andžāni – Aizkraukles novada ģimnāzijas skolotāju;
2.3. Laimdotu Trinkunu – Rīgas 25.vidusskolas skolotāju;
2.4. Ilonu Kuļikovu – Privātskolas "Latreia" skolotāju;
2.5. Dzintru Melderi – Siguldas 2.vidusskolas skolotāju;
2.6. Simoni Beu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāju;
2.7. Irinu Pučkovu – Natālijas Draudziņas ģimnāzijas skolotāju;;
2.8. Ingu Jakubaiti – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāju;
2.9. Inetu Feldmani – Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.vidusskolas skolotāju;
2.10. Birutu Kreigeri – Āgenskalna ģimnāzijas skolotāju;
2.11. Elitu Griņevu – Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolotāju.

 

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe