Atgriezties sadaļā "Olimpiāžu rezultāti 2008./2009.m.g."

Par Latviešu valodas un literatūras 8.–9. klasei 1.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
2009. gada 22. aprīļa
rīkojums Nr. 168

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2006.gada 1.februāra kārtību Nr.1 “Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija piešķir apbalvojumu par sasniegumiem mācību priekšmeta valsts olimpiādē” un Latviešu valodas un literatūras 8. – 9.klasei 1.valsts olimpiādes žūrijas sēdes 2009.gada 7.marta lēmumu (prot. Nr.2):

1. Apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas diplomiem, medaļām un balvām šādus skolēnus:

1.1. ar I vietas diplomu, zelta medaļu un balvu:
1.1.1. Guntu Pudniku – Rēzeknes 5.vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.1.2. Madaru Boku – Ilzenes pamatskolas 9.klases skolnieci;

1.2. ar II vietas diplomu, sudraba medaļu un balvu:
1.2.1. Vitu Lāčplēsi – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 9.klases skolnieci;           
1.2.2. Veltu Skolmeistari – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 9.klases skolnieci;
1.2.3. Klintu Šmiti – Bebru pamatskolas 9.klases skolnieci;
1.2.4. Kristiānu Bruzguli – Rīgas Franču liceja 9.klases skolnieci;
1.2.5. Evu Vanagu – Daugavpils Saskaņas pamatskolas 9.klases skolnieci;
1.2.6. Aneti Ašmani – Jelgavas Valsts ģimnāzijas 9.klases skolnieci;

1.3. ar III vietas diplomu, bronzas medaļu un balvu:
1.3.1. Daigu Marnauzu – Ludzas pilsētas ģimnāzijas 9.klases skolnieci;
1.3.2. Leldi Zīmeli      – Preiļu 1.vidusskolas 8.klases skolnieci;
1.3.3. Leldi Blažēvicu ­– Bauskas pamatskolas 9.klases skolnieci;
1.3.4. Zani Jūru – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 9.klases skolnieci;
1.3.5. Annu Beļeviču – Rīgas 2.vidusskolas 9.klases skolnieci;

1.4. ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu:
1.4.1. Lieni Dūdeli      – Carnikavas pamatskolas 8.klases skolnieci;
1.4.2. Kalvi Engīzeru – Rojas vidusskolas 8.klases skolnieku;
1.4.3. Alisi Eicēnu – Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 9.klases skolnieci;
1.4.4. Maiju Bidiņu – Rubas pamatskolas 9.klases skolnieci;
1.4.5. Andu Arbidāne – Ventspils 1.ģimnāzijas 9.klases skolnieci;
1.4.6. Vitu Kursīti – Daugavpils Valsts ģimnāzijas 9.klases skolnieci;
1.4.7. Lauru Manguli – Jelgavas 1.ģimnāzijas 9.klases skolnieci;
1.4.8. Aivu Gruduli – Liepājas 1.ģimnāzijas 8.klases skolnieci;
1.4.9. Jāni Salenieku – Gulbenes Valsts ģimnāzijas 9.klases skolnieku;
1.4.10. Anniju Jekali – Limbažu 3.vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.4.11. Annu Ignatoviču – Rīgas Angļu ģimnāzijas 9.klases skolnieci;
1.4.12. Sabīni Dainu Kirkiži – Nīcas vidusskolas 8.klases skolnieci;
1.4.13. Aigu Vabuli – Jaunstrūžānu pamatskolas 9.klases skolnieci;
1.4.14. Māru Rudzīti – Siguldas Valsts ģimnāzijas 9.klases skolnieci;
1.4.15. Lindu Rubeni – Rīgas Centra humanitārās vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.4.16. Magdalēnu Geku – E.Dārziņa Mūzikas vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.4.17. Elzu Dziļumu – Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 9.klases skolnieci;
1.4.18. Kristapu Znotiņu – Sutru pamatskolas 9.klases skolnieku;
1.4.19. Rutu Beināri – Rīgas Franču liceja 9.klases skolnieci.

2. Izteikt pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Latviešu valodas un literatūras 8. – 9.klasei 1.valsts olimpiādei un apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu šādus skolotājus:

2.1. Anitu Štikāni – Rēzeknes 5.vidusskolas skolotāju;
2.2. Agitu Līdumnieci – Ilzenes pamatskolas skolotāju;
2.3. Anitu Vītolu – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.4. Andu Zīdu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāju;
2.5. Lindu Šmiti – Bebru pamatskolas skolotāju;
2.6. Ivetu Vīdušu – Rīgas Franču liceja skolotāju;
2.7. Edīti Milevsku     – Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolotāju;
2.8. Gunitu Dravnieci – Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.9. Lidiju Krokšu – Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotāju;
2.10. Irēnu Baroni – Preiļu 1.vidusskolas skolotāju;
2.11. Ievu Mašali – Bauskas pamatskolas skolotāju;
2.12. Kristīni Dziļumu – Rīgas 2.vidusskolas skolotāju;
2.13. Veltu Pētersoni – Carnikavas pamatskolas skolotāju;
2.14. Aigitu Sprici – Rojas vidusskolas skolotāju;
2.15. Aiju Ignati – Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas skolotāju;
2.16. Rutu Arni – Rubes pamatskolas skolotāju;
2.17. Gunitu Smiltiņu – Ventspils 1.ģimnāzijas skolotāju;
2.18. Mariju Mičūni – Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.19. Vitu Hermani – Jelgavas 1.ģimnāzijas skolotāju;
2.20. Vintru Brašu – Liepājas 1.ģimnāzijas skolotāju;
2.21. Ligita Zitāne – Gulbenes Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.22. Aiju Grīnbergu – Limbažu 3.vidusskolas skolotāju;
2.23. Inesi Pilipāviču – Rīgas Angļu ģimnāzijas skolotāju;
2.24. Ivetu Roni – Nīcas vidusskolas skolotāju;
2.25. Olgu Andrejevu – Jaunstrūžānu pamatskolas skolotāju;
2.26. Ivetu Celmiņu – Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.27. Inu Hauku – Rīgas Centra humanitārās vidusskolas skolotāju;
2.28. Ligitu Arkliņu – E.Dārziņa Mūzikas vidusskolas skolotāju;
2.29. Silviju Karlelisoni – Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.30. Edīti Utnāni – Sutru pamatskolas skolotāju.

 

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe