Atgriezties sadaļā "Olimpiāžu rezultāti 2008./2009.m.g."

Par Vides projektu 14.valsts olimpiādes uzvarētāju apbalvošanu
 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
2009. gada 24. aprīļa
rīkojums Nr. 178

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2006.gada 1.februāra kārtību Nr.1 “Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija piešķir apbalvojumu par sasniegumiem mācību priekšmeta valsts olimpiādē” un Vides projektu 14.valsts olimpiādes žūrijas komisijas sēdes 2009.gada 4.marta lēmumu (prot. Nr.2) apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas diplomiem, medaļām un balvām šādus skolēnus:

1. ar I vietas diplomu, zelta medaļu un balvu:
1.1. Jāni Mjasņikovu – Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas 9.klases skolnieku;
1.2. Jāni Bētiņu – Engures vidusskolas 12.klases skolnieku;

2. ar II vietas diplomu, sudraba medaļu un balvu:
2.1. Jāni Grisi – Ķeipenes pamatskolas 9.klases skolnieku;
2.2. Lauru Šēli – Priekules vidusskolas 9.klases skolnieci;
2.3. Lieni Kivko – Rēzeknes Valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieci;

3. ar III vietas diplomu, bronzas medaļu un balvu:
3.1. Annu Karlsoni – Ļaudonas vidusskolas 8.klases skolnieci;
3.2. Lauri Putniņu – Pumpuru vidusskolas 12.klases skolnieku;

4. ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu:
4.1. Eleonoru Garkuli-Gureviču – Zemgales vidusskolas 8.klases skolnieci;
4.2. Lauru Kemti – Skrundas 1.vidusskolas 9.klases skolnieci;
4.3. Anci Lieni Šatrovsku – Vecpiebalgas vidusskolas 8.klases skolnieci;
4.4. Jāni Stankeviču – Dzērbenes vidusskolas 9.klases skolnieku;
4.5. Igoru Zvaigzni – Dzērbenes vidusskolas 12.klases skolnieku;
4.6. Artūru Stankeviču – Dzērbenes vidusskolas 11.klases skolnieku;
4.7. Lieni Bērziņu – Vecpiebalgas vidusskolas 12.klases skolnieci.

 

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe