Atgriezties sadaļā "Olimpiāžu rezultāti 2008./2009.m.g."

Par Angļu valodas 39.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
2009. gada 24. aprīļa
rīkojums Nr. 175

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2006.gada 1.februāra kārtību Nr.1 “Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija piešķir apbalvojumu par sasniegumiem mācību priekšmeta valsts olimpiādē” un Angļu valodas 39.valsts olimpiādes žūrijas komisijas sēdes 2009.gada 13.marta lēmumu (prot. Nr.2):

1. Apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas diplomiem, medaļām un balvām šādus skolēnus:
1.1. ar I vietas diplomu, zelta medaļu un balvu: Lauru Dreiži – Rīgas Franču liceja 12.klases skolnieci;
1.2. ar II vietas diplomu, sudraba medaļu un balvu: Mārtiņu Sīli – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieku;
1.3. ar III vietas diplomu, bronzas medaļu un balvu: Annu Mihejevu – Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja 12.klases skolnieci;
1.4. ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu:
1.4.1. Jāni Pelšu – Cēsu Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieku;
1.4.2. Valteru Zariņu – Rīgas Franču liceja 11.klases skolnieku;
1.4.3. Kārli Rudenko – Grobiņas ģimnāzijas 11.klases skolnieku.

2. Izteikt pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Angļu valodas 39.valsts olimpiādei un apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu šādus skolotājus:
2.1. Vinetu Rutenbergu – Rīgas Franču liceja skolotāju;
2.2. Jāni Zeimani – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāju;
2.3. Irinu Bučinsku – Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja skolotāju.

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe