Atgriezties sadaļā "Olimpiāžu rezultāti 2008./2009.m.g."

Par Vēstures 15.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
2009. gada 24. aprīļa
rīkojums Nr. 179

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2006.gada 1.februāra kārtību Nr.1 “Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija piešķir apbalvojumu par sasniegumiem mācību priekšmeta valsts olimpiādē” un Vēstures 15.valsts olimpiādes žūrijas komisijas sēdes 2009.gada 4.aprīļa lēmumu (prot. Nr.1):

1. Apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas diplomiem, medaļām un balvām šādus skolēnus:
1.1. ar I vietas diplomu, zelta medaļu un balvu:
1.1.1. Jāzepu Jermolovu – Majoru pamatskolas 9.klases skolnieku;
1.1.2. Lauri Baltiņu – Dobeles Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieku;

1.2. ar II vietas diplomu, sudraba medaļu un balvu:
1.2.1. Arnoldu Eizenšmitu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 9.klases skolnieku;
1.2.2. Līnu Lāži – Siguldas Valsts ģimnāzijas 9.klases skolnieci;
1.2.3. Kasparu Reini – Rīgas 64.vidusskolas 9.klases skolnieku;
1.2.4. Andri Eglonu – Rēzeknes Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieku;
1.2.5. Kristapu Ozoliņu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieku;
1.2.6. Vairi Sadovski – Rēzeknes 1.vidusskolas 12.klases skolnieku;

1.3. ar III vietas diplomu, bronzas medaļu un balvu:
1.3.1. Madaru Boku – Ilzenes pamatskolas 9.klases skolnieci;
1.3.2. Kristapu Vītolu – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 9.klases skolnieku;
1.3.3. Zani Kubuliņu – Staiceles vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.3.4. Jāni Zālīti – Ozolu pamatskolas 9.klases skolnieku;
1.3.5. Elzu Straupmani – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 9.klases skolnieci;
1.3.6. Matīsu Veiguru – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieku;
1.3.7. Agnesi Loginu – Rīgas Franču liceja 12.klases skolnieci;

1.4. ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu:
1.4.1. Agitu Rudzišu – Ogres 1.vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.4.2. Annu Ignatoviču – Rīgas Angļu ģimnāzijas 9.klases skolnieci;
1.4.3. Kārli Alsiņu – Aizputes vidusskolas 9.klases skolnieku;
1.4.4. Tomu Znotiņu – Slokas pamatskolas 9.klases skolnieku;
1.4.5. Elmāru Aberfeldu – Tārgales pamatskolas 9.klases skolnieku;
1.4.6. Līvu Doniņu – Ogres 1.vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.4.7. Evu Vīksnu – Rīgas Komercģimnāzijas 9.klases skolnieci;
1.4.8. Rihardu Šteinu – Cēsu Valsts ģimnāzijas 9.klases skolnieku;
1.4.9. Melitu Vidējo – Jēkabpils 3.vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.4.10. Artūru Čukuru – Liepājas 1.ģimnāzijas 9.klases skolnieku;
1.4.11. Diānu Orlovsku – Kārsavas vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.4.12. Armandu Svelpi – Bērzpils vidusskolas 9.klases skolnieku;
1.4.13. Kristapu Zaķi – Bauskas 1.vidusskolas 9.klases skolnieku;
1.4.14. Gundaru Āboliņu – Tirzas pamatskolas 9.klases skolnieku;
1.4.15. Arni Jaundžeikaru – Jaunjelgavas vidusskolas 9.klases skolnieku;
1.4.16. Kristīni Pričinu – Rīgas 31.vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.4.17. Alisi Jātnieci – Mazsalacas vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.4.18. Valēriju Osipovu – Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja 9.klases skolnieci;
1.4.19. Ildzi Jakunovu – Ērgļu vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.4.20. Renāru Broku – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 9.klases skolnieku;
1.4.21. Klāvu Miezi – Ventspils 4.vidusskolas 9.klases skolnieku;
1.4.22. Ievu Langi – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.4.23. Lauru Lapiņu – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.4.24. Madaru Kiršu – Liepājas 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.4.25. Robertu Lūsēnu – Bulduru Dārzkopības vidusskolas 12.klases skolnieku;
1.4.26. Rūtu Dišleri – Tukuma Raiņa vidusskolas 12.klases skolnieci;
1.4.27. Jāni Paideru – Rīgas Franču liceja 12.klases skolnieku;
1.4.28. Marutu Jankeviču – Valmieras Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.4.29. Madaru Uzaiti – Iecavas vidusskolas 12.klases skolnieci.

2. Izteikt pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Vēstures 15.valsts olimpiādei un apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu šādus skolotājus:
2.1. Anitu Pāvuli – Majoru pamatskolas skolotāju;
2.2. Inesi Mežsargu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāju;
2.3. Inesi Bergu – Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.4. Maiju Kārkliņu – Rīgas 64.vidusskolas skolotāju;
2.5. Inesi Žīguri – Ilzenes pamatskolas skolotāju;
2.6. Elvīru Viļumu – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.7. Ilgu Vītolu – Staiceles vidusskolas skolotāju;
2.8. Annu Ozolu – Ozolu pamatskolas skolotāju;
2.9. Dinu Empeli – Dobeles Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.10. Āriju Melni – Rēzeknes Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.11. Inu Evardsoni – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāju;
2.12. Ilonu Lagzdiņu – Rēzeknes 1.vidusskolas skolotāju;
2.13. Aīdu Koļesinsku – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.14. Aiju Kļaviņu – Rīgas Franču liceja skolotāju.

 

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe