Atgriezties sadaļā "Olimpiāžu rezultāti 2008./2009.m.g."

Par Ķīmijas 50.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
2009. gada 24. aprīļa
rīkojums Nr. 172

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2006.gada 1.februāra kārtību Nr.1 “Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija piešķir apbalvojumu par sasniegumiem mācību priekšmeta valsts olimpiādē” un Ķīmijas 50.valsts olimpiādes žūrijas komisijas sēdes 2009.gada 18.marta lēmumu (prot. Nr.2):

1. Apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas diplomiem, medaļām un balvām šādus skolēnus:
1.1. ar I vietas diplomu, zelta medaļu un balvu:
1.1.1. Jāni Brišku – Salas vidusskolas 9.klases skolnieku;
1.1.2. Kārli Seņko – Dobeles Valsts ģimnāzijas 10.klases skolnieku;
1.1.3. Robertu Bluķi – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieku;
1.1.4. Romānu Čaplinski – Rīgas 92.vidusskolas 12.klases skolnieku;

1.2. ar II vietas diplomu, sudraba medaļu un balvu:
1.2.1. Eduardu Rutkovski – Olaines 1.vidusskolas 9.klases skolnieku;
1.2.2. Līgu Skārdu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 10.klases skolnieci;
1.2.3. Lauru Avenu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieci;
1.2.4. Andri Cānu – Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieku;
1.2.5. Tomu Rēķi – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieku;

1.3. ar III vietas diplomu, bronzas medaļu un balvu:
1.3.1. Viktoriju Kovaļu – Rīgas 92.vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.3.2. Mārtiņu Stepiņu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 10.klases skolnieku;
1.3.3. Martu Lapiņu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 10.klases skolnieci;
1.3.4. Lindu Vīksni – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieci;
1.3.5. Jāni Reiteru – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieku;

1.4. ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu:
1.4.1. Jāni Cepurīti      – Neretas vidusskolas 9.klases skolnieku;
1.4.2. Edgaru Kakarānu – Salas vidusskolas 9.klases skolnieku;
1.4.3. Artjomu Ļipinu – Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja 9.klases skolnieku;
1.4.4. Kristapu Folkmani – Cēsu Valsts ģimnāzijas 9.klases skolnieku;
1.4.5. Veroniku Saharuku – Rīgas 34.vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.4.6. Jeļenu Timošenko – Rīgas 5.pamatskolas 9.klases skolnieci;
1.4.7. Andri Leli – Rīgas 84.vidusskolas 9.klases skolnieku;
1.4.8. Valdi Ādamsonu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 10.klases skolnieku;
1.4.9. Jēkabu Narvaišu – Dobeles Valsts ģimnāzijas 10.klases skolnieku;
1.4.10. Armandu Rudušu – Siguldas Valsts ģimnāzijas 10.klases skolnieku;
1.4.11. Dmitriju Jevdokimovu – Rīgas 40.vidusskolas 10.klases skolnieku;
1.4.12. Valdi Ģībieti – Rīgas Hanzas vidusskolas 10.klases skolnieku;
1.4.13. Kristeru Ozolu – Rīgas 3.vidusskolas 10.klases skolnieku;
1.4.14. Olgu Gavrilovu – Rīgas 72.vidusskolas 10.klases skolnieci;
1.4.15. Vladislavu Antoņuku – Rīgas 92. vidusskolas 10.klases skolnieku;
1.4.16. Artūru Tolu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieku;
1.4.17. Ingu Pērkonu – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieku;
1.4.18. Jāni Šmitu – Rīgas Franču liceja 11.klases skolnieku;
1.4.19. Svetlanu Azareviču – Daugavpils 3.vidusskolas 12.klases skolnieci;
1.4.20. Vadimu Suškovu – Rīgas 46.vidusskolas 12.klases skolnieku;
1.4.21. Igoru Mihailovu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieku;
1.4.22. Mārtiņu Otikovu – Rīgas 2.vidusskolas 12.klases skolnieku;
1.4.23. Jūliju Abejevu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.4.24. Jevgēniju Berežnoju – Rīgas Universālās vidusskolas 12.klases skolnieku.

2. Izteikt pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Ķīmijas 50.valsts olimpiādei un apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu šādus skolotājus:

2.1. Juri Zakrevski – Olaines 1.vidusskolas skolotāju;
2.2. Dainu Sondari – Salas vidusskolas skolotāju;
2.3. Kasparu Veldri – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāju;
2.4. Mariannu Teži      – Rīgas 92.vidusskolas skolotāju;
2.5. Natāliju Elsti – Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.6. Sandru Turkupoli – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.7. Agritu Veidi – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāju;
2.8. Sarmīti Dudi – Dobeles Valsts ģimnāzijas skolotāju.

 

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe