Atgriezties sadaļā "Olimpiāžu rezultāti 2008./2009.m.g."

Par Ģeogrāfijas 26.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
2009. gada 24. aprīļa
rīkojums Nr. 177

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2006.gada 1.februāra kārtību Nr.1 “Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija piešķir apbalvojumu par sasniegumiem mācību priekšmeta valsts olimpiādē” un Ģeogrāfijas 26.valsts olimpiādes žūrijas sēdes 2009.gada 2.aprīļa lēmumu (prot. Nr.2):

1. Apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas diplomiem, medaļām un balvām šādus skolēnus:
1.1. ar I vietas diplomu, zelta medaļu un balvu:
1.1.1.Zigmundu Orlovski – Liepājas 6.vidusskolas 12.klases skolnieku;

1.2. ar II vietas diplomu, sudraba medaļu un balvu:
1.2.1. Robertu Bluķi – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieku;
1.2.2. Armandu Rudušu – Siguldas Valsts ģimnāzijas 10.klases skolnieku;

1.3. ar III vietas diplomu, bronzas medaļu un balvu:
1.3.1. Aneti Romanovsku – Saldus 2.vidusskolas 10.klases skolnieci;
1.3.2. Pēteri Rozenbaku – Madonas Valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieku;
1.3.3. Dāvi Immuru – Rīgas N.Draudziņas ģimnāzijas 10.klases skolnieku;

1.4. ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu:
1.4.1. Otto Tabunu – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 10.klases skolnieku;
1.4.2. Gļebu Borisovu – Daugavpils Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieku;
1.4.3. Vairi Sadovski – Rēzeknes 1.vidusskolas 12.klases skolnieku;
1.4.4. Marutu Jankēvicu – Valmieras Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.4.5. Jāni Eglīti – Preiļu Valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieku;
1.4.6. Didzi Gaili – Rīgas Kristīgās vidusskolas 12.klases skolnieku;
1.4.7. Mārci Gaili – Valmieras Valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieku;
1.4.8. Arti Vansoviču – Ziemeļvalstu ģimnāzijas 12.klases skolnieku;
1.4.9. Kristapu Bērziņu – Cēsu Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieku.

2. Izteikt pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Ģeogrāfijas 26.valsts olimpiādei un apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu šādus skolotājus:
2.1. Indru Sedulu – Liepājas 6.vidusskolas skolotāju;
2.2. Laimdotu Jansoni – Madonas Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.3. Teiku Rudovicu – Saldus 2.vidusskolas skolotāju;
2.4. Ilzi Koļesnikovu – Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.5. Zaigu Tenisoni – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāju;
2.6. Guntu Gultnieci – Rīgas N.Draudziņas ģimnāzijas skolotāju.

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe