Atgriezties sadaļā "Olimpiāžu rezultāti 2008./2009.m.g."

Par Latviešu valodas un literatūras 11. – 12. klasei 35.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
2009. gada 24. aprīļa
rīkojums Nr. 176

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2006.gada 1.februāra kārtību Nr.1 “Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija piešķir apbalvojumu par sasniegumiem mācību priekšmeta valsts olimpiādē” un Latviešu valodas un literatūras 11.–12.klasei 35.valsts olimpiādes žūrijas sēdes 2009.gada 1.aprīļa lēmumu (prot. Nr.1):

1. Apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas diplomiem, medaļām un balvām šādus skolēnus:
1.1. ar I vietas diplomu, zelta medaļu un balvu:
Inu Jeremejevu – Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas 12.klases skolnieci;
1.2. ar II vietas diplomu, sudraba medaļu un balvu:
1.2.1. Annu Jaunslavieti – Valkas ģimnāzijas 12.klases skolnieci;    
1.2.2. Kristīni Rāviņu – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.2.3. Gunu Sakaini – Olaines 1.vidusskolas 11.klases skolnieci;

1.3. ar III vietas diplomu, bronzas medaļu un balvu:
1.3.1. Edīti Matuseviču – Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieci;
1.3.2. Santu Elstiņu     – Ogres ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.3.3. Rūtu Treikališu ­– Aizkraukles novada ģimnāzijas 12.klases skolnieci;

1.4. ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu:
1.4.1. Madaru Medni – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieci;
1.4.2. Lindu Žindigu – Aknīstes vidusskolas 12.klases skolnieci;
1.4.3. Santu Čerbikovu – Talsu 2.vidusskolas 11.klases skolnieci;
1.4.4. Kristīni Grinbergu – Valmieras Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.4.5. Elīnu Kurmi – Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.4.6. Elīnu Auzāni – Rīgas Franču liceja 11.klases skolnieci;
1.4.7. Vilmu Kovaļovu – Daugavpils Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieci.

2. Izteikt pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Latviešu valodas un literatūras 11. – 12.klasei 35.valsts olimpiādei un apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu šādus skolotājus:
2.1. Ilzi Paukši – Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas skolotāju;
2.2. Dianu Magoni – Valkas ģimnāzijas skolotāju;
2.3. Janīnu Vanaģeli – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.4. Inu Velbergu – Olaines 1.vidusskolas skolotāju;
2.5. Daci Simsoni – Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.6. Laimdotu Jonkusi – Ogres ģimnāzijas skolotāju;
2.7. Zintu Rasnaču – Aizkraukles novada ģimnāzijas skolotāju.

 

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe