Atgriezties sadaļā "Olimpiāžu rezultāti 2008./2009.m.g."

Par Franču valodas 39.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
2009. gada 24.aprīļa
rīkojums Nr. 173

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2006.gada 1.februāra kārtību Nr.1 “Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija piešķir apbalvojumu par sasniegumiem mācību priekšmeta valsts olimpiādē” un Franču valodas 39.valsts olimpiādes žūrijas sēdes 2009.gada 14.marta lēmumu (prot. Nr.1):

1. Apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas diplomiem, medaļām un balvām šādus skolēnus:

1.1. ar I vietas diplomu, zelta medaļu un balvu:

1.1.1. Alisu Uzuriņu – Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 5.klases skolnieci;
1.1.2. Amandu Dolgu – Rīgas Franču liceja 6.klases skolnieci;
1.1.3. Antoniju Aleksejevu – Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 8.klases skolnieci;
1.1.4. Izabelli Galopinu – Rīgas 13.vidusskolas 8.klases skolnieci;
1.1.5. Santu Tisenkopfu – Rīgas Franču liceja 7.klases skolnieci;
1.1.6. Nilu Bukolovski – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 9.klases skolnieku;
1.1.7. Oskaru Teikmani – Rīgas Franču liceja 9.klases skolnieku;
1.1.8. Lienu Līksnīti – Rīgas Franču liceja 12.klases skolnieci;
1.1.9. Anastasiju Timošenko – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 10.klases skolnieci;
1.1.10. Marjanu Lielausi – Daugavpils Centra ģimnāzijas 12.klases skolnieku;

1.2. ar II vietas diplomu, sudraba medaļu un balvu:

1.2.1. Mihailu Potapovu – Rīgas 13.vidusskolas 6.klases skolnieku;
1.2.2. Elenu Ritenbergu – Rīgas Franču liceja 5.klases skolnieci;
1.2.3. Inu Zīli – Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 8.klases skolnieci;
1.2.4. Dārtu Dozbergu – Rīgas Franču liceja 7.klases skolnieci;
1.2.5. Viktoriju Sabataši – Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 9.klases skolnieci;
1.2.6. Kristiānu Bruzguli – Rīgas Franču liceja 9.klases skolnieci;
1.2.7. Irīnu Bregvadzi – Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 11.klases skolnieci;
1.2.8. Kseniju Udovenko – Rīgas 40.vidusskolas 11.klases skolnieci;
1.2.9. Baibu Kiršteinu – Siguldas Valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieci;
1.2.10. Jelizavetu Rižņikovu – Rīgas 34.vidusskolas 10.klases skolnieci;
1.2.11. Annu Jakšpēteri – Rīgas Franču liceja 12.klases skolnieci;

1.3. ar III vietas diplomu, bronzas medaļu un balvu:

1.3.1. Kristīni Kornelius – Rīgas Hanzas vidusskolas 6.klases skolnieci;
1.3.2. Krišjāni Auziņu – Rīgas Franču liceja 6.klases skolnieku;
1.3.3. Juliannu Antonovu – Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 8.klases skolnieci;
1.3.4. Paulu Ulmani – Rīgas Franču liceja 8.klases skolnieci;
1.3.5. Ināru Avotiņu – Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 9.klases skolnieci;;
1.3.6. Aleksandru Tauriņu – Rīgas Franču liceja 9.klases skolnieku;
1.3.7. Elīzu Purmali – Rīgas Franču liceja 9.klases skolnieci;
1.3.8. Lūkasu Lappuķi – Rīgas Franču liceja 10.klases skolnieku;
1.3.9. Lauru Dreiži – Rīgas Franču liceja 12.klases skolnieci;
1.3.10. Andreju Arnautovu – Rīgas Puškina liceja 10.klases skolnieku;
1.3.11. Lieni Andersoni – Rīgas Centra Humanitārās vidusskolas 12.klases skolnieci;

1.4. ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu:

1.4.1. Annu Grohovinu – Rīgas Purvciema vidusskolas 6.klases skolnieci;
1.4.2. Ariadnu Kramkovsku – Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 6.klases skolnieci;
1.4.3. Annu Januškeviču – Rīgas Franču liceja 5.klases skolnieci;
1.4.4. Zani Granti – Rīgas Franču liceja 5.klases skolnieci;
1.4.5. Annu Vītolu – Rīgas Franču liceja 6.klases skolnieci;
1.4.6. Mareku Jemanakovu – Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 7.klases skolnieku;
1.4.7. Mariju Žavoronkovu – Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 8.klases skolnieci;
1.4.8. Kristīni Aišpuri – Daugavpils 9.vidusskolas 8.klases skolnieci;
1.4.9. Megiju Milbergu – Rīgas Franču liceja 7.klases skolnieci;
1.4.10. Elīnu Kozlovu – Rīgas Franču liceja 8.klases skolnieci;
1.4.11. Alisi Čakarni – Rīgas Franču liceja 7.klases skolnieci;
1.4.12. Veroniku Saharuku – Rīgas 34.vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.4.13. Jeļenu Iesajanu – Rīgas Purvciema vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.4.14 Alisu Ščerbiņinu – Rīgas Purvciema vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.4.15. Maiju Zalpeteri – Rīgas Franču liceja 9.klases skolnieci;
1.4.16 Marutu Siliņu – Rīgas Franču liceja 12.klases skolnieci;                     
1.4.17. Agnesi Dravnieci – Rīgas Franču liceja 12.klases skolnieci;
1.4.18. Rihardu Brenci – Rīgas 40.vidusskolas 11.klases skolnieku;
1.4.19. Elmiru Jesajanu – Rīgas Purvciema vidusskolas 12.klases skolnieci;
1.4.20. Ingu Garu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.4.21. Olgu Peškovu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieci;
1.4.22. Kseniju Frolovu – Rīgas 92.vidusskolas 12.klases skolnieci;
1.4.23. Natāliju Kondratenkovu – Rīgas Centra Humanitārās vidusskolas 12.klases skolnieci;
1.4.24. Annu Solimu – Rīgas Krievu vidusskolas 11.klases skolnieci;
1.4.25. Anniju Drašku – Rīgas Centra Humanitārās vidusskolas 12.klases skolnieci;
1.4.26. Jūliju Milču – Ogres Ģimnāzijas 12.klases skolnieci.
.

2. Izteikt pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Franču valodas 39.valsts olimpiādei un apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu šādus skolotājus:

2.1. Diānu Ķezberi – Rīgas Franču liceja skolotāju;
2.2. Ilonu Gargažinu – Rīgas Franču liceja skolotāju;
2.3. Intu Murāni – Rīgas Franču liceja skolotāju;
2.4. Karini Heinrihsoni – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāju;
2.5. Jelenu Kustovu – Rīgas 13.vidusskolas skolotāju;
2.6. Olgo Prihodko – Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolotāju;
2.7. Jelenu Tarasjanko – Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolotāju;
2.8. Irinu Bresku – Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijas skolotāju.

 

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe