Atgriezties sadaļā "Olimpiāžu rezultāti 2008./2009.m.g."

Par Vizuālās mākslas 47.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
2009. gada 29.aprīļa
rīkojums Nr. 192

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2006.gada 1.februāra kārtību Nr.1 “Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija piešķir apbalvojumu par sasniegumiem mācību priekšmeta valsts olimpiādē” un Vizuālās mākslas 47.valsts olimpiādes žūrijas sēdes 2009.gada 6.aprīļa lēmumu (prot. Nr.1):

1. Apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas diplomiem, medaļām un balvām šādus skolēnus:

1.1. ar I vietas diplomu, zelta medaļu un balvu:
1.1.1. Annu Mariju Morozovu – Rīgas O.Kalpaka Tautas daiļamatu pamatskolas 6.klases skolnieci;
1.1.2. Kristapu Babrovski – Krāslavas Valsts ģimnāzijas10.klases skolnieku;
1.1.3. Agatu Maļuhinu – Daugavpils J.Pilsudska Poļu vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.1.4. Edgaru Miķelsonu – Balvu amatniecības vidusskolas12.klases skolnieku;
1.1.5. Jūliju Podskočiju – Preiļu 2.vidusskolas 11.klases skolnieci;
1.1.6. Martu Leitāni – Saldus pilsētas ģimnāzijas 12.klases skolnieci;

1.2. ar II vietas diplomu, sudraba medaļu un balvu:
1.2.1. Jāni Bremani – Virbu pamatskolas 5.klases skolnieku;
1.2.2. Laumu Silaunieci – Balvu pilsētas ģimnāzijas 8.klases skolnieci;
1.2.3. Ilonu Fadejenko – Daugavpils Krievu vidusskolas ­– liceja 8.klases skolnieci;
1.2.4. Vendiju Egli – Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 10. klases skolnieci;
1.2.5. Aigu Spāģi – Aizputes vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.2.6. Dārtu Freipiču – Laucienes pamatskolas 9.klases skolnieci;
1.2.7. Alīnu Petrovu – Rēzeknes 2.vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.2.8. Aleksandru Truseviču – Rīgas Rīnūžu vidusskolas 9.klases skolnieci;  

1.3. ar III vietas diplomu, bronzas medaļu un balvu:
1.3.1. Edgaru Klētnieku – Cēsu pilsētas pamatskolas 6.klases skolnieku;
1.3.2. Signi Zommeri – Brocēnu vidusskolas 6.klases skolnieci;
1.3.3. Emīlu Muzikantu – Rīgas Franču liceja 5.klases skolnieku;
1.3.4. Santu Naumovu – Staļģenes pamatskolas 8.klases skolnieci;
1.3.5. Aivi Girgždi – Gārsenes pamatskolas 8.klases skolnieku;
1.3.6. Rutu Priedi – Popes pamatskolas 8.klases skolnieci;
1.3.7. Dārtu Ceriņu – Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 8.klases skolnieci;
1.3.8. Ditu Čepuli – Ludzas pilsētas ģimnāzijas 10.klases skolnieci;
1.3.9. Līvu Doniņu – Ogres 1.vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.3.10. Elīnu Zavitsku – Saldus pilsētas pamatskolas 9.klases skolnieci;
1.3.11. Emīlu Lapsiņu – Mazsalacas vidusskolas 9.klases skolnieku;
1.3.12. Anniju Ločmeli – Mārupes vidusskolas 11.klases skolnieci;
1.3.13. Artūru Legzdiņu – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 12.klases skolnieku;

1.4. ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu:
1.4.1. Evitu Rasčevsku – Kalupes pamatskolas 8.klases skolnieci;
1.4.2. Elīzu Gulbi – Ogres 1.vidusskolas 8.klases skolnieci;
1.4.3. Signiju Ludboržu – Nautrēnu vidusskolas 8.klases skolnieci;
1.4.4. Madaru Indriksoni – Ugāles vidusskolas 7.klases skolnieci;
1.4.5. Sofiju Griņevsku – Rīgas 34.vidusskolas 8.klases skolnieci;
1.4.6. Elzu Grīsli – Rīgas 31.vidusskolas 7.klases skolnieci;
1.4.7. Marku Incenbergu – Bejas pamatskolas 9.klases skolnieku;
1.4.8. Vandu Sondori – Preiļu 1.pamatskolas 9.klases skolnieci;
1.4.9. Daigu Miščenko – Nautrēnu vidusskolas 10.klases skolnieci;
1.4.10. Sintiju Ukši – Jelgavas Valsts ģimnāzijas 9.klases skolnieci;
1.4.11. Elīnu Podrjadčikovu – Liepājas 2.vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.4.12. Ņinu Salalaiko – Rīgas 34.vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.4.13. Vitu Ekšu – Rīgas 88.vidusskolas 9.klases skolnieci;
1.4.14 Jeļenu Timošenko – Rīgas 5.pamatskolas 9.klases skolnieci;
1.4.15. Paulu Bērziņu – Cēsu Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieci.

2. Izteikt pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Vizuālās mākslas 47.valsts olimpiādei un apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu šādus skolotājus:

2.1. Indru Jaunzemu – Cēsu pilsētas pamatskolas skolotāju;
2.2. Aivu Šteinu – Brocēnu vidusskolas skolotāju;
2.3. Sandru Bremani – Virbu pamatskolas skolotāju;
2.4. Baibu Ščuku – O.Kalpaka Tautas daiļamatu pamatskolas skolotāju;
2.5. Lanu Bikavnieci – Rīgas Franču liceja skolotāju;
2.6. Birutu Vizuli – Balvu pilsētas ģimnāzijas skolotāju;
2.7. Valentīnu Arnīti – Staļģenes pamatskolas skolotāju;
2.8. Guntaru Geidu – Gārsenes pamatskolas skolotāju;
2.9. Ingrīdu Andersoni – Popes pamatskolas skolotāju;
2.10. Ingu Vasiļjevu – Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja skolotāju;
2.11. Irinu Avdejevu – Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.12. Ingu Skerškāni – Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.13. Egilu Ozoliņu – Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas skolotāju;
2.14. Agritu Faustu – Aizputes vidusskolas skolotāju;
2.15. Ingu Mikuču – Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotāju;
2.16. Vitu Beikerti – Ogres 1.vidusskolas skolotāju;
2.17. Gitu Leju – Saldus pilsētas pamatskolas skolotāju;
2.18. Larisu Avotu – Avotiņu – Laucienes pamatskolas skolotāju;
2.19. Jāni Jansonu – Mazsalacas vidusskolas skolotāju;
2.20. Jadvigu Osipovu – Daugavpils J.Pilsudska Poļu vidusskolas skolotāju;
2.21. Inesi Nartišu – Rēzeknes 2.vidusskolas skolotāju;
2.22. Nadeždu Iļjinu – Rīgas Rīnūžu vidusskolas skolotāju;
2.23. Nikolaju Gorkinu – Balvu amatniecības vidusskolas skolotāju;
2.24. Innu Zenovjevu – Preiļu 2.vidusskolas skolotāju;
2.25. Baibu Zvauni – Mārupes vidusskolas skolotāju;
2.26. Līgu Leitāni – Saldus pilsētas ģimnāzijas skolotāju;
2.27. Daci Lējēju – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolotāju.

 

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe