Atgriezties sadaļā "Olimpiāžu rezultāti 2008./2009.m.g."

Par Kultūras vēstures 5.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
2009. gada 29. aprīļa
rīkojums Nr. 191

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2006.gada 1.februāra kārtību Nr.1 “Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija piešķir apbalvojumu par sasniegumiem mācību priekšmeta valsts olimpiādē” un Kultūras vēstures 5.valsts olimpiādes žūrijas sēdes 2009.gada 28.marta lēmumu (prot. Nr.1):

1. Apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas diplomiem, medaļām un balvām šādus skolēnus:

1.1. ar I vietas diplomu, zelta medaļu un balvu:
1.1.1. Līgu Rūtiņu – Ogres ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.1.2. Aneti Budrecku – J.Čakstes Liepājas 10.vidusskolas 12.klases skolnieci;

1.2. ar II vietas diplomu, sudraba medaļu un balvu:
Adriju Kalvišu – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieci;

1.3. ar III vietas diplomu, bronzas medaļu un balvu:
1.3.1. Darju Aleksandrovu – Rīgas 40.vidusskolas 12.klases skolnieci;
1.3.2. Annu Lielpēteri – Rīgas Franču liceja 11.klases skolnieci;
1.3.3. Krišjāni Lāci – Rīgas Angļu ģimnāzijas 12.klases skolnieku;

1.4. ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu:
1.4.1. Ievu Stradiņu – Gulbenes Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.4.2. Lailu Brīvuli – Limbažu 1.vidusskolas 12.klases skolnieci;
1.4.3. Veroniku Viļumu – Pumpuru vidusskolas 12.klases skolnieci;
1.4.4. Lāsmu Jakimovu – Preiļu Valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieci;
1.4.5. Inesi Kalniņu – Krimuldas vidusskolas 12.klases skolnieci;
1.4.6. Luīzi Andersoni – Brocēnu vidusskolas 12.klases skolnieci;
1.4.7. Alisi Plaudi – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.4.8. Līvu Siliņu – Rīgas Franču liceja 12.klases skolnieci;
1.4.9. Ingunu Žerbiņu – Madonas Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.4.10. Rūtu Dišleri – Tukuma Raiņa ģimnāzijas 12.klases skolnieci.

2. Izteikt pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Kultūras vēstures 5.valsts olimpiādei un apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu šādus skolotājus:

2.1. Vinetu Oboznaju – Ogres ģimnāzijas skolotāju;
2.2. Gunu Skrabarnieci – J.Čakstes Liepājas 10.vidusskolas skolotāju;
2.3. Elvīru Viļumi – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.4. Jeļenu Rubeni – Rīgas 40.vidusskolas skolotāju;
2.5. Eviju Rozentāli – Rīgas Franču liceja skolotāju;
2.6. Anitu Zaļaiskalni – Rīgas Angļu ģimnāzijas skolotāju.

 

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe