Atgriezties sadaļā "Olimpiāžu rezultāti 2008./2009.m.g."

Par Politikas un tiesību 16.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
2009. gada 12. maija
rīkojums Nr. 206

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2006.gada 1.februāra kārtību Nr.1 “Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija piešķir apbalvojumu par sasniegumiem mācību priekšmeta valsts olimpiādē” un Politikas un tiesību 16.valsts olimpiādes žūrijas sēdes 2009.gada 18.aprīļa lēmumu (prot. Nr.1):

1. Apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas diplomiem, medaļām un balvām šādus skolēnus:

1.1. ar I vietas diplomu, zelta medaļu un balvu:
Martu Rikšu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieci;

1.2. ar II vietas diplomu, sudraba medaļu un balvu:
Kristapu Ozoliņu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieku;
1.3. ar III vietas diplomu, bronzas medaļu un balvu:
Līnu Kārkliņu – Valmieras Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieci;

1.4. ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu:
1.4.1. Rihardu Garanču –Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieku;
1.4.2. Edvīnu Elfertu – Pumpuru vidusskolas 12.klases skolnieku;
1.4.3. Alīnu Sokaļsku – Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.4.4. Lieni Somi – Daugavpils Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieci;
1.4.5. Maksimu Miņejevu – Tukuma 3.vidusskolas 12.klases skolnieku;
1.4.6. Elīnu Babri – Dagdas vidusskolas 12.klases skolnieci;
1.4.7. Evitu Feldentāli – Dundagas vidusskolas 12.klases skolnieci.

2. Izteikt pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Politikas un tiesību 16.valsts olimpiādei un apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu šādus skolotājus:

2.1. Inesi Mežsargu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāju;
2.2. Silviju Indāni – Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotāju.

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe