Atgriezties sadaļā "Olimpiāžu rezultāti 2008./2009.m.g."

Par Informātikas 22.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
2009. gada 12.maija
rīkojums Nr. 205

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2006.gada 1.februāra kārtību Nr.1 “Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija piešķir apbalvojumu par sasniegumiem mācību priekšmeta valsts olimpiādē” un Informātikas 22.valsts olimpiādes žūrijas sēdes 2009.gada 12.marta lēmumu (prot. Nr.2):

1. Apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas diplomiem, medaļām un balvām šādus skolēnus:
1.1. ar I vietas diplomu, zelta medaļu un balvu:
1.1.1. Eduardu Kaļiņičenko – Rīgas 71.vidusskolas 10.klases skolnieku;
1.1.2. Mārtiņu Frolovu – Saldus pilsētas ģimnāzijas 12.klases skolnieku;
1.1.3. Oļegu Ošmjanu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieku;

1.2. ar II vietas diplomu, sudraba medaļu un balvu:
1.2.1. Kārli Seņko – Dobeles Valsts ģimnāzijas 10.klases skolnieku;
1.2.2. Marku Zeļdes – Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja 9.klases skolnieku;
1.2.3. Pēteri Eriņu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieku;
1.2.4. Normundu Vilciņu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieku;
1.2.5. Andri Vaļumu – Rīgas 34.vidusskolas 12.klases skolnieku;

1.3. ar III vietas diplomu, bronzas medaļu un balvu:
1.3.1. Anastasiju Anspoku – Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja 10.klases skolnieci;
1.3.2. Valdi Ādamsonu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 10.klases skolnieku;
1.3.3. Anatoliju Bogdanovu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 10.klases skolnieku;
1.3.4. Aigaru Eglāju – Saldus pilsētas ģimnāzijas 12.klases skolnieku;
1.3.5. Artūru Znotiņu – Preiļu Valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieku;
1.3.6. Dmitriju Kovaļenko – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieku;

1.4. ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu:
1.4.1. Kasparu Ozolu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 10.klases skolnieku;
1.4.2. Artūru Semeņuku – Rīgas 40.vidusskolas 10.klases skolnieku;
1.4.3. Sergeju Seredenko – Rīgas 40.vidusskolas 10.klases skolnieku;
1.4.4. Kristapu Znotiņu – Sutru pamatskolas 9.klases skolnieku;
1.4.5. Rihardu Fridrihsonu – Druvas vidusskolas 10.klases skolnieku;
1.4.6. Ivaru Zubkānu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieku;
1.4.7. Denisu Prohorenko – Rīgas 13.vidusskolas 11.klases skolnieku;
1.4.8. Mareku Harkovu – Valmieras Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieku;
1.4.9. Kirilu Rodinu – Rīgas 40.vidusskolas 12.klases skolnieku;
1.4.10. Artūru Jefimovu – Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 12.klases skolnieku;
1.4.11. Mihailu Deļmanu – Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja 12.klases skolnieku.

2. Izteikt pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Informātikas 22.valsts olimpiādei un apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu šādus skolotājus:

2.1. Ivaru Atteku – Saldus pilsētas ģimnāzijas skolotāju;
2.2. Oļegu Bojarunu – Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja skolotāju;
2.3. Sergeju Bratarčuku – Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolotāju;
2.4. Juri Ertu – Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.5. Aiju Jakovļevu – Dobeles Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.6. Indru Kažoku – Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotāju;
2.7. Andreju Liepiņu – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāju;
2.8. Aiju Lūsi – Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāju;
2.9. Vladimiru Ļitvinski – Rīgas 40.vidusskolas skolotāju;
2.10. Valentīnu Mihejevu – Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja skolotāju;
2.11. Irinu Orlovu – Rīgas 40.vidusskolas skolotāju;
2.12. Ivaru Pakeru – Sutru pamatskolas skolotāju;
2.13. Ivaru Pīzeli – Rīgas 13.vidusskolas skolotāju;
2.14. Žanu Sedaju – Rīgas 34.vidusskolas skolotāju;
2.15. Andreju Sirotkinu – Rīgas 71.vidusskolas skolotāju;
2.16. Normundu Svētiņu – Druvas vidusskolas skolotāju.

 

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe